Dočkáme se konečně Schnorrových podpisů?

Světoznámá blockchainová společnost Blockstream se minulý měsíc pochlubila fungujícím kódem, který má po vyladění do bitcoinového protokolu zavést standard vícenásobného podepisování bitcoinových transakcí. Kromě toho Blockstream vydal také novou verzi nadstavbového řešení Lightning Network – C-lightning, o kterém jsme psali nedávno.
Upgrady bitcoinového protokolu
Návrhy na upgrade bitcoinového protokolu jsou historicky jablkem sváru, a to už od prvního představení blockchainu a Bitcoinu samotného v roce 2009. Původní white paper Satoshiho Nakamota je pro některé vývojáře téměř posvátným textem a každá změna této technologie je pro ně znakem kacířství. Časem se však upgrady staly nutností, protože došlo k masívnímu rozšíření této technologie, nárůstu počtu uživatelů i transakcí a také nákladů na těžbu.
Díky tomu je potřeba najít shodu na potenciálních změnách zdrojového kódu BTC. Vzpomeňte si například na téměř občanskou válku před zavedením SegWitu před dvěma lety. Tehdejší neshoda vedla ke vzniku významného forku BTC – Bitcoinu Cash, který se hlásí k původním Nakamotovým myšlenkám.
Jakékoli změny protokolu tedy musí projít složitým procesem schvalování komunitou, výzkumem, důkladným testováním a také veřejnou diskusí.
MuSig
Řešení vícenásobného podepisování pomocí Schnorrových podpisů od Blockstreamu (MuSig) bylo uvolněno k veřejnému testování a připomínkování, aby bylo možné implementovat bezchybné řešení přímo do zdrojového kódu Bitcoinu.
MuSig je vylepšení, které by mohlo zlepšit škálování bitcoinové sítě tím, že zmenší velikost transakcí, zlepší výkon sítě a soukromí uživatelů. Základ těchto myšlenek položili ve své výzkumné práci z roku 2018 kryptografové Pieter Wuille, Andrew Poelstra, Yannick Seurin a Gregory Maxwell.
Pouhý rok nato vydal Blockstream první verzi kódu k veřejnému testování. Kód byl zveřejněn na GitHubu a společnost doufá, že bude po vyladění implementován do Bitcoin Core.
Schnorrovy podpisy
Schnorrovy podpisy, pojmenované po svém vynálezci Clausi Schnorrovi, jsou mezi kryptografy považované za nejlepší elektronický podpis v oboru. Nabízí vysokou správnost, neovlivňuje je „malleability bug“, dají se celkem rychle ověřit a mají i další užitečné možnosti, hlavně díky svým matematickým vlastnostem. Jejich asi největší výhodou je to, že lze sdružit více podpisů do jednoho. To v podstatě znamená, že jeden podpis může prokázat vlastnictví BTC na několika adresách. Jelikož množství transakcí využívá více, než jednu odesílací adresu, bylo by sdružení do jednoho podpisu velkým přínosem pro škálovatelnost sítě. Analýza již proběhlých transakcí prokázala, že průměrně lze takto ušetřit asi 25% místa, což v překladu znamená nárůst kapacity sítě o 33%.
Schnorrovy podpisy ale mohou přinést ještě více užitku. Mělo by být například možné sdružit podpisy u multisig transakce do jednoho. Multisig je taková transakce, kdy je k odeslání Bitcoinů potřeba více, než jeden podpis. V podstatě se jedná o stejný princip, jako spolupodepisování v bance, BTC protokol toto již dlouho umožňuje. Díky tomu může být například anonymizační metoda CoinJoin levnější pro více uživatelů a dojde také k nárůstu soukromí při posílání Bitcoinů. Matematické vlastnosti Schnorrových podpisů můžou v konečném důsledku umožnit pokročilé aplikace, jako jsou například chytré kontrakty používající „bezskriptové skripty“.
Peiter Wuille na začátku roku 2018 uvedl:
„Jako první krok bychom mohli Schnorrovy podpisy implementovat bez agregace. Byla by to přímá cesta k tomu, abychom mohli využívat výhod, které nabízí. Agregace podpisů může být přidána až následně.“
Mnohem těžší je předpovědět, jestli Schnorrovy podpisy budou skutečně k dispozici v dohledné době. Bude to vyžadovat soft fork, složitý testovací proces a v neposlední řadě také spolupráci celé komunity.
Digitální podpisy jsou kryptografické důkazy, že transakce byla schválena držitelem určitého privátního klíče. Většina uživatelů BTC sítě posílá transakce za použití privátního klíče, který je uložen v jejich peněžence, nebo jej má ve správě burza. Vícenásobné podepisování znamená, že jednu transakci musí podepsat více majitelů jedné peněženky, tedy že k jedné peněžence existuje více privátních klíčů. To je výhodné například pro firmy, kdy transakci podepíší například dva ze tří manažerů. V tomto případě tedy musí mít každý uživatel svůj vlastní podpis, aby došlo k vícenásobnému podepsání transakce.
Schnorrovy podpisy jsou specifickým druhem vícenásobného podpisu, který má ale další výhody. Server Coin Telegraph dokonce kontaktoval jednoho z tvůrců MuSigu – Andrewa Poelstru – aby zjistil detaily navrhovaného řešení. Podle něj má tento algoritmus spoustu výhod:
„Schnorrovy podpisy pro vícenásobné podepisování jsou malé (vždy jen 64 bajtů) a mohou být velmi efektivně ověřeny. To sníží množství interakcí podepisovatelů s blockchainem.“
Důvodem, proč by mohlo mít zavedení Schnorrových podpisů velký dopad na blockchain, jsou současné standardy vícenásobného podepisování. Poelstra k tomu uvádí, že současný algoritmus vícenásobného podepisování (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm – ECDSA) vyžaduje, aby podpisy všech podepisovatelů byly zařazeny do transakce.
„To znamená, že dva podpisy zaberou dvakrát tolik místa v blockchainu a že ke zpracování transakce je nutná dvojí verifikace. Kdyby Bitcoin vyměnil ECDSA za Schnorrovy podpisy, umožnilo by to fungování několika nových technologií, samozřejmě včetně Schnorrových vícenásobných podpisů.“
Těžařům je navíc jedno, jestli zpracovávají běžné, nebo Schnorrovy podpisy. Jejich velikost a doba zpracování jsou stejné, ale Schnorrovy podpisy nabízejí větší soukromí. Podle Poelstry totiž neodhalují identitu podepisovatelů a dokonce ani jejich počet.
MuSig
Jak jsme již uvedli, bitcoinová síť používá k ověření oprávněnosti transakce algoritmus ECDSA. Ten má však množství omezení. Největším problémem je využití vícenásobných podpisů, které jsou kvůli velké složitosti takové struktury poměrně náročné. Velkým problémem je podle Blockstreamu to, že ECDSA a další vícenásobné podpisy předpokládají, že podepisovatelé mají pod kontrolou vygenerování soukromých klíčů a také že mají spolehlivou a zabezpečenou paměť svého stroje.
Ve skutečnosti nemá většina uživatelů své soukromé klíče a proces jejich generování pod kontrolou, protože jim je často peněženky a burzy nesvěří. MuSig to snad vyřeší, a to dvěma způsoby.
Za prvé MuSig vytváří stejně dlouhé podpisy, které mají stejný formát nezávisle na množství podepisovatelů. Díky tomu nemusí nijak řešit jejich údaje a udržují vysokou úroveň zabezpečení.
Za druhé, MuSig chce poskytnout prokazatelnou bezpečnost pomocí obyčejných veřejných klíčů. Díky němu dostanou podepisovatelé svobodu v tom, jak generují své vícenásobné podpisy, aniž by museli odhalit způsob, jakým generují své soukromé klíče. Pokud jde o generování soukromých klíčů, panuje v síti stále ještě poměrně chaos.
Potřeba důkladného testování
Blockstream sice doufá ve fungující řešení vícenásobného podepisování, ale nemají žádné iluze o tom, jak složité to bude. Bezpečnost podepisování je totiž daleko komplikovanější, než se zdá. Nejde jednoduše použít stejnou hashovací metodu, abychom dosáhli homogenní „náhodnosti“ všech podpisů.
Následní podepisovatelé by mohli například použít nonci předchozího podpisu (hashované číslo, které lze během krypto transakce použít jen jednou) pro více dalších podpisů. V současnosti MuSig používá ID podepisovací seance, což je ale dočasné řešení, než Blockstream najde něco lepšího.
V oblasti vícenásobných podpisů také existuje riziko dvojího utracení mince, hlavně kvůli složitosti ověřování transakcí, které vyžadují podpisy více účastníků transakce.
Poelstra si myslí, že bezpečnost Schnorrových podpisů je nade vší pochybnost prokázaná:
„Schnorrovy podpisy jsou matematicky poměrně jednoduché a prokazatelně bezpečné pod stejnými pravidly podepisování, které nyní využívá ECDSA. Nicméně je to jako s každým návrhem na vylepšení bitcoinového protokolu – bude potřeba udělat spoustu testů a oponentur.“
Cesta kupředu
V současné době nelze snadno odhadnout, kdy by mohla proběhnout finální implementace tohoto nového řešení. Vzhledem ke složitosti tématu, ohledům na bezpečnost a efektivitu vícenásobného podepisování transakcí bude důvěryhodné řešení vyžadovat velké množství času a úsilí. Implementace MuSig musí podle Poelstry také nutně zahrnovat spolupráci široké komunity okolo Bitcoinu:
„Prvním krokem je dát dohromady konkrétní návrh a poskytnout ho bitcoinovým vývojářům a komunitě. Kontrola ze strany ostatních vývojářů zabere bezesporu několik měsíců, během kterých návrh jistě dozná mnohých změn. Zároveň s tím musí být napsán, otestován a prověřen strojový kód. Tento software pak musí být implementován a aktivován. Těžko říci, kolik času celý tento proces zabere.“
Blockstream tedy žádá komunitu, aby v následujících měsících otestovala zdrojový kód zveřejněný na GitHubu, abychom měli možnost používat Schnorrovy podpisy v požadované kvalitě co nejdříve.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Francouzský regulátor navrhuje zakázat anonymní kryptoměny

Předseda Finančního výboru francouzského Národního shromáždění Eric Woerth navrhuje zákaz anonymních digitálních měn. Woerth svůj návrh představil v poslední zprávě o digitálních aktivech a blockchainu. V předmluvě této zprávy Woerth říká:
„Bylo by též vhodné zavést zákaz šíření a obchodování s kryptoměnami, které zajišťují celkovou anonymitu tím, že ze své podstaty zabraňují identifikovat jejich uživatele. Jde o konkrétní digitální měny (Monero, PIVX, DeepOnion Zcash…), jejichž účelem je zabránit identifikaci uživatelů. V oblasti regulace nebylo v tomto směru zatím dosaženo velkého pokroku.“
Kromě toho Woerth také upozorňuje na škodlivé jevy spojované s anonymitou kryptoměn, jako jsou například podvody, praní špinavých peněz, vyhýbání se zdanění nebo nadměrná spotřeba energie.
„Musíme důsledně rozlišovat kryptoměny podle jejich účelu, abychom na tomto základě byli schopni přesně cílit regulaci ve veřejném zájmu, stejně jako chránit soukromý zájem podnikatelů v tomto oboru.“
V dubnu minulého roku navrhl podobná opatření japonský regulátor. Ten chtěl registrovaným kryptoměnovým burzám zakázat obchodování s digitálními měnami, které zabraňují identifikaci uživatele. Jako příklad byly tehdy uváděny Dash a Monero.
„Měli bychom se vážně zabývat tím, zda oficiálně registrované burzy mají vůbec mít možnost s takovými měnami nakládat,“ uvedl tehdy nejmenovaný představitel regulátora Financial Services Authority.
Minulý rok v prosinci odmítla dolní komora francouzského parlamentu několik dodatků k Finančnímu zákonu, které by usnadnily zdanění kryptoměnových aktiv. Parlament odmítl celkem čtyři dodatky, kdy jeden například navrhoval zvýšit roční objem transakcí osvobozených od daně z 305€ na 3.000€, nebo dokonce až na 5.000€.
V roce 2017 uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron, že by chtěl, aby se Francie stala „národem startupů“. Pozice Francie ohledně digitálních měn ale zůstává rozpolcená. V listopadu minulého roku totiž odmítla francouzská Národní banka podpořit plán, díky kterému by tisíce tabákových kiosků mohly prodávat Bitcoin of ledna 2019.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Blockstream vydal upgrade Lightning Network

Blockchainový vývojář Blockstream vydal novou verzi svého škálovacího řešení c-lightning prvního března. C-lightning je aplikace škálovacího řešení Lightning Network, jež je nadstavbou blockchainu Bitcoinu a jejím úkolem je zrychlit síť a snížit poplatky tím, že transakce vyvádí pomocí platebních kanálů mimo blockchain Bitcoinu. Síť BTC tak není nadměrně zatěžována. Detaily v našem starším článku zde. Podle tiskového prohlášení je verze 0.7 prvním větším upgradem za posledních osm měsíců. Řeší hlavně problémy s výkonem, několik objevených chyb, zlepšuje soukromí a také průvodní dokumentaci.
Hlavní novinkou je zde podpora pluginů, které umožní vývojářům třetích stran zlepšit spolupráci s LN pomocí pluginů napsaných v jakémkoli programovacím jazyce. Vývojáři Blockstreamu doufají, že se díky tomu zlepší flexibilita, rozšiřitelnost a možnosti nastavení tohoto LN řešení.
Jak již v lednu zveřejnil Coin Telegraph, skupina BitFury vydala soubor nových nástrojů pro obchodníky i vývojáře, které by měly urychlit širší adopci LN. Tato síť má v současnosti necelých sedm tisíc uzlů a 31 tisíc platebních kanálů. Jejich množství však roste exponenciálně. K prosinci loňského roku v LN existovalo kolem 500 BTC v ceně asi 2 miliony dolarů.
V prosinci také vývojářské studio TenX otestovalo první pokus o meziblockchainový protokol mezi ERC20 tokeny v síti Etherea a blockchainem Bitcoinu právě za pomoci Lightning Network.
Pokud půjde vývoj i nadále tímto směrem a tempem, budou mikroplatby kryptoměnami běžnou záležitostí již za pár let.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Zdroje informací

Lidstvo nám začalo poslední dobou lenivět a degenerovat. Je lehčí se zeptat „Hej, kde mám najít tu a tu informaci o kryptoměnách? Vygooglil bych si to, ale takhle je to rychlejší…“. A hlavně pohodlnější, že…
Nicméně mě napadlo, že se i tak podělím o pár zajímavých stránek, na kterých sbírám data a které pravidelně sleduju. Rozdělil jsem je do kategorií, pro lepší přehlednost. Nebojte se v komentářích podělit o své oblíbené stránky!
Obchodní data
Coin Market Cap
CMC je samozřejmě nejznámější stránkou na sledování kurzů, objemů a dalších obchodních dat. Můžete si přepnout do zobrazení v libovolné měně, včetně koruny, zobrazit obchodní objemy jednotlivých burz, zjistíte, kde se obchoduje vaše mince. Možností je spousta a jsou zde i graficky znázorněná historická data. Chcete-li historická data v tabulce, jděte pod grafem měny do záložky „Historical data“. Nejvíce najdete samozřejmě u Bitcoinu, další měny už jsou na data o poznání chudší. A nelze si volit, zda chcete hodinová data, nebo denní – to záleží na délce zvoleného časového úseku. CMC má také poměrně dobré možnosti hledání kýžené mince – podle tržní kapitalizace, jde-li o minci či token, můžete hledat podle názvu i zkratky. Jde o bohatý zdroj informací, pokud se je naučíte hledat.
Mně konkrétně se zde líbí index dominance BTC – ten ukazuje, kolik z tržní kapitalizace kryptoměn připadá na BTC – dnes kolem 52%. Držíte-li altcoiny, pak je dobré prodávat je za BTC, když je dominance nízko (30-35%) a naopak nakupovat, když je nad 50%. To samozřejmě platí pro vztah mezi BTC a alty, ne pro BTC versus fiat měny!
Coin Market Cal
Zní to sice podobně jako CMC, ale jde o online kalendář s nadcházejícími událostmi pro mnoho kryptoměn. Jestli číháte, kdy se bude měnit cena, tak sledujte události. Lze filtrovat podle měny, burzy, klíčových slov, kategorie. Velice užitečná stránka.
Bitcoin Wisdom
BW je příjemná stránka, kde můžete sledovat kurz na několika burzách s tím, že přímo na BW si aplikujete ukazatele, které chcete vidět – kouzavé průměry, oscilátory, typ grafu, můžete měnit parametry ukazatelů, zakreslovat čáry atd. Toto většinou umí jen obchodní platformy, takže za nula peněz slušně muziky. Chcete-li něco ještě sofistikovanějšího, pak zkuste:
Tensor Charts
Tensor Charts jsou již poměrně sofistikovanou platformou, která ukáže i hloubku trhu, pokročilé ukazatele atd. Začátečník ovšem nemá moc šancí se zde zorientovat.
Coin 360
Tato stránka informuje graficky o stavu trhu s kryptoměnami. Defaultně ukáže změnu z posledních 24 hodin. Pokud nemáte zkušenost s tímto typem grafu, pak vězte, že velikost čtverce ukazuje objem obchodů, barva (různá intenzita) velikost zisku / ztráty za poslední den a po najetí na příslušný čtverec se dozvíte i další informace. Hned nad grafem jsou tlačítka – levým, co vypadá jako tři vodorovné pruhy, si můžete zobrazení přepnout z mincí na burzy a pravým, které vypadá jako mixér zvuku, si nastavíte parametry. Data odsud pravidelně odebírají hlavně zpravodajské servery.
Market Watch
MW není portál zaměřený na kryptoměny, ale na obchodní data z běžných finančních trhů. Kryptem se zabývá jen okrajově. Předností této stránky je ovšem proklatě vysoká rychlost zveřejnění důležitých informací ze světa financí – zveřejňuje USA data o nezaměstnanosti ve 14:30? Ve 14:31 už bude MW mít článek i s analýzou!
Data o BTC síti
Někdy se vyplatí sledovat i data o samotné bitcoinové síti – hashpower, konkrétní transakci, velikost a rychlost generování bloků, mempool, poplatky v síti…
Mempool
Mempool už jsme probírali několikrát. Jde o místo, kam jdou všechny transakce, které mají platný formát, předtím, než jsou umístěny do blockchainu. Při nalezení nonce a tudíž i bloku umístí těžař do bloku volné transakce z mempoolu. Samozřejmě se řídí výší poplatku – čím více dáte, tím spíš si vás vyberou. A transakce bez poplatku může v mempoolu strávit i pár dní. Na uvedené stránce se dozvíte, kolik transakcí čeká na zařazení do bloku – čím je jich více, tím více musíte zaplatit, abyste se dostali rychle na řadu. V současnosti díky SegWitu a Lightning Network máme maximálně 20-30 tisíc čekajících transakcí, ale na vrcholu v prosinci 2017 šlo i o více než 400 tisíc nevyřízených. Množství transakcí je nyní sice na podobné výši, ale síť už nejede rychlostí 7 za sekundu – ve chvíli psaní této věty je to podle stránky 157 za sekundu.
Blockchain.com
Stránka bývala na blockchain.info a jde o zásadní zdroj informací o blockchainu Bitcoinu. Žel bohu posledních pár měsíců se na mnoha podstránkách objevuje chyba 400: Unknown language (cs). Šlo se dívat na počty uživatelů, peněženek / adres, hashrate, celkový počet mincí atd.
Coin Dance
Přehledný zdroj informací o blocích, podílech jednotlivých těžařů, rozestupu bloků. Dá vám to přehled o tom, jestli je síť zdravá, nebo se zadrhává. V sekci Statistics se dozvíte mnoho poměrně nečekaných informací (BTC podle pohlaví uživatele???).
Bitvol.info
Na této stránce je nejdůležitější index volatility BTC, který ukazuje, jak moc cena kolísá nahoru a dolů. Malá volatilita a stranový pohyb obvykle ukazují, že se schyluje k prudkému pohybu. Ale neříká nic o tom, jaký bude mít směr.
Fear and Greed index pro BTC
Poskytuje podobné informace, jako volatilita. Tento index nám ukazuje, jestli na trhu panuje strach, nebo FOMO. Jestli se připravujete na vstup institucionálních investorů, tak vězte, že oni budou prodávat ve chvíli nejvyššího FOMO a nakupovat ve chvíli nejvyššího strachu!
Statistiky Lightning Network
Spuštění LN jste určitě zaznamenali, ale kolik BTC přes ni vlastně protéká? Od toho máme statistiky! Zatím máme necelých sedm tisíc uzlů a třicet tisíc platebních kanálů, ale síť poroste exponenciálně.
Google trends
Google trends snad ani nemusím představovat, ale jedná se o dobrý zdroj informací, které ukazují zájem o kryptoměny. Jejich cena totiž velice úzce souvisí se zájmem o ně. A koho jiného se zeptat, než strýčka Googla?
Zdroje informací ze světa kryptoměn
Zpravodajství z kryptosvěta je spousta a každý si může najít to svoje. Zmíním tedy jen to nejznámější v angličtině.
Coin Telegraph
CT je jednoznačně nejzajímavějším zdrojem informací, články jsou krátké a jasné, občas bohužel s proměnlivou kvalitou, protože pro CT píše samozřejmě množství redaktorů. Zpravodajství je ale poměrně rychlé. Jejich grafik si také velmi pěkně vyhraje s úvodními obrázky. Při slušném množství článků denně, magazínu pro hodlery a pravidelných technických analýzách by to mohl klidně být váš jediný zdroj zpravodajství.
Bitcoin Magazine
BM je opakem CT – je pojatý spíše jako časopis, články jsou delší a do hloubky a necílí na rychlost dodání informací. Často se zde dají najít velmi zajímavé rozbory.
Google
Chcete-li absolutně nejčerstvější kryptoměnové zprávy, pak zadejte „Bitcoin“ na Googlu a nechte si vyjet výsledky za poslední hodinu – nad výsledky je tlačítko Nástroje a pak změňte „Bez časového omezení“ na „Za poslední hodinu“.
 
Existuje nepřeberné množství informací. Například Crypto Coin News, Coindesk, v češtině můžete najít hned několik serverů atd. Je jen na vás, jestli budete líní, nebo budete hledat…
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Decentralizovaná burza (DEX) Binance

Určitě jste zaznamenali, že před pár dny spustila burza Binance testovací provoz své decentralizované odnože (DEX = Decentralized EXchange = decentralizovaná burza). Pokouší se díky tomu upevnit svou pozici v kryptoměnovém ekosystému. Panuje ale jistá kontroverze mezi běžným chápáním decentralizace a stupněm kontroly společnosti Binance nad její decentralizovanou burzou.
Binance byla založena v polovině roku 2017, těsně předtím, než se Bitcoin vyšplhal do nebes. Během velmi krátké doby se stala světovou jedničkou jak v počtu uživatelů (cca 10 milionů), tak obchodovaných objemů (asi tři čtvrtě miliardy dolarů). Navzdory únavně dlouhému medvědímu trhu v roce 2018, kdy většina kryptoměnových společností byla nucena propouštět, si Binance podle některých odhadů přišla až na 446 milionů dolarů zisku.
Burzy mají v kryptosvětě jedinečné postavení, protože dokud mají dostatečnou likviditu a objemy obchodů, tak můžou vydělávat na poplatcích nehledě na směr trhu. Spuštění decentralizované burzy se tedy ve světle těchto skutečností jeví jako velmi nelogický krok. I tak firma 20. února spustila testovací provoz DEXu.
Co jsou decentralizované burzy a co s nimi
DEX je obecný termín pro decentralizované burzy, které jsou založené na podobných principech, jako samotný blockchain. V první řadě nahrazují potřebu důvěryhodné třetí strany, která by zprostředkovala obchody. Všichni jsme si zajisté bolestně vědomi toho, jak zranitelné vůči crackerským útokům centralizované burzy jsou (MtGox, Bitfinex, Cryptopia, Coincheck – musím pokračovat?). Na decentralizované burze však tento problém odpadá, protože ta nedrží prostředky zákazníků na jednom místě – nedrží je totiž vůbec.
Obchody namísto toho probíhají přímo mezi uživateli a uživatelé své mince drží ve vlastních peněženkách. Další velkou výhodou je bezesporu anonymita, protože zákazníci se obvykle nemusí identifikovat a burza nedrží záznamy o zákaznících. Decentralizované burzy jsou velkou nadějí digitálního světa a jejich úspěch bude znamenat obrovskou podporu celému ekosystému kryptoměn.
Co se týká dosavadních pokusů, decentralizované burzy zklamaly na celé čáře. Byly zde problémy se škálováním, nedostatkem likvidity a těžkopádné rozhraní, které často vyžadovalo znalosti, které má jen hrstka uživatelů. Nedávná studie Diaru ukazuje, že obchodní aktivita na decentralizovaných burzách poklesla v lednu 2019 na historické minimum ve výši 49 milionů dolarů. To je nic ve srovnání s miliardovými denními obraty na centralizovaných burzách. Binance se bude muset vypořádat s mnoha problémy, a to i v případě, že její decentralizovaná varianta uspěje. Úspěch DEX Binance by znamenal velkou injekci pro Binance Coin, kterému rozhodně neuškodil již přechod na vlastní blockchain.
DEX Binance
Changpeng Zhao řečený CZ (neplést s malou zemí uprostřed Evropy) uspořádal v polovině února na Twitteru živý přenos, kde oznámil některé detaily své DEXky. Pro většinu centralizovaných burz se zdá kontraproduktivní spouštět ještě decentralizovanou variantu, ale CZ k tomu řekl:
„Nechceme si pod sebou podřezávat větev, ani nechceme, aby jí pod námi řezali jiní. Proto nabízíme Binance.com jako centralizovanou burzu. A na druhé straně chceme nabídnout DEX. V ideálním světě bychom chtěli být vedoucí silou v obou oblastech. Postupně budeme zlepšovat oba produkty a necháme trh, aby se rozhodl, který mu bude více vyhovovat.“
V prosinci Binance publikovala video, kde ukazuje uživatelské rozhraní decentralizované burzy, ne nepodobné rozhraní Binance.com. Uživatelská přívětivost se zatím zdá být na velmi vysoké úrovni a bude klíčem k úspěchu celého podniku. DEX je nadstavbou Binance Chain a Binance Coin (BNB) je její nativní měnou, podobně jako Ether pro blockchain Etherea. Binance Chain byl vytvořen jako fork Cosmos Tendermint, který byl pak osekán na kost, aby celý systém jel jako po másle. CZ říká:
„Cosmos měl produkt nejbližší naší představě. Vzali jsme jejich Tendermint, udělali fork a osekali věci, které nepotřebujeme. Na Binance Chainu tedy nejedou žádné chytré kontrakty. Máme jen rozhraní, které vám pomůže vydat tokeny a pak s nimi obchodovat. Binance Chain je tedy velmi jednoduchý z hlediska možných aplikací, ale zvládne velmi vysokou zátěž. Naším názorem je, že zátěž je důležitější, než dostupné „fíčurky“.“
Když CZ říká, že bude možné vydávat na Binance Chainu vlastní tokeny, myslí tím samozřejmě možnost ICO pro další projekty. Jinými slovy budou tyto projekty schopné vydávat tokeny výměnou za Binance Coiny pro svoje fungování (většina ICO volila zatím BTC, nebo ETH). Tato možnost je od CZ velmi prohnaná, protože díky tomu dostane BNB pořádné nitro. Zvýší se poptávka po BNB, díky čemuž porostou obchodní objemy, likvidita a hodnota, čímž dojde k posílení role BNB v celém ekosystému Binance. BNB letos podává jedny z nejlepších výkonů na medvědím trhu a letos v únoru dokonce zaznamenal historické maximum vůči BTC.
Uživatelé tudíž budou přitahováni na DEX Binance díky možnosti být první u zajímavých investic. Nové projekty zase budou mít důvod ke spuštění na Binance Chainu (samozřejmě po zaplacení vstupního poplatku 100.000$), protože se tak dostanou k likviditě poskytované širokou uživatelskou základnou Binance.
Centralizace versus decentralizace
Pro Binance spuštění decentralizované burzy dává smysl, ale další v branži zastávají skeptičtější názor – zejména ohledně stupně decentralizace DEXu Binance.
Idea decentralizace, fungování bez ústřední autority, je jedním ze základních stavebních kamenů blockchainu. Například blockchain Bitcoinu, který se zdá být decentralizaci nejblíže, má minimálně deset tisíc veřejných uzlů. Testovací prostředí DEX Binance bude naproti tomu mít 11 velkých uzlů, které budou do posledního kontrolovány společností Binance. To sice umožní vysoké množství transakcí, ale jak říká respektovaný @Notsofast na Twitteru: „DEX Binance je sakra daleko od absolutní decentralizace. 11 validujících uzlů kontrolovaných společností Binance – na to skočí snad jen technologický retard.“
A v tom má pravdu. Celá pointa decentralizace spočívá v absenci centrální autority. Zde ale v této roli figuruje Binance, jejímž záměrem je posílit své postavení na trhu a pozvednou svou nativní minci BNB.
Abychom byli féroví: skutečně decentralizovanou burzu se zajímavými objemy obchodů a počty uživatelů se ještě nikomu nepodařilo zprovoznit. A nestane se to přes noc. CZ a jeho tým jsou na kritiku poměrně citliví a proto nedávno publikovali blogový příspěvek s názvem „Centralizace vs. Decentralizace“.
CZ v něm uvádí množství argumentů. Sám sebe vidí jako velkého zastánce decentralizace:
„…ale namísto slepého hlásání, že decentralizace je všelékem, bude lepší, když k absolutní decentralizaci dojdeme po malých krůčcích.“
CZ sice uznává, že je to nepopulární názor, ale říká, že „pro většinu držitelů kryptoměn jsou tradiční centralizované burzy asi lepším řešením, protože je to pro ně bezpečnější“. (Pozn.překl.: CZ zde zřejmě naráží na to, že držet soukromý klíč k vlastním kryptoměnám je velká osobní zodpovědnost, protože pokud ho ztratíte, pak můžete obviňovat jen sami sebe.)
Nepohodlná pravda
Ať se vám to líbí nebo ne, tohle je pravda, která se leckomu nehodí do krámu. CZ má pravdu v tom, že ne každý uživatel digitálních měn je dostatečně zběhlý, aby dokázal bezpečně uchovávat soukromé klíče. Ztratíte soukromý klíč a už se nikdy ke své kryptoměně nedostanete. To je také jeden z důvodů, proč jsme ještě neviděli úspěšnou decentralizovanou burzu. Většina kryptoměn se nachází na účtech centralizovaných burz a to se nezmění do té doby, než bude nakládání se soukromými klíči podstatně zjednodušeno.
Během odpovídání na Twitteru CZ zmínil, že je v pořádku se k decentralizaci propracovávat postupně:
„Většina lidí to vidí černobíle – buď je burza decentralizovaná, nebo není. Skutečnost je ale taková, že decentralizace má také širokou škálu šedé barvy. Decentralizace na burze tedy může mít mnoho podob, stejně jako jsou více či méně decentralizované blockchainy jednotlivých digitálních měn. Binance Chain tedy bude ze začátku trochu centralizovanější, než se zdálo. Během času snad převezme od našeho týmu iniciativu komunita a dojde tak ke skutečné decentralizaci.“
Kdy se DEX Binance dostane do ostrého provozu není zatím jasné. Stejně tak není jasné, jestli bude nutné ověřování zákazníků, kolik tokenů bude možné obchodovat a jestli bude možné platit i fiat měnami. Fiat měny asi nebudou začleněny, protože by to znamenalo mnohem vyšší regulatorní požadavky.
A bude zajímavé sledovat problémy okolo KYC. O Binance je známo, že mají trochu vlažný přístup k regulačním požadavkům, ale i tak si nebudou chtít regulátory poštvat proti sobě a riskovat vlastní reputaci. Pokud se ale zákazníci budou muset identifikovat, pak nepůjde o decentralizovanou burzu…
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Pundi X – Skvělá investice

Náš server se sice sice jmenuje Bitcoin online, ale čas od času není od věci podělit se o zajímavé možnosti investování v moři altcoinů. O kryptoměně Pundi X (NPXS) jsme psali již na konci srpna minulého roku. Jedná se o nativní token běžící na blockchainu Etherea, který je nerozlučně spjat s vývojem platebních terminálů XPOS (Pundi X Point of Sale), které mají za úkol zjednodušit platbu kryptoměnami tak, že to zvládne každý stejně snadno, jako platbu kartou. Společnost má v plánu distribuovat sto tisíc platebních terminálů, přičemž s tím již začala v Asii. Máme zde tedy token, který má reálné využití i hotový produkt a navíc ke všemu budou terminály v budoucnu podporovat i další kryptoměny! Pundi má tedy všechny předpoklady k úspěchu ve světě kryptoměn i v realitě.
Společnost Pundi X Labs je navíc velice aktivní v komunikaci i ve vývoji. Zanedlouho by měla zpřístupnit své API vývojářům třetích stran, čímž může pro nativní token této sítě vzniknout velice rozmanitý ekosystém šitý na míru každému.
Srovnání původních a nových podmínek air dropu Pundi X.
Během ICO v roce 2018 bylo uvolněno celkem 30% všech tokenů a zbytek měl být podle white paper vyplacen v pravidelném air dropu jednotlivým držitelům. Do konce roku 2018 si držitelé připisovali 7,316% tokenů měsíčně ze zůstatku drženého ve 23:59:59 poslední den měsíce – výplata pak probíhá kolem patnáctého dne měsíce následujícího. Pokud jste nekoupili již v srpnu nebo září, nezoufejte. Jednak šla cena od té doby dolů a jednak se změnily podmínky – k lepšímu!
Chcete-li token nakoupit, což vzhledem k jeho potenciálu jednoznačně doporučuji, udělejte tak na burze Binance, která automaticky tokeny z airdropu připisuje k zůstatku uživatele v Pundi X. V roce 2019 mělo být uživatelům stejným způsobem distribuováno 2,11637% měsíčně a v roce 2020 už jen 0,88187% měsíčně.
Před pár dny ale Pundi X Labs na svém Facebooku zveřejnily oznámení, že se na doporučení právníků a odborníků změní způsob distribuce tokenů v air dropu. Celé oznámení si můžete přečíst zde, pro účely článku vytáhnu jen tu nejdůležitější informaci: Air drop měl původně pokračovat po celý letošní (2,11637% měsíčně) i příští rok (0,88187%), ale společnost se rozhodla, že všechny tokeny distribuuje na začátku dubna, května a června. Základní báze bude váš průměrný zůstatek za daný měsíc, takže důrazně doporučuju nakoupit do konce února! V polovině června pak bude váš zůstatek NPXS vyšší o 37% (100% * 1,11063 * 1,11063 * 1,11063 = 1,36996 = 37%), pokud nepočítám přípis za únor, který činí mizerné dvě procenta, držíte-li token celý měsíc. Připsáním poslední částky na začátku června celý air drop Pundi X skončí a tokeny zdarma už se nikdy víc rozdávat nebudou.
Na grafu níže uvidíte letošní vývoj ceny Pundi X v BTC (oranžová) a tržní kapitalizaci v BTC (modrá). Cena tokenu vůči BTC tedy stoupá a po dokončení air dropu bude její množství v oběhu na svém maximu. Nelze vyloučit ani přechod na vlastní blockchain, což cenu ještě vylepší.
Nakonec úloha z ekonomie: Co se stane s cenou, když se při omezeném množství zvedne poptávka???
Vývoj ceny a tržní kapitalizace (v Bitcoinech) Pundi X v roce 2019.
Odpověď: Cena poroste!!!
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Quadriga opět přesunula BTC do špatné peněženky

O kanadské burze Quadriga jste v posledních dnech jistě slyšeli. Je „živým“ dokladem toho, že za Bitcoiny je odpovědný jejich držitel. Quadriga totiž 6. února nechtěně přesunula 103 Bitcoinů do offline peněženky chráněné heslem. Toto heslo bohužel znal jen jeden z vlastníků burzy, který ovšem zemřel v prosinci roku 2018. Společnost tak zřejmě nenávratně ztratila asi 470.000 kanadských dolarů. Jedná se již o druhý transfer, který burzu připravil o peníze.
Tuto informaci odhalila společnost Ernst & Young, která byla pověřena nejvyšším soudem provincie Nové Skotsko, aby dohlédla na restrukturalizaci burzy v režimu ochrany před věřiteli. Ernst & Young neuvedli, jak se vlastně celá událost stala. Quadriga vyhledala ochranu před věřiteli poté, co v lednu přiznala, že není schopna se dostat ke kryptoměnám asi 115 tisíc klientů.
Quadrigu provozoval její zesnulý ředitel Gerald Cotten převážně z laptopu, do kterého se po jeho smrti nemůže nikdo dostat. Společnost tak ztratila BTC, ETH a LTC v hodnotě cca 190 milionů kanadských dolarů. Zároveň nemůže zaplatit věřitelům asi 70 milionů dolarů, které jim náleží podle předchozího rozhodnutí soudu.
Hodleři a burzy často drží své kryptoměny v offline peněženkách (cold wallets), což jsou typicky fyzická zařízení (Trezor, Ledger…) odpojená od webu. Tato zařízení je možné připojit k počítači až v případě, že uživatel potřebuje odeslat kryptoměnu. Peněženky připojené k internetu jsou totiž velmi častým cílem útoku crackerů. Na rozdíl od nich je u HW peněženky třeba odeslání potvrzovat fyzickým tlačítkem přímo na zařízení.
Automatický převod
Po Cottenově smrti se na internetu spustila lavina úvah, jak je možné, že došlo k převodu mincí do offline peněženky. Eric Larcheveque, ředitel výrobce HW peněženek Ledger uvedl, že burzy mají často účty na jiných burzách a v případě překročení určitého prahu jsou nadbytečné fondy automaticky převedeny na offline peněženku. Potom stačil jediný transfer zákazníka, který si nebyl vědom toho, že burza nefunguje, a ten spustil automatický skript.
Ernst & Young připravili svou zprávu z neauditovaných finančních výkazů, účetnictví Quadrigy a na základě rozhovorů s manažery, konzultanty a právními poradci burzy.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Fundstrat: Pozitivní výhled do 2019

Ačkoli se tržní letargie roku 2018 protáhla i do začátku letošního roku, tedy kromě nečekaného pátečního růstu, začínají analytici hýřit opatrným optimismem. Známá analytická společnost se zaměřením na kryptoměny – Fundstrat Advisors – publikovala analýzu, kde ukazuje, proč bychom měli být pozitivní.
Fundstrat očekává zlepšení fundamentů
Spoluzakladatel Fundstratu Tommy Lee nedávno ve svém tweetu popsal, jak se tržní nálada může změnit z negativní na jednoznačně pozitivní, a to již v tomto roce. Firma ve své analýze vzala v úvahu makroekonomické a technické ukazatele, obchodní objemy, přínosy blockchainové technologie a trendy v investování.
Na obrázku můžete vidět, že Fundstrat vidí velké zlepšení u celkem devíti ukazatelů.
V první řadě firma pro příští měsíce očekává pokles hodnoty amerického dolaru, čímž se spustí opačný (tedy pozitivní) vývoj ceny Bitcoinu. Další očekávání se týká akciových trhů – vyvíjející se trhy by měly ve výnosech překonat americké akciové trhy i trhy dluhopisů a podobných aktiv. To opět zapůsobí pozitivně na kryptoměnové trhy, které obvykle rostou, když je na trzích chuť k riskování. Často ale nemají s běžnými trhy žádnou korelaci.
Analytici Fundstratu jsou přesvědčeni, že institucionální investoři začnou pomalu pronikat na kryptoměnové trhy, hlavně díky vývoji na poli regulace a služeb úschovy pro velké investory (custody). Prozatím existuje podezření, že nejeden velký investor nakupuje na OTC trzích, aby neovlivnil cenu Bitcoinu. Příliv investorů může zlepšit také nedávné rozhodnutí burzy Binance akceptovat kreditní karty, nebo fakt, že Lightning Network může brzy dosáhnout „kritické velikosti“. Uškodit nemůže ani prvotní veřejná nabídka akcií takových firem, jako jsou Bitmain, Bitfury a dalších známých jmen. Fundstrat svou analýzu uzavírá slovy:
„Detailně jsme popsali trendy a faktory, které budou v roce 2019 ovlivňovat digitální měny. Tyto faktory jsou spíše pozitivní, než negativní. … Výhled pro Bitcoin je tedy pro tento rok vcelku pozitivní.“
Je to také sotva týden, co Tommy Lee uvedl v interview pro Fox News, proč si myslí, že rovnovážná cena pro Bitcoin by měla být někde kolem 25.000$.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Zažíváme nejdelší medvědí trh

Bitcoin se od včerejška oficiálně nachází v nejdelším období poklesu ceny za celou svou desetiletou historii. Nejstarší kryptoměna s největší tržní kapitalizací dosáhla svého cenového vrcholu 17. prosince 2017 (podle Bitstamp). Od té doby vidíme, jak grafy ukazují stále nižší a nižší lokální maxima. A druhého února, tedy včera, jsme zaznamenali překonání nejdelšího dosavadního období poklesu cen. Dnes se píše již 412. den medvědího trhu – nejdelšího, který kdy tato mladá třída aktiv dosud zažila.
Doba trvání tohoto medvědího nadělení již tedy překonala i nechvalně proslulý pokles ceny po krachu burzy MtGox z let 2013-2015, který trval „jen“ 410 dní.
Dva minulé a jeden současný medvědí trh.
Tento pokles je vskutku časově nejdelším v historii kryptoměn, není však největším. Zde se stále ještě řadíme na třetí místo. Smutné prvenství drží první velký masakr z roku 2011, kdy cena BTC klesla během 163 dní z 31,50$ až na 2,01$, což je cca 93 %. To je jako kdyby dnes cena BTC byla někde kolem 1.376$. K tomu jistě ještě může dojít, někteří hlasatelé zkázy už na to dlouho upozorňují, ale jelikož by se cena v květnu měla začít obracet, nebude to snad tak zlé.
Druhým největším propadem ceny byl již zmíněný medvědí trh po pádu MtGox, kdy cena spadla o 86 %. Pokles, který zažíváme, se může ve svém minimu z prosince chlubit „jen“ 84 % ztrátou na hodnotě.
Nikdo si nemůže být jistý, kdy tento propad skutečně skončí, ale ať už se podíváme na vlažnou reakci trhu na stáhnutí žádosti o schválení ETF fondu VanEck, nebo se upneme na příští půlení odměny, na trhu roste množství indikátorů, že na dně budeme v ne příliš vzdálené budoucnosti. Možná už ho i můžeme mít za sebou – 3.122$ z patnáctého prosince minulého roku.
Týdenní grafy a historie půlení
Součástí protiinflačních opatření Bitcoinu je i půlení odměny za těžbu každých 210.000 bloků, což vychází na necelé čtyři roky. Půlení zpomaluje produkci BTC, což ruku v ruce s rostoucím zájmem způsobí nedostatek a ten, kdo bude Bitcoin chtít, si bude muset připlatit.
Půlení bylo vždy považováno za spouštěč růstu ceny, protože díky tomu dojde k převisu poptávky nad nabídkou – ano, i Bitcoin se někdy řídí ekonomickými zákony.
Tweet na oficiálním kanále burzy CoinDesk říká, že cena Bitcoinu má tendenci k obratu asi rok před takovým půlením. Zde máme údaje o dvou, ke kterým zatím došlo:
1) (28.11.2012): Cena byla na minimu 378 dní před půlením a pak vzrostla o 510 %
2) (9.7.2016): Cena byla na minimu 539 dní před půlením a pak vyrostla o 309 %
3) (cca 25.5.2020): Zbývá 476 dní, cena vzroste o 200%? 500%? 1000%?
(Pozn.překl.: 28.11.2012 byla cena kolem 12 dolarů a rekordní maximum bylo poté 1.163$ (+9.592 %). 9.7.2016 byla kolem 650$ a následně dosáhla vrcholu na 19.666$ (+2.925%). CoinDesk počítala procenta růstu ode dna do půlení…).
Jde sice o velmi malý statistický vzorek, ale průměrný čas uplynulý mezi cenovým dnem a půlením je (539+378)/2 = 458 dní, neboli jeden a čtvrt roku. Možná tedy nebudeme muset na růst čekat až do května.
Další půlení přijde na přelomu května a června příštího roku a zbývá do něj méně než 500 dní. Konec medvědího trhu tedy může být blíže, než se zdá. Investoři by si měli pospíšit s nákupem, protože pak už může být pozdě.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

K čemu byl dobrý pokles ceny?

Padající ceny v minulém roce přinutily mnoho pozorovatelů přehodnotit svůj názor na digitální aktiva. Ale tato korekce, jak už jsme několikrát psali, je pro celý trh přínosem a pomůže mu dospět.
A dospívání je přesně to, co trh potřebuje, aby přitáhl zájem institucionálních investorů. Díky jejich masovému přílivu se dočkáme vyšší likvidity jak přímo díky investovaným penězům, tak nepřímo díky pozitivnímu efektu jejich důvěry na ostatní účastníky trhu. Jejich příchod bude pro ostatní obchodníky znamením, že trh je stabilní a důvěryhodný.
Rizika berte vážně
Mezi rokem 2015 a koncem roku 2017 panovala na trhu býčí euforie, protože cena Bitcoinu stabilně rostla. Obchodníci byli ochotni se spolehnout na málo známé a neregulované burzy i navzdory rizikům, které toto chování mohlo přinést – možné zisky toto riziko více než vyvažovaly.
V těch dobách představovala investice do digitálních aktiv unikátní příležitost ve srovnání s běžnými investicemi. Provozní riziko obchodování (riziko ztráty kvůli špatně nastaveným procesům, bezpečnosti a politice kryptoměnových operací) bylo mnohem vyšší, než riziko tržní (tj. riziko finanční ztráty kvůli podmínkám na trhu, případně kvůli špatnému odhadu situace).
Riziko ztráty peněz, nebo kryptoměn (tu a tam) například kvůli okradení burzy bylo více než vyváženo astronomickými potenciálními zisky. Investoři byli na cenu BTC pramálo citliví, protože trh ovládla euforie z exponenciálně rostoucí ceny – dobře známý FOMO efekt. Například mezi začátkem července 2017 a koncem roku, tedy během šesti měsíců, vzrostla cena jednoho Bitcoinu o astronomických 460 % z 2.492$ na 14.112$. Asi není nutné připomínat, že zhodnocení na vrcholu cyklu 17. prosince 2017 (19.666$) bylo ještě větší.
Obchodování na platformách s velmi vysokým provozním rizikem může být naprosto logickým krokem, pokud použijete upravené Sharpe Ratio. To pracuje s výnosem investic do Bitcoinu ve srovnání s výnosem z bezrizikové investice, za kterou se většinou považují státní dluhopisy důvěryhodných zemí (skutečně bezriziková investice ale neexistuje). Vzorec bere v úvahu také riziko celého portfolia (tržní i provozní) a jeho výsledkem je výnos očištěný o riziko.
Když za bezrizikový výnos budeme považovat americké dluhopisy s výnosem asi 1,5 % a riziko portfolia 135 % (35 % tržní riziko a 100% provozní), dostaneme Sharpe Ratio cca 3. To představuje velmi atraktivní poměr výnosu a rizika, kolem kterého se točí veškeré investování – návratnost převyšuje riziko trojnásobně.
Dnes se však výnosy podstatně snížily – v podstatě jsou omezené na arbitrážní příležitosti mezi jednotlivými burzami a vysoce rizikové krátkodobé spekulace. Ti, kdo vydělávali jen na růstu ceny, a tato strategie jim přinášela pohádkové zisky, náhle v prvních měsících roku 2018 začali těžce krvácet, pokud svojí investiční strategii od základu nezměnili.
Obchodníci se nyní shodují na tom, že snadné výnosy, například díky růstu ceny, nebo jednoduchá arbitráž, z trhu vymizely. Pokud ale výnosy začínají odpovídat spíše rozvinutějším trhům, kde si každý z mnoha účastníků chce urvat svůj kousek koláče, začne ochota riskovat tržní ztráty, nebo třeba riziko napadení burzy, prudce klesat. U mnoha rizik na burzách začnou investoři požadovat snížení, či rovnou odstranění – lepší zabezpečení účtů, záruky, vícenásobné podepisování transakcí atd.
To vše zkrátka znamená, že poměr rizika a odměny přestal být ospravedlněním k tomu, aby burzy zanedbávaly bezpečnost, procesy, konflikty zájmů a dohled úřadů.
Spousta burz například stále používá jedinou peněženku pro všechny vklady klientů, což je zlatým dolem pro crackery. A i když taková burza drží spoustu prostředků v offline peněžence, jsou její prostředky dostupné online příliš lákavým soustem pro nekalé živly. Spousta burz proto začala zavádět oddělené peněženky, kdy každý klient má svou vlastní a nabourání do jedné tak neznamená automatickou ztrátu peněz všech klientů.
Tento posun ve vnímání bezpečnosti znamená, že burzy, které tyto možnosti nabízejí, mají mnohem nižší provozní riziko. A takové burzy teprve budou schopné přitáhnout pozornost institucionálních investorů, kteří se nezajímají jen o tržní a provozní riziko, ale také riziko pro svou reputaci, která by ztrátou klientských prostředků přes špatně zabezpečenou burzu zaznamenala velmi vážné trhliny.
Dále to znamená, že burzy budou muset nabídnout dohled a bezpečnostní opatření, které jí umožní zastavit podezřelé transakce: obchodní výstrahy, blokaci transakcí a účtů, audit knihy objednávek atd.
Rostoucí fundovanost
Jak jsme zmínili výše, strategie založené jen na růstu ceny už dále nejsou udržitelné. Příležitosti k snadným ziskům z trhu téměř vymizely, protože na trhu je mnohem více subjektů, které mají stejný zájem. DeVere Capital například nedávno oznámil, že chtějí spustit aktivně spravovaný kryptoměnový fond zaměřený na arbitrážní příležitosti mezi burzami.
To znamená, že burzy, které chtějí přitáhnout a udržet si takové obchodníky, budou muset zapracovat na infrastruktuře, nabídnout sofistikovanější obchodní nástroje, jako jsou futures, swapy, opce, nebo dokonce kombinace derivátových a spotových nástrojů.
Odkaz medvěda
Transformace trhu se samozřejmě nestane ze dne na den a i v roce 2018 mají některé burzy černý puntík – v prvních třech kvartálech z nich dohromady zmizelo asi 927 milionů dolarů v kryptoměnách.
A i když mnoho burz stále zabezpečení příliš nedává, mnoho dalších zase mohutně investuje do bezpečnosti a uživatelské přívětivosti. Začínají se šířit i peněženky s podporou vícenásobného podepisování, seznam povolených IP adres pro výběr prostředků a také zájem o regulaci ze strany úřadů.
Před dvěma lety byla myšlenka vstupu institucionálních investorů na trh přitažená za vlasy. Ale dnes, také díky mohutnému propadu ceny, institucionální investoři nejen že vstupují na trh, ale začínají vyžadovat plnění svých bezpečnostních standardů – a to prospěje celému systému, který se tak uklidní, zkultivuje a zefektivní.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

V květnu začne cena růst

Za celou svou desetiletou historii Bitcoin začal další býčí cyklus vždy zhruba rok před dalším půlením odměny. Stalo se to jak v listopadu 2011, asi rok před půlením v prosinci 2012, tak v srpnu 2015, kdy následně půlení nastalo v červenci 2016. Další půlení se očekává v květnu 2020, takže pokud se bude Bitcoin chovat stejně, pak se dočkáme prvních známek růstu kolem dubna až června letošního roku. To ovšem také znamená, že cena se bude pohybovat do boku další asi 3-4 měsíce. Stejně jako se to stalo v roce 2015. Vyloučený není ani rychlý propad a ještě rychlejší návrat na ceny před ním. Podíváte-li se na logaritmický graf ceny BTC, dojdete k podobným závěrům. Stejně mluví také grafy volatility BTC, která je poměrně nízko a nahrává tak spekulacím o velkém pohybu nahoru (nebo i dolů).
Na tomto logaritmickém grafu jsou vyznačené oba proběhlé i jeden očekávaný halving.
Na týdenních grafech to zatím vypadá, že v dalších měsících skutečně budeme svědky pohybu do strany s občasnými výstřelky v obou směrech. Pak teprve budeme moci začít nový cyklus. Jak praví okřídlené tržní přísloví, čas nakupovat přichází, když v ulicích teče krev. A přesně to nyní dělají velcí hráči – ale snaží se nakupovat na OTC trzích, aby nezvyšovali cenu (což by se dělo, kdyby nakupovali na burzách). V současné době se zdá, že týpci z Wall Street investují do burz a společností, které poskytují služby v oblasti kryptoměn. K nákupům samotných kryptoměn ale dochází v pozadí, kde tyto nákupy neovlivní burzovní ceny, ani grafy na Coin Market Cap.
Tento týden požádala NYSE Arca o licenci k provozování ETF fondu Bitwise a společnost Robinhood dostala obchodní licenci pro stát New York. V poměrně krátkém časovém úseku letošního roku tak dostáváme hodně nových zpráv, které ukazují na příliv institucionálních peněz. V kryptosvětě se samozřejmě vše děje rychleji a tak nemusí být na místě názor, že co v minulosti zabralo čtyři roky, zabere čtyři roky i v současnosti. Globální ekonomika není stejná jako před čtyřmi roky a stejný není ani samotný Bitcoin (nehledě na dva tisíce altcoinů, které se za tu dobu vyrojily). Tehdy totiž finanční instituce Bitcoin blahosklonně přehlížely jako něco, co není ani třeba rozdrtit botou, protože by se zbytečně zašpinila. Dnes jsou ale okolnosti dramaticky rozdílné a kryptoměny se staly nejžhavější investiční příležitostí na trhu. Většina finančních institucí a technologických společností tuší, že když se nestanou součástí revoluce, tak ta je pohltí.
Velké technologické společnosti už přihlašují patenty i obchodní známky. Uniklé fotografie nového Samsungu Galaxy S10 otevřely debatu, co by mohlo být dalším spouštěčem rally k rekordním hodnotám ceny. Možná je to dokonce poprvé v historii, kdy nadšenci předběhli Wall Street v závodu o adopci nové třídy aktiv.
Institucionální investoři jsou zatím teprve na začátku, zatímco mnoho kryptoměnových nadšenců už zažilo několik tržních cyklů těchto aktiv a nasbírali tak nějaké zkušenosti. Nicméně další růst ceny na nové rekordní hodnoty si vyžádá velký příliv investic, který se bez institucionálních hráčů konat nebude. Je také důležité si nalít čistého vína – ještě ani zdaleka nejsme blízko adopci kryptoměn hlavním proudem – ta může přijít klidně za pět až deset let. Další býčí trh, tentokrát „sponzorovaný“ institucionálními investory, je ale již na obzoru!
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Bitcoin za 10 mega, bejby!

Scénář, po kterém každý držitel BTC touží … a odstranění světových dluhů by také nebylo od věci. Ale existuje způsob, jak toho dosáhnout? Podle Lucid Investment Strategies ano. Držte si pomyslné klobouky, jedeme z kopce.
Jedna z pěti
Světový finanční systém se vydal cestou dluhů, ale ty jsou v současné době nejen neomezované, ale také nekontrolovatelné. Podle čísel Institute of International Finance se hodnota světového dluhu pohybuje okolo 247 bilionů dolarů, což je asi trojnásobek světového HDP. Hodnota světového bohatství by pak podle Institutu měla být kolem 317 bilionů dolarů. Za posledních dvacet let se ovšem množství dluhu zvýšilo o 394 %, zatímco množství bohatství jen o 133%. To se dá chápat i tak, že na vytvoření dolaru bohatství (majetku) je potřeba tři dolary dluhu.
Podstatné zvýšení významu BTC je pak jednou z pěti cest, jak tuto situaci řešit. Vzhledem k tomu, že nás ostatní čtyři možnosti nezajímají, zaměříme se pouze na Bitcoin.
Nikdo neunikne
Při hodnotě deset milionů dolarů by se z BTC mohla stát stabilní rezervní měna, které by nehrozila inflace ani deflace. Bitcoin by nahradil státní měny a stal se konečným uchovatelem hodnoty. Lucid Investment věří, že právě Bitcoin by z oněch pěti možností poskytl největší výhody, nejstabilnější prostředí a nejmenší vedlejší škody.
Ale jak už to tak v případě úspěchu bývá, Bitcoinu se narodilo pár tisíc bratříčků. Ti podle Lucid Investment ničí celý ekosystém svými „zlepšováky“, ačkoli už i SEC rozlišuje mezi původním BTC a altcoiny. Dalším krokem k dominanci by tedy musela být likvidace „konkurenčních“ mincí.
Já na bráchu, brácha na mě
Altcoiny jsou tedy mrtvé a poptávka po BTC se tak výrazně zvýšila. „Nejdemokratičtější“ aktivum v historii by pak přibralo na ceně. Nejdříve ale musíme najít cenové dno – a Lucid věří, že se nachází pod jedním tisícem dolarů. Sorry jako. Ale poté bude cesta k šesti tisícům otevřená. Nad šesti bude pár zádrhelů kolem 7.500$ a 8.500$. Překonat rozmezí 10.100-11.100$ také nebude žádná procházka růžovým sadem. Pokud se zadaří, další rezistence čekají až na 13.750$ a 17.500$. Finální překážkou a „vrchním tuhoněm“ bude samozřejmě historické maximum na hodnotě 19.666$ (na Bitstampu).
V tu chvíli by se měl přidat mediální cirkus. Růst se vyhladí, jakmile na trh vstoupí hedgeové fondy a lidé začnou investovat. Investoři získají větší jistotu. Silnými překážkami se stanou úrovně padesát a sto tisíc dolarů. V té době už ale trh BTC vysál 1,7 bilionu dolarů z akciových trhů. Už investují i notoričtí opozdilci.
To dáme, bejby – pokud do toho půjdeme.
Bitcoin začíná ve velkém vysávat investice z trhu drahých kovů, zejména zlata. Jeho hodnota se v současnosti odhaduje asi na 7,5 bilionu dolarů. Při ceně 400.000$ Bitcoin překonává i tržní kapitalizaci zlata – jehož hodnota klesá, jak se stále více investorů uchyluje k Bitcoinu.
Abychom se teď dostali na milion, budeme potřebovat tři věci. Vývojáři musí dodat vše, co naslibovali – rychlost transakcí, kapacitu, otevřenost a nízké náklady. Instituce se budou muset plně zapojit do kryptoměnového trhu. Regulátoři po celém světě musí Bitcoin oddělit od jakékoli zbývající alternativní kryptoměny.
Jakmile dosáhneme všech tří podmínek, bude cesta k milionu otevřená. Toto aktivum už nikdo nebude moci jen tak ignorovat, dokonce ani ty nejkonzervativnější instituce. Cesta k ceně 10 milionů je otevřená.
V tu chvíli samozřejmě už téměř nikdo nevlastní jednotky BTC. Všichni totiž měli nějakou cílovou cenu, při které prodávali. Bitcoin je nyní z velké části v rukou centrálních bank. Podle Lucid Investment to bude jejich nejlepší šance, jak si udržet své postavení.
A názor překladatele?
Lucid Investment zřejmě analýze moc nedali – už předpoklad, že když bude BTC stát 10 milionů dolarů, tak se svět zbaví všech dluhů, inflace i deflace, je přinejlepším hloupoučký. HDP totiž bude růst dále, ale zásoba BTC ne. To nevyhnutelně povede k pomalému růstu ceny BTC, tedy ke stabilní deflaci. Ta bude držet zkrátka spotřebu, protože proč utrácet teď, když si za stejnou částku za rok koupím o něco víc?
Co se týká možnosti, že by BTC ovládl světovou ekonomiku při ceně 10 milionů – není to nemožné, pokud trochu upravíme analýzy, které jsme publikovali. Zde je moje vlastní analýza, která pro ovládnutí světa Bitcoinem určuje jeho cenu pro rok 2025 na 663.000$ – při této ceně by nejmenší jednotka dělitelnosti – Satoshi – stála 0,6 amerického centu. To je dostatečně malá hodnota na jakýkoli nákup. Ve druhé analýze (nikoli již mojí), která počítá s podstatně menší rychlostí oběhu peněz, než ukazují reálné statistické výkazy, se autor dostal po započítání ztracených mincí na 5.076.900$ za minci. Obě dvě analýzy jsou při dosazení stejné rychlosti oběhu peněz v podstatě ve shodě. Hodnota 10 milionů dolarů se tedy zdá poněkud přehnaná, ale třeba Bitcoin odstartuje další průmyslovou revoluci a s ní nebývalý nárůst bohatství!
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

BTC předčí Visu i Mastercard do 36 měsíců

Podle Anthonyho Pompliana, známého podporovatele kryptoměn, je bitcoinová síť „spícím obrem“. A také jednou z nejzajímavějších technologií ve světě financí v posledních letech, ne-li desetiletích. Mnoho lidí kritizuje Bitcoin za jeho vlastnosti jako měny, nebo uchovatele hodnoty, ale nikdo nemůže popřít jeho transakční možnosti.
Bitcoinová síť je spícím obrem
Anthony Pompliano, zakladatel a partner ve společnosti Morgan Creek Digital Assets, nedávno zveřejnil, že podle něj je Bitcoin spícím obrem, protože během tří let překoná v tržní kapitalizaci jak Visu, tak Mastercard. Podle Pompliana má k tomu dva předpoklady:
jde o digitální aktivum, které mohou držet investoři a
vypořádání transakcí mají na starosti finančně zainteresovaní těžaři.
Všechna pozornost médií je však směrována do toho, že Bitcoin je digitální aktivum. Jeho skutečný potenciál přitom leží v transakční síti, kde jen za rok 2018 změnily majitele Bitcoiny v hodnotě 410 miliard dolarů. S denním objemem 3 miliardy v době stagnující ceny by mohl letošní rok vypadat ještě mnohem lépe. Podle Pompliana by mělo více lidí věnovat pozornost transakční kapacitě, spíše než ceně BTC na burzách.
Podle Pompliana si v minulém roce těžaři BTC vydělali cca 5,8 miliardy dolarů tím, že potvrzovali transakce, těžili bloky, a dostávali za to odměnu v BTC. Tuto částku pak srovnal s finančními daty dalších společností. Bitcoin je v současné době zhruba ve středu tabulky, pokud jde o ukazatel, který znázorňuje, kolikanásobek výnosů činí tržní kapitalizace (poslední sloupec).

Podle Pomplianovy analýzy je dobrým znamením, že tento ukazatel je u BTC nižší, než u obou předních zprostředkovatelů platebních služeb. Toto číslo je totiž obdobou P/E ratio, které je známé z akciových trhů – tento ukazatel počítá cenu akcie dělenou ziskem na akcii. Z toho plyne, že čím nižší je hodnota ukazatele, tím výnosnější investice (při ceně akcie 1000 a zisku na akcii 100 je P/E rovno 10 a profitabilita tedy 10% – při poklesu ceny na 500 a zisku stále 100 klesne P/E na 5 a tedy ziskovost vzroste na 20%).
Pompliano uvedl: „Dnes jsme na jedné čtvrtině tržní kapitalizace Mastercardu a jedné šestině Visy, ale nepřekvapilo by mě, kdyby je obě Bitcoin překonal již během 36 měsíců. Tyto sítě byly vybudovány pro svět minulosti a decentralizované sítě jsou navrženy pro svět budoucnosti. Vím, na kterou vsadím já J.“
Nikdo nemůže popřít, že počet transakcí v síti neustále roste, stejně jako počet peněženek. A to i navzdory ceně, která z historických maxim spadla o více než 80 procent.

bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Čeká nás neklidné období?

Dlouhodobí držitelé BTC se probouzejí ze spánku
Velryby vládnou mořím, stejně jak příslovečnému moři kryptoměn. Velryby, které drží miliony, nebo dokonce miliardy dolarů v kryptoměnách, můžou změnit celý ekosystém jako mávnutím kouzelného proutku. Jejich tajnými zbraněmi jsou velké objednávky na burzách a přesunování mincí z adresy na adresu aby zažehly zájem ostatních účastníků trhu.
Nedávná zpráva agentury Bloomberg odhalila, že velryby se začínají probouzet a to znamená, že v dalších měsících bude následovat chaos.
Olga Kharif z Flipside Crypto v říjnu zveřejnila, že mnoho dlouhodobých držitelů (hodlerů) BTC, kteří se svých mincí nedotkli 6 – 30 měsíců, začalo najednou jednat. Od října tento trend na trhu pokračuje – peněženky, které v posledním měsíci byly aktivní, drží v součtu asi šedesát procent existujících Bitcoinů. David Balter, ředitel téže společnosti, si myslí, že došlo ke konečnému probuzení velrybí populace.
Množství neaktivních adres se v období od září do prosince snížilo z 3,8 na 2,8 milionů. Eric Stone, rovněž ze společnosti Flipside tvrdí, že „jde o velký posun“. Jelikož jde o datového analytika, nelze brát na lehkou váhu jeho předpověď prudkých změn ceny.
Podle Stonea se aktivní nabídka BTC od léta zvýšila o 40% a tento trend byl pozorován jak v roce 2015, tak v roce 2017. V obou případech následně došlo k velkému růstu cen. V roce 2017 dokonce k vysloveně monumentálnímu, jež poslal cenu BTC ke hranici dvaceti tisíc dolarů.
Co může tato informace naznačovat?
V poslední analýze Delphi Digital se tvrdí, že se zvýšil ukazatel zvaný UTXO (Unspent Transaction Outputs), což znamená, že investoři akumulují BTC na účtech, kde je mohou ihned použít. A to pravděpodobně stojí za růstem počtu aktivních adres.
Tato nezávislá analytická skupina se domnívá, že „starší vlastníci již vyčerpali své prodejní úsilí“. Team společnosti Delphi se domnívá, že jsme uprostřed fáze akumulace, stejně jako během medvědího trhu v roce 2014. Jinými slovy – dno může být na dohled!
Delphi nedala do placu konkrétní předpověď ceny, ale z analýz respektovaných analytiků vyplývá, že dno může být ještě mnohem níže, ale dojde na něj spíše dříve, než později.
Vinny Lingham, ředitel Civic si myslí, že než dojde na další rally, spadne cena BTC pod tři tisíce dolarů. Další analytik, Murad Mahmudov si dokonce myslí, že dno bude mezi 1.800 – 2.400$.
Zbývá jen dodat, že pokud se cena dostane pod tři tisíce dolarů, pak se těžba v Číně stane neprofitabilní a může nastat Armageddon…
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Může schválení ETF v Japonsku popostrčit SEC?

Sedmého ledna přinesl server Crypto Coin News zprávu, že japonský regulátor finančních trhů FSA zvažuje, že udělí povolení k založení prvního ETF fondu v zemi. Jelikož se blíží vypršení lhůty pro rozhodnutí ve věci založení ETF VanEck ve Spojených státech, může i japonské ano převážit jazýček vah ve prospěch kladného rozhodnutí americké SEC.
Pravděpodobnost schválení v USA
Nebudeme vás dlouho napínat – pravděpodobnost, že SEC udělí VanEck povolení k provozování ETF zůstává nízká. Před nedávnem totiž pro-bitcoinová komisařka SEC Hester Pierce uvedla, že to může trvat jak dny, tak klidně i roky. Nicméně ať už budou ETF fondy VanEck schváleny nebo ne, bližší pohled do zápisu, který SEC zveřejní, nám řekne, na čem celý kryptotrh vlastně je. Ve druhé polovině minulého roku byly zamítnuty žádosti dvanácti subjektů, mezi kterými byl i projekt známých bratří Winklevossových. Fond bratrů měl počítat cenu aktiv pomocí dat z rozličných burz, zatímco ostatní společnosti se spoléhaly na bitcoinové futures.
SEC zamítnula veškeré předložené žádosti s tím, že jak burzovní, tak futures trhy jsou z hlediska objemu obchodů příliš malé a tudíž náchylné k manipulaci.
VanEck se měl spoléhat na OTC trhy (tedy prodeje mezi uživateli), které by měly být daleko rozsáhlejší, než ty burzovní. A to jak z hlediska objemu obchodů, tak tržní aktivity.
Ať už bude výsledek jakýkoli, SEC pečlivě zváží stav globálních OTC trhů a také pokrok v oblasti regulace kryptoměn na celém světě.
Japonsko, Jižní Korea, Singapur, Malta i další země již zavedly požadavky na znalost zákazníka (KYC) a opatření proti praní špinavých peněz (AML). Díky tomu jsou světové trhy pod podstatně větším dohledem, než před pouhým půl rokem, a neumožňují již většinou anonymní obchodování.
Na konci listopadu minulého roku však předseda SEC Jay Clayton uvedl, že technologie ochrany před podezřelými transakcemi a ochrana investora v zámoří prakticky neexistují, nebo se neuplatňují. Clayton řekl:
„Tyto pojistky nenajdeme na mnoha trzích, kde se obchodují digitální měny.“
V posledních měsících však množství regulátorů následuje příkladu Japonska a takové bezpečnostní prvky pro své klienty zavádí. V některých regionech, například v Jižní Koreji, byla zavedena přísnější pravidla, než jaká vyžaduje americká SEC. Jde zejména o opatření týkající se obchodování cizinců na místních trzích a samozřejmě také zákaz anonymních obchodů.
Může Japonský příklad zviklat SEC?
Budou-li první ETF schváleny v Japonsku a ne v USA, existuje poměrně reálná možnost, že se SEC nechá japonským příkladem inspirovat a ETF pro americký trh schválí.
Japonsko stále zůstává jedinou zemí, která zavedla pro provozování burz licence, což vedlo k tomu, že přísná regulační pravidla splnilo jen několik málo subjektů.
Načasování rozhodnutí japonského regulátora však zatím zůstává zahaleno rouškou tajemství, ale zdá se, že přijít s takto přelomovým rozhodnutím může japonským úřadům ještě trvat řadu měsíců. V současnosti jsou ovšem  bitcoinové ETF otázkou „kdy“ a nikoli „jestli“.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Důvody pro růst ceny ve 2019

V roce 2017 jsme byli svědky nejen fenomenálního růstu ceny Bitcoinu, ale také výrazného nástupu alternativních digitálních měn skrz primární emise mincí (ICO). Letos, a to i přes velký propad ceny a nabídky nových mincí, jsme viděli také obrovský rozmach infrastruktury, počtu peněženek i unikátních adres. Adopce tedy pokračuje nepříliš zpomaleným tempem. Existuje spousta náznaků, že rok 2019 bude kryptoměnám velmi nakloněn – pojďme se spolu podívat, proč by tomu tak mělo být…
Institucionální investoři
Nemálo institucí již oznámilo svůj záměr vstoupit do kryptoměnového prostoru. Zde je jen pár nejznámějších:
A: Spuštění Bakkt bylo posunuto na 24. ledna, ale zdá se, že kvůli problémům s povolením od regulátora bude tento termín znovu odložen. Bakkt má každopádně za partnery velmi silné značky, jako třeba Microsoft nebo Starbucks. Jeho velkým přínosem bude hlavně fyzické vypořádání obchodů – to znamená skutečné nákupy a prodeje BTC, nejen finanční vypořádání.
B: Fidelity Investment, obří investiční společnost s aktivy ve výši kolem 2,5 bilionu dolarů, založila v říjnu dceřinou společnost Fidelity Digital Assets. Tento krok již vedl k vlně zájmu o digitální měny ze strany institucionálních investorů. Ředitel Fidelity Tom Jessop také plánuje nový startup, který se bude zabývat investicemi do ostatních digitálních měn. Bude se nazývat Fidelity Digital Assets Services. Tom Jessop pevně věří v masívní růst ceny digitálních měn v příštím roce.
C: Velcí institucionální investoři typu Morgan Stanley věří, že kryptoměny se stanou novou třídou aktiv a jsou na vzestupu. Nedávné spuštění burzovně obchodovaných produktů na Švýcarské burze ukázalo, že institucionální investoři již začali nakupovat při poklesech ceny. K futures na CME, CBOE, Bakktu a dalším se také brzy přidá burzovní gigant Nasdaq, který by své futures měl spustit ke konci prvního čtvrtletí příštího roku.
D: Poslední slyšení ohledně ETF VanEck a SolidX před Securities and Exchange Commission (SEC), americkým regulátorem, je naplánováno na 27. února 2019. V ten den by SEC měla rozhodnout o povolení nebo zamítnutí těchto ETF. Spousta lidí samozřejmě doufá v to první.
A kdyby institucionální investoři nevěřili, že tu s námi kryptoměny zůstanou, neinvestovali by do spuštění těchto produktů ani dolar.
Pokračující vývoj BTC a ETH
Co se týká vývoje Bitcoinu, každému jistě na mysli vytane Lightning Network. Počet jejích uživatelů i transakcí začíná prudce růst, tak se můžete přesvědčit na nejedné stránce se statistikami. Vzhledem k decentralizaci ještě nejsme na kapacitě například Visa, nebo Mastercard, ale pokroky jsou zde znát. V současnosti v Bitcoinové síti probíhá oficiálně asi 7 transakcí za sekundu, ale na blockchain.info občas uvidíte i rychlost v desítkách za vteřinu. Sítě Visa a Mastercard však mají kapacitu desítky tisíc transakcí za sekundu. Masové rozšíření platebních kanálů na Lightning Network to však může záhy změnit.
Update Etherea zvaný Konstantinopol (Constantinople update) by měl být spuštěn v lednu 2019. Měl by podstatně vylepšit škálovatelnost Etherea, která tuto digitální měnu brzdí v rozletu. Další vylepšení se budou týkat hlavně vývojářů a síťové ekonomiky. Mimo to je na rok 2019 naplánován další velký update – Serenity.
Security Token Offerings (STO)
STO může být pro komunitu stejnou událostí, jako byl rozmach ICO v roce 2017. Podle odborníků přinesou STO na trh další nemalé prostředky. STO se od ICO liší tím, že představují podíl na nějakém aktivu – jde tedy o digitalizaci existujících aktiv. Nemusí přitom jít pouze o podíly ve společnostech, ale prakticky o cokoli – digitalizovat se dá třeba podíl na horském hotelu a jeho výnosech. STO by měly přilákat více investorů než ICO, protože budou podložené nějakou hodnotou. Regulátoři je ale budou zřejmě považovat za cenné papíry a podle toho se k nim budou chovat.
Půlení odměny za těžbu Bitcoinu (halving) v roce 2020
V roce 2016 došlo k půlení odměny za nalezení bloku z 25 na 12,5 BTC a v roce 2020 se bude odměna dále krátit na 6,25 BTC.. K tomuto půlení dochází podle protokolu každých 210.000 bloků, a pokud by těžba bloku trvala průměrně deset minut, pak by k němu docházelo každé necelé čtyři roky. Další půlení se očekává na konci května 2020, jak se můžete sami přesvědčit například na těchto hodinách. Poslední půlení se odehrálo 9. července 2016 a cena BTC tehdy byla kolem 650 dolarů. Posuďte tedy sami, jaký vliv půlení na cenu má. Díky tomu bude poslední Bitcoin vytěžen až v roce 2140, zatímco v těchto dnech už je vytěženo již asi 83% všech BTC. Snížení odměny za těžbu se děje kvůli omezení inflace.
Půlení v roce 2012 i 2016 odstartovalo růst ceny, která pak dosáhla nových historických maxim. To samé se očekává na rok 2020. Analytici předpokládají, že vlastní růst ceny začne asi šest až osm měsíců předem, tedy již v roce 2019.
Ať se na to dívám z kterékoli strany, cena Bitcoinu má i přes občasné zaškobrtnutí jen jeden možný směr – nahoru.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Úspěšnost cenových předpovědí

Svět kryptoměn je plný samozvaných proroků a předpovědí cen všech výší, stejně jako kterýkoli jiný finanční trh. V roce 2018 to nebylo jiné. Do tohoto roku jsme vstoupili na ceně kolem 15.000$ a s velkým optimismem ohledně budoucnosti digitálních měn. Některé z předpovědí – zejména ty, co se týkaly ceny na konci roku 2018 – se příliš nevydařily. Nicméně někteří škarohlídové předpověděli cenu s ročním předstihem poměrně přesně.
Predikce, které se nezdařily
Tommy Lee: Cena BTC dosáhne 25.000$
Zdá se, že notorický bitcoinový optimista a nezmar Tommy Lee, spoluzakladatel Fundstrat Global Advisors, neměl ve svých předpovědích mnoho štěstí. V lednu 2018 předpověděl, že Bitcoin dosáhne do konce roku ceny 25.000$. Tommy si tím byl natolik jistý, že tuto předpověď během roku několikrát zopakoval. Nicméně tři dny před koncem roku se již tato částka zdá přinejlepším nepravděpodobná.
Sám Lee pak připustil, že jeho postoj byl až příliš optimistický, když ke konci roku snížil svou předpověď až na 15.000$. Nakonec již odmítl dávat jakékoli další odhady:
„Jsem unaven lidmi, kteří nás žádají o predikce ceny. Vzhledem k vysoké volatilitě v oblasti kryptoměn již nadále nebudeme poskytovat žádné odhady hodnoty, a to v žádném časovém horizontu.“
Lee nicméně stále věří, že vnitřní hodnota Bitcoinu je mnohem vyšší, než by napovídala současná cena. Teprve příští rok nám ukáže, nakolik má Tommy Lee pravdu.
Mike Novogratz: Instituce do toho půjdou po hlavě
Bývalý partner v Goldman Sachs a zakladatel kryptoměnové společnosti Galaxy Digital nebyl ve svých předpovědích daleko od pravdy. V polovině prosince, po zásadním poklesu cen kryptoměn známém jako „kryptoměnová zima“ uvedl, že cena BTC již dále klesat nebude a bude se držet mezi třemi a šesti tisíci dolary. To se ukázalo (alespoň zatím) být pravda.
Jeho optimismus ohledně vstupu institucionálních investorů na trh je však prozatím poněkud přehnaný:
„Myslím, že pokud v prvním nebo druhém kvartálu 2019 vstoupí na jeviště institucionální investoři, dosáhneme rychle nových maxim“.
Agentura Bloomberg nedávno uvedla, že vstup institucionálních investorů se zatím odkládá, protože se hodnota kryptoměn zásadně propadla. Zasvěcené zdroje pro Bloomberg uvedly, že finanční giganti, jako Goldman Sachs, Morgan Stanley, nebo Citigroup prozatím své plány na vstup do kyberprostoru odložily, než se trochu oživí poptávka. (pozn.překl.: Tyto instituce jsou známé tím, že dělají přesný opak toho, co vytrubují do médií. Lépe se jim pak na trzích vydělává.)
Bloomberg: BTC míří k ceně 1.500$
Je pravdou, že i analytici Bloombergu se mohou snadno plést, když tvoří predikce ceny něčeho tak nestálého, jako jsou digitální měny. Je to jen pár týdnů, co agentura přišla s předpovědí, že se cena zřítí až na 1.500$, kde najde své dno. To by znamenalo 70% propad z tehdejších tržních cen. Rok sice končí, ale je možné, že jejich předpověď se ještě naplní v lednu či únoru, kam mnoho analytiků umísťuje své odhady konce ubíjejícího medvědího trhu. Dejme jim tedy alespoň pár bodů za prohlášení, že „Bitcoin už alespoň nenudí“.
George Friedman: Blockchainová technologie zastará
George je geopolitický analytik serveru Geopolitical Futures. V červnovém interview uvedl, že technologie blockchainu jednoho dne zastará a že není ničím víc, než humbukem.
Freedman sice neuvedl časový rámec, ale na konci roku 2018 má blockchain do zastarání zatraceně daleko. Masová adopce už není jen vlhkým snem technologických nadšenců a vlády i společnosti celého světa testují a aplikují blockchainové technologie v nejrůznějších oborech. Dokonce i Čína, která uvalila přísná embarga na ICO a domácí kryptoměnové burzy, uznává výhody decentralizovaných technologií. Má dokonce své vlastní výzkumné středisko blockchainu.
Zdá se, že zastarání této technologie je pro nejbližší dobu spíše dystopickou fikcí, než reálnou možností.
John McAfee: Cena BTC dosáhne do tří let 500.000$
Stará dobrá předpověď legendy počítačové bezpečnosti Johna McAfeeho byla vyřčena v roce 2017, ale vzhledem k jeho nevšednímu prohlášení platí dodnes. McAfee tehdy slíbil, že sní svou mužskou chloubu v celonárodní televizi, pokud do roku 2020 nedosáhne cena BTC hladiny 500.000$.
Jelikož končí rok 2018, zbývá mu již jen jeden jediný rok (nebo dva, podle toho, jak jeho slova chápete). McAfee ale neztrácí optimismus. Dokonce na Twitteru ještě zvýšil laťku na rovný milion dolarů a vysmál se ustrašenosti svojí předchozí předpovědi. Na druhou stranu však také uvedl, že v nejhorším případě „outsourcuje tuto úlohu týmu bangkokských prostitutů“. Nyní už zbývá jen počkat a uvidíme, co se stane.
Předpovědi, které se splnily
Ari Paul: Více hardforků BTC a BCH
Ari Paul, další těžká váha, je zakladatelem hedgeového fondu Block Tower. Na začátku tohoto roku publikoval na svém Twitteru sérii předpovědí. Některé z nich byly tak trochu předčasné, ale jedna z nich byla stoprocentně pravdivá – předpověď hard forku Bitcoin Cash. Podnikatel tehdy napsal:
„Jak BTC, tak BCH se budou dále dělit a více než deset procent jejich dnešní hodnoty připadne na jejich nové mutace“.
Ačkoli od Bitcoinu se žádná další měna neoddělila, Bitcoin Cash se stačil rozdělit již v listopadu, což vyústilo ve válku o získání maximální hashpower mezi BCH ABC a BCH SV. Díky ní pravděpodobně došlo dokonce k drastickému poklesu ceny BTC z více než 6.000$ až k minimům těsně nad 3.200$.
Todd Gordon: BTC klesne na 4.000$
Téměř šest měsíců před „kryptoměnovou zimou“, kdy většina optimistů stále hájila vysoké předpovědi ceny, vyslovil analytik z TradingAnalysis Todd Gordon svou domněnku, že BTC klesne až na čtyři tisíce dolarů. To se beze zbytku splnilo a Bitcoin dokonce přidal dalších 800 dolarů k dobru.
Gordonova předpověď měla ovšem dvě části. V té druhé přisoudil Bitcoinu překonání desetitisícové hranice v roce 2019. To však ukáže až čas.
Reggie Brown: ETF na Bitcoin jen tak nepřijdou
Reggie Brown je ředitelem sekce ETF ve společnosti Cantor Fitzgerald a je znám jako „Kmotr ETF fondů“. V listopadu se nechal slyšet, že bitcoinových ETF se jen tak nedočkáme a prozatím měl pravdu.
Jeho slova zanedlouho potvrdila členka rady amerického regulátora Securities and Exchange Commission (SEC) Hester Pierce, v komunitě přezdívaná „Krypto máma“ kvůli svým pozitivním názorům na digitální měny. Ta v prosinci doporučila komunitě, aby se na ETF fondy příliš netěšila:
„Mohou přijít za dvacet let, nebo třeba zítra. Netěšte se příliš. SEC zabralo spoustu času spustit (strategický portál pro inovace a finanční technologie) FinHub. Schválit ETF fondy může trvat ještě déle“.
Trhy přitom rozhodnutí SEC o první vlně ETF (zejména SolidX a Van Eck) čekají již na konci února příštího roku.
Blythe Masters: Blockchain pro dodavatelské řetězce
Bývalá manažerka investiční banky JPMorgan Chase Blythe Masters předpověděla v říjnu, že dvoj- až trojciferné množství blockchainových projektů brzy zvýší efektivitu komoditních trhů.
Dosud se sice jedná jen o desítky, nikoli stovky projektů, ale několik z nich, zejména v oblasti zemědělských komodit a ropného průmyslu dokazuje, že její predikce nebyla ani zdaleka mimo mísu. Například čtyři největší světoví producenti zemědělských komodit – Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill a Louis Dreyfus, dohromady známé jako ABCD – používají blockchainovou technologii pro následné vypořádání burzovních obchodů s komoditami. Velké ropné společnosti, jako Shell, BP a Equinor, se zase spojily s velkými bankami a burzovními domy, aby spustily platformu Vakt, což je blockchainové řešení pro obchodování s energetickými komoditami.
Chris Concannon: ICO projekty budou čelit žalobám
V červnu ředitel oddělení globálních trhů chicagské burzy CBOE řekl, že hromadné žaloby brzy ochromí společnosti stojící za primárními emisemi mincí (ICO). Vyzval také investory do ICO, aby se zajímali o možnost, že tyto trhy budou jednou regulovány.
Několik měsíců po tomto prohlášení potvrdila jeho slova Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). V listopadu americký regulátor penalizoval první dva vydavatele ICO za to, že své tokeny nezaregistrovali jako cenné papíry. Člověk nemusí být prorok Nostradamova formátu, aby mu bylo jasné, že tato bitva je teprve na začátku.
Joseph Lubin: Čeká nás světlá budoucnost
Další, jistě ne poslední předpověď, velmi nedávno zveřejnil Joseph Lubin, spoluzakladatel Etherea. Ten tvrdí, že dno medvědího trhu je za námi a dodal:
„Neřítíme se do záhuby. Z mého pohledu vypadá budoucnost nadmíru pozitivně“.
Na pravdivost jeho slov si ovšem budeme muset ještě chvíli počkat. Před námi je celých 365 dní roku 2019 a každý z nich účastníkům i pouhým pozorovatelům kryptoměnových trhů může přinést nemálo překvapení.
Bitcoin Online
A když už jsme u predikcí, přidá se i náš server. Okolo příštích vánoc bude cena BTC mezi 10-15.000$. Podíváte-li se na současnou tržní cenu 3.600$, můžete si připsat i 200-300% zisku. Anebo můžete své kulaté penízky sušit v bance
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Co nás čeká?

Rok 2018 se pomalu chýlí ke konci, takže je čas bilancovat. Jak jinak. Letošní rok znamenal pro kryptoměny krvavou lázeň, ale pouze za předpokladu, že se na to díváte jen optikou loňského maxima. Pojďme si tedy zkusit graf trochu oddálit. Už z dvouletého hlediska zjistíme, že se cena BTC téměř zpětinásobila – 23.12.2016 totiž byla 865$. To je zhodnocení, které ve dvouletém horizontu budete na akciových trzích těžko hledat. BTC tak hravě překonal například výkon akcií Apple, jehož tržní kapitalizace letos jako první v historii přesáhla magickou hranici jednoho bilionu dolarů. Ne, nejde o špatný překlad, to číslo vypadá asi takhle: 1.000.000.000.000 $.
Oddálíme-li si graf ještě dále, na desetiletý horizont, zjistíme další potěšující fakta. Blok Genesis byl vytěžen třetího ledna 2009 v 18:15:05 Greenwichského času. Kurz proti dolaru byl ale poprvé stanoven až pátého října téhož roku a to na 1309,03 BTC za dolar, neboli asi 0,0007639 USD za Bitcoin. Data z těch let jsou přinejlepším neúplná, takže zkusíme jen odhady a do dalších let již data z oficiálních zdrojů:
Datum
Kurz
Roční zhodnocení
CAGR
23.12.2009
Cca 0,0008 BTC/USD

 
23.12.2010
Cca 0,25
31 150 %
31 150 %
23.12.2011
Cca 4,30
1 620 %
7 231 %
23.12.2012
Cca 5,00
16 %
1 742 %
23.12.2013
610,00
12 100 %
2 855 %
23.12.2014
317,00
-48 %
1 217 %
23.12.2015
443,00
40 %
806 %
23.12.2016
907,00
105 %
633 %
23.12.2017
13 983,00
1 442 %
704 %
23.12.2018
4 017,00
-71 %
455 %
 
Jak je z tabulky vidět, zažíváme nejhorší rok v historii této kryptoměny, ale je teprve druhý ztrátový a za ten první mohl obří krach burzy MtGox a masívní ztráta důvěry. Při bližším pohledu pomocí CAGR (compounded annual growth rate – ukazuje průměrný roční růst ceny od hodnoty v prvním řádku po hodnotu v daném řádku) ale zjistíme, že výnosy  z BTC jsou vlastně fenomenální! Kolik aktiv dokáže deset let udržet zhodnocení v průměru 455 % ročně???
Slabí investoři lomí rukama nad ztrátami, které utrpěli, ale ti chytřejší nyní nakupují jako o závod – protože v příštích 2-3 letech nás zřejmě čeká solidní žeň. A co k němu přispěje?
Bakkt
Bakkt je platforma, kterou spouští majitel několika světových akciových burz Intercontinental Exchange (ICE). Půjde o platformu, která umožní služby úschovy a také fyzické vypořádání bitcoinových futures, což je pro náš důležitější. Na stránkách ICE se o fyzickém dodání již můžeme dočíst – Settlement-Physical delivery. Znamená to, že když futures kontrakt vyprší, dojde k nákupu a prodeji BTC, ale za předem dohodnutou cenu. Nepůjde tedy jen o pouhé peněžní vyrovnání, které by cenu BTC neovlivnilo. Dalším plusem bezesporu je, že Bakkt byl od začátku projektovaný tak, aby podléhal případné regulaci a byl na ni připravený. To je velmi důležité hlavně pro institucionální investory, kteří tak budou moci fyzicky Bitcoiny nakupovat a rovnou je nechat v úschově Bakktu. Další informace v jednom z předchozích článků. Spuštění Bakktu bylo už jednou odloženo ze začátku letošního prosince na 24. ledna, ale začíná se zdát, že ani to nebude konečné datum. Americký regulátor CFTC, který má udělit nutná povolení, si totiž dává poměrně načas…
ETF
Jde o burzovně obchodované fondy založené na BTC. Fond přijme vklad a vydá za něj podílový list jako potvrzení. Zároveň na trhu za současnou cenu koupí BTC. Hodnota připadající na jeden podílový list se pak vypočítá jako množství BTC v držení krát tržní cena děleno počet podílových listů. S listy pak bude možno obchodovat, nebo je odprodat zpět přímo ETF fondu. Tato informace je velice důležitá hned ze dvou důvodů.
1) Fondy budou fyzicky nakupovat BTC.
2) Půjde o regulované instituce, takže podílové listy (a nepřímo tudíž Bitcoiny) budou moci nakupovat i institucionální investoři. Jejich nákupy pak pozitivně ovlivní cenu. Institucionální investoři sice již zřejmě nakupují na OTC trzích, aby neovlivnili cenu, ale tam mohou nakoupit jen menší množství mincí. Až budou připravení, pak zahájí frontální útok na burzy, čímž rozdmýchají nákupní horečku a poletíme nahoru vstříc další bublině.S
Securities and Exchange Commission (SEC) již podruhé odložila rozhodnutí o udělení licencí celkem devíti fondům, které o ně požádaly. Nejnovější datum zní 27.2.2019. Nejznámějšími žadateli budou asi fondy Van Eck a Solid X.
Futures Nasdaq
Jako další v pořadí se futures na Bitcoin rozhodl spustit Nasdaq, americká ryze elektronická burza, která již kotuje asi 3.900 akciových a jiných titulů. Spuštění mělo původně proběhnout ve druhém kvartálu 2019, ale poslední zprávy hovoří dokonce o konci prvního kvartálu. Nechme se překvapit.
Fidelity Digital Assets
Společnost Fidelity Investment založila dceřinou společnost, která se bude specializovat na digitální aktiva v čele s Bitcoinem. V plné kráse jsme vám její plány představili v jednom z nedávných článků. Fidelity bude velmi profitovat ze stávajících zákazníků, kteří již obchodují jiná aktiva, a jen čekají na možnost sáhnout si i na ta digitální. Tuto možnost jim nyní Fidelity může nabídnout.
Závěr
Je tedy jisté, že Bitcoin neumírá, a to ani navzdory neúnavné práci stránky Bitcoin Obituaries na jeho nekrolozích. Do této technologie již bylo vloženo tolik peněz a úsilí, že už nemůže jen tak zaniknout. Dokládá to i vývoj v letošním roce. Ač cena BTC klesla asi o 80 %, začíná se opět vzmáhat zájem, jak dokládají data z Google trends:

I navzdory stále klesající ceně roste počet unikátních uživatelů i adres. Rok 2019 bude tedy podle mého názoru dalším v řadě úspěšných let této digitální měny.

bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Jen 37% adres je ekonomicky aktivních

Pouze 37% bitcoinových adres v síti je podle zprávy vydané společností Chainalysis 19. prosince „ekonomicky relevantních“. V současnosti je na síti celkem 460 milionů adres, které mohou přijímat a odesílat Bitcoiny. Jednotlivec nebo společnost přitom mohou mít neomezené množství adres, protože dostupné množství kombinací je 2160, což je 1461501637330902918203684832716283019655932542976 neboli 1,4615 * 1048.
Ekonomicky relevantní adresy jsou ty, které ovládají jednotlivci či společnosti, kteří vlastní BTC. Je to dohromady 37 procent, neboli 172 milionů adres. 27 milionů z nich skutečně drží BTC.
Chainalysis zjistila, že ze zmíněných 37% adres jich 147 milionů vlastní identifikovatelné služby, jako jsou burzy, nebo darknetová tržiště. Dále Chainalysis uvádí, že jen 20% z bitcoinových transakcí jsou ekonomické převody. Ty ostatní nemají ekonomický význam.
Jak ukazuje následující graf, který Chainalysis začlenila do své zprávy, v období od srpna do září 2018 se uskutečnily transakce za celkem 41 miliard dolarů a pouze 9 miliard z nich mělo nějaký ekonomický význam.

Chainalysis také zjistila, že těsně před pádem trhu v listopadu tohoto roku se zvýšilo množství BTC plynoucích do osobních peněženek. K prvnímu listopadu to byla asi 400 milionů dolarů, což je o třetinu více, než třeba v červnu. To měl být signál, že lidé věří, že cena Bitcoinu dosáhla svého minima, protože hranice šesti tisíc dolarů tehdy už několikrát odolala útokům.
Ve zprávě ze 17. prosince zase společnost Diar odhalila svou analýzu, že institucionální investoři začali nakupovat fyzicky na OTC trzích (over the counter – doslova „na přepážce“). V roce 2018 burza Coinbase zaznamenala dvacetiprocentní nárůst objemu obchodů s BTC na OTC trzích. Grayscale investment trust zase zaznamenal 35 procentní pokles v porovnání se stejným obdobím roku 2017.
Jak informoval server Coin Telegraph, většina z 25 nejobchodovanějších bitcoinových párů má velmi nafouknuté falešné objemy obchodů. Podle výpočtu Transparency Institute jsou objemy obchodů těchto kryptoměnových párů nafouknuté až o 80 procent.

bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Bitwala nabídla v Německu kryptoúčet

Německý blockchainový startup Bitwala konečně (i když jen v Německu) spustil kryptoměnové bankovnictví.
Po získání financování ve výši čtyřech milionů euro od společností rizikového kapitálu EarlyBird a Coparion letos v září na vývoj řešení pro kryptoměnové bankovnictví shromáždila firma již třicet tisíc žádostí od potenciálních uživatelů.
Nové bankovní řešení od Bitwaly bylo navrženo, aby „překlenulo propast mezi tradičním bankovnictvím a světem digitálních měn“. Bylo vyvinuto ve spolupráci s místní finančně technickou společností SolarisBank, která vlastní v Německu bankovní licenci a je plně regulována BaFinem, německým dozorem nad finančními trhy, a také Evropskou centrální bankou (ECB).
Až bude tento produkt plně funkční, budou uživatelé „moci na jednom místě spravovat své eurové i kryptoměnové zůstatky, a to s úrovní bezpečnosti běžně známou jen držitelům německých bankovních účtů“.
K účtu bude samozřejmě možné sjednat i další produkty, které se s bankovními účty běžně pojí, jako například platební kartu. Součástí účtu bude samozřejmě BTC peněženka, mezi níž a eurovým účtem bude možné volně převádět prostředky v aktuálním kurzu BTC.
„Produkt, který jsme začali nabízet, staví zájmy zákazníků na první místo. Už nebudete muset složitě posílat své peníze na pramálo důvěryhodné účty kryptoměnových burz, jejichž zabezpečení je na mnohem nižší úrovni. Už nebudete muset strpět nadměrné poplatky za směnu. Obchodování s Bitwalou je rychlé, spolehlivé a poplatky jsou velmi konkurenceschopné“, uvedl šéf Bitwaly Ben Jones v tiskovém prohlášení pro média.
Toto tiskové prohlášení ovšem neposkytlo žádné detaily o nákladech vedení tohoto účtu, jen že směna na BTC i zpět bude zatížena poplatkem ve výši jednoho procenta z hodnoty směny. Ještě se uvidí, zda společnost v budoucnosti přidá i jiná digitální aktiva, než Bitcoin. Společnost neoznámila ani z které burzy bude brát ceny BTC pro převody mezi účty.
Příjemné ovšem bude to, že vklady na eurový účet budou chráněny až do výše sto tisíc euro, stejně jako jakýkoli jiný bankovní vklad v Evropské Unii. Eurový účet tedy bude pod ochranou úřadů, ale o ochraně bitcoinových zůstatků nepadlo v prohlášení ani slovo.
Bitwala již začala se zakládáním účtů tisíců uživatelů, kteří se předběžně registrovali jako zájemci o tuto službu. V příštích dnech pak začne přijímat i další, předem neregistrované uživatele.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

BTC opce za milion dolarů budou brzy bezcenné

Historicky největší sázka na budoucí cenu BTC záhy vyprší bez využití. Kupní opce byla zakoupena za jeden milion dolarů na platformě LedgerX několik dní po loňském historickém maximu. Vypořádací cena opce je 50.000 dolarů a opce vyprší již 28. prosince letošního roku. Aby bylo výhodné tuto opci využít v den splatnosti, musela by cena Bitcoinu do té doby stoupnout minimálně na čtrnáctinásobek.
Pro kupujícího této opce není tato situace ideální, ale ne vše je tak zlé, jak se zdá.
Ari Paul, manažer kryptoměnového fondu v BlockTower Capital naznačil, že opce koupil zároveň s prodejem Bitcoinů, které jeho fond držel. V interview pro CNBC z prosince minulého roku Paul uvedl, že tento obchod mu umožní zafixovat dosavadní zisky, snížit riziko poklesu hodnoty portfolia a možná i vydělat nemálo peněz, pokud cena Bitcoinu překročí 50 tisíc dolarů.
Nákup těchto opcí, který proběhl v době, kdy měl Bitcoin cenu 16.200$, rozvířil již tak dost rozbouřené vody kryptoměnového rybníčku. Od té chvíle je cena BTC v neustálém poklesu a je to doslova pár hodin, co jsme dosáhli nejnižší ceny za celou dobu, kdy uvedená opce platí.
Ari Paul uvedl pro CNBC, že „Tyto kupní opce mi umožní velký výdělek při vzestupu kurzu a podstatně limitují mou ztrátu v případě poklesu“. Později na Twitteru uvedl, že celý proces prodeje BTC a nákupu opce pro něj byl ziskový.
A realita?
Vzhledem k tomu, že jsem se deriváty zabýval, pokusím se do ziskovosti tohoto obchodu vnést trochu světla. Nejdřív si ovšem budeme muset říci trochu šedé teorie z oblasti opcí.
Opce je finanční derivát, který dává jejímu kupci právo (a jejímu prodejci povinnost) zakoupit (prodat) v den splatnosti (evropská opce), nebo kdykoli do dne splatnosti (americká opce) určité množství podkladového aktiva (BTC, měny, úroková míra, akcie…) za cenu sjednanou předem při koupi opce. Jinými slovy: Ari Paul si 28. prosince 2017 zakoupil kupní opci s cílovou cenou 50 tisíc dolarů a za to zaplatil opční prémii (cenu za přenesení rizika na protistranu) ve výši jeden milion dolarů jejímu vypisovateli.
Ari Paul by na této transakci vydělal, kdyby 28. prosince 2018 byla cena BTC přes 50 tisíc dolarů. Pak by byl oprávněn (a vypisovatel povinen) koupit BTC za 50 tisíc, tedy cenu nižší, než na trhu. Abychom tomu rozuměli – opční prémie, kterou Paul zaplatil, je jeho nákladem, takže od ceny 50 tisíc nahoru by se mu vyplatilo opci uplatnit, ale do zisku by se dostal až na ceně vyšší – právě proto, že zaplatil opční prémii. Jeho situaci si můžeme ilustrovat graficky – 50 tisíc je pro Paula cena, kdy se mu vyplatí opci uplatnit, protože tím sníží svou ztrátu – koupí BTC za cenu 50 tisíc a hned je prodá na trhu za cenu vyšší, takže si sníží ztrátu milion dolarů, které za koupi opce zaplatil. V zisku ovšem bude až tehdy, když mu rozdíl cen z opce a na trhu pokryje celý milion dolarů, tedy dejme tomu na 55 tisících! Na svislé ose vidíte Paulovu ztrátu v závislosti na ceně BTC, kterou bude mít právě 28. prosince. Na vodorovné ose je cena BTC.

Z grafu je jasně patrné, že možná ztráta je omezena na jeden milion dolarů, které Paul zaplatil za opci. Když to pro něj nebude výhodné (cena 50k+), tak opci prostě nevyužije a přijde o opční prémii jeden milion dolarů. Když naopak Bitcoin vzroste nad cca 55 tisíc, pak je možný Paulův zisk neomezený – bude záviset jen na tom, kam až se cena BTC vyšplhá v den splatnosti.
A teď konečně k věci. Ari Paul uvedl, že koupil opci a zároveň prodal Bitcoiny na ceně 16.200$. Jinými slovy v dnešní době a při dnešní ceně může Bitcoiny mnohem výhodněji koupit zpět, díky čemuž mu zůstane původní množství BTC a zároveň bude mít zisk rovný rozdílu cen (16.200$ – cca 3.500$ k dnešnímu dni) na každý BTC, který loni prodal a nyní zpět nakoupil.
Nicméně je zde stále ztráta milionu dolarů z opce, kterou koupil a těžko využije. V jakém vesmíru byl tedy jeho obchod výhodný? Kdyby totiž udělal stejnou operaci s BTC a vykašlal se na opci, pak by touto dobou měl o milion dolarů více! I v případě, kdy by cena šla nahoru, místo dolů, by na loňském prodeji BTC ztrácel a opce by mu vydělala až na 55 tisících. Můj závěr tedy je, že sice na tomto dvojím obchodu vydělal, ale o milion dolarů méně, než kdyby se nezajišťoval opcí.
Jak vidíte z teorie výše, téma derivátů není úplně jednoduché. Nelze tudíž vinit autora překládaného článku (tj. první část, před nadpisem „A realita?“), že opisuje věci, které v podstatě ani nedávají smysl…

bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Bitcoin zažil druhý největší pokles obtížnosti

Jak jsme předvídali v minulém článku, snížení obtížnosti se nekonalo prvního prosince, ale díky nižšímu výkonu sítě až o dva dny později, což je mimochodem při dění na trhu celkem zázrak. Tento pokles je největší za posledních sedm let a druhý největší v historii BTC. Největší pokles obtížnosti se konal prvního listopadu 2011, jak ukazuje následující přehled:
 
Datum
Pokles
1.11.2011
-18,0%
3.12.2018
-15,1%
16.10.2011
-13,1%
27.12.2012
-11,6%
 
Poslední třeba jen vzdáleně srovnatelný pokles přišel 26. ledna 2013, tedy před pěti lety, a byl ve výši -8,6%. Dobrá zpráva tedy je, že bitcoinová síť vyzrává a růst hashrate i obtížnosti se relativně stabilizovaly. Tento pokles byl velmi důležitý, aby se BTC nedostal do klesající spirály, jak jsme popisovali v posledním listopadovém článku.
Korekce obtížnosti směrem dolů je očekávaným vedlejším produktem klesajících cen této digitální měny na světových burzách. Těžaři začali poměrně ve velkém rozprodávat neziskový hardware, nebo rovnou zavírat těžební farmy. Připomeňme, že kritickou hranicí je cena 3.000$, která je bodem zlomu pro čínské těžaře. Ti před nedávným poklesem cen těžili asi tři čtvrtiny BTC.
Velikost snížení obtížnosti sotva byla překvapením, ale ukazuje, že Satoshi Nakamoto naprojektoval síť důsledně tak, aby takovéto šoky dokázala přestát. Doufejme tedy, že příštích 14 dní se neponese ve znamení dalších poklesů ceny, které by mohly zlomit vaz již tak těžce zkoušeným těžařům i uživatelům.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Spirála smrti znovu na scéně

Jak jsme psali již v minulém článku, situace Bitcoinu a ostatních digitálních měn se v současnosti dá popsat snad jen slovy klasika: „Nejsme na kolenou, ryjeme držkou v zemi“. O fenoménu, který budu popisovat jsme psali již v souvislosti s oddělením Bitcoinu Cash od Bitcoinu loni v létě. Kryptoměnový trh ztratil za poslední rok asi 700 miliard dolarů, ale skutečné problémy mohou teprve začít, jakkoli se to zdá nepravděpodobné.
A o co tedy jde? Je poměrně známým faktem, že náhlé změny cen vedou k pomalejším transakcím. To může vést k dominovému efektu díky zpomalení přísunu odměn, které udržují bitcoinovou síť v chodu.
Těžba BTC je zatím v některých zemích stále profitabilní, ale její další pokles povede k odstavování dalších těžebních zařízení po celém světě. Spousta serverů ukázala tento týden obrázky z Číny, kde se neprofitabilní zařízení prostě vyhodí, nebo prodají za minimální cenu. Jestli ceny spadnou ještě níže, nemusí být těžba profitabilní ani v těch nejlevnějších zemích. Podle nedávné studie byla těžba nejlevnější na Ukrajině s cenou asi 1.800 – 1.900 dolarů na vytěžení jednoho BTC. Jistě jste zaznamenali predikce, že by cena BTC mohla jít až k hladině 1.500 dolarů, při které už nelze těžit profitabilně nikde na světě (když pomineme těžbu napájenou solárními panely). Ale velký problém nastane už při poklesu pod tři tisíce dolarů. Těžaři pak ani nebudou moci přejít na těžbu profitabilnějších mincí, protože jejich cena se pohybuje v těsné korelaci s cenou BTC.
Spirála smrti
A teď se podíváme, v čem vlastně v takovém případě bude problém. Ačkoli se těžba často popisuje jako „řešení kryptografického rébusu“, je to v podstatě mnohem jednodušší. Jako hraní šipek – všichni těžaři naslepo hází na terč a kdo první trefí střed, ten bere 12,5 BTC. Jakmile je hráčů moc, terč se posune dále (zvýší se obtížnost těžby), aby byla stále stejná pravděpodobnost, že někdo trefí bulls eye jednou za deset minut (nalezne tzv. nonci). Když se ale odměna za trefení středu drasticky sníží, nebo obtížnost drasticky zvýší, tak mnoho hráčů odejde od hry a ti co zůstanou, dokážou terč díky nižší pravděpodobnosti trefit až za mnohem delší dobu (tj. nalezení nonce trvá až násobně déle). Problém je v tom, že terč (obtížnost) se posouvá jen jednou za 2016 her (bloků), což by mělo zhruba vyjít na 14 dní při deseti minutách na blok. Pokud jsou tedy bloky nalézány méně často, dostává těžař odměnu v BTC také méně často, takže vytěží za den ještě méně peněz na pokrytí cen elektřiny, což vede k odlivu dalších těžařů a dalšímu prodloužení doby těžby jednotlivých bloků. A spirála smrti se začíná roztáčet…
Změny obtížnosti obvykle probíhají poměrně plynule a bez větších výkyvů (kromě loňského oddělení BCH). Když však dojde k nečekané nárazové události, začne se odměna snižovat a hráči vytrácet. Jak se prodlužuje čas mezi bloky, dochází samozřejmě i ke zpomalení transakcí, je třeba nabízet mnohem vyšší poplatek, aby vaše transakce vůbec prošla, a v extrému to může dojít až tak daleko, že kryptoměna zanikne.
Horizont událostí pro BTC? 3.000 dolarů!
Navzdory nedávným událostem je ještě dost těžařů, pro které je těžba profitabilní, protože jsou buď ze zemí s nízkou cenou elektrické energie, nebo mají speciální velkoodběratelské ceny. Ale i tyto zisky se začínají nebezpečně tenčit. Situace se dostala až tak daleko, že například v Číně prodávají nepotřebná těžební zařízení na kila a podnikavci, kteří je skupují, poté zařízení vyvezou do zemí s nižší cenou elektřiny a založí tam farmu s mnohem nižšími náklady.
Výprodeje kryptoměn naberou pravděpodobně na intenzitě, jakmile prolomíme třítisícovou hranici. Ta určuje bod zlomu pro těžbu v Číně, kde se soustředí asi 74% veškeré hashpower celé bitcoinové sítě.
Jak dokládají následující grafy, hashpower celé sítě už od října klesá (rychleji, než obtížnost) a doba nalezení bloku už stabilně přesahuje deset minut. A to dokonce i po změně obtížnosti dne 17. listopadu. Další změnu tedy můžeme očekávat nejdříve prvního prosince, ale spíše až o několik dní později.
Zelená čára je vážený průměr za posledních 504 bloků, modrá za 2016 bloků a červená obtížnost těžby. Všimněte si, že obtížnost těžby klesá pomaleji, než hashrate, čímž dochází k prodlužování doby mezi bloky.
Odstup jednotlivých bloků už je stabilně delší, než deset minut.
No ale co dál?
Není úplně jasné, jak hluboko se ještě může cena propadnout. Z dlouhodobého hlediska bude samozřejmě hashpower klesat tak dlouho, dokud nedosáhne rovnováhy s obtížností, tj. dokud nebudou bloky stabilně těženy jednou za deset minut. Musíme jen doufat, že tento pokles obtížnosti bude rychlejší, než pokles ceny.
Z krátkodobého hlediska ale tato situace může nabýt hororových rozměrů. V případě, že rychlost transakcí bude v řádu hodin a nikoli minut, nebudou mít uživatelé žádný důvod BTC k platbám používat. To dále sníží profitabilitu těžařů a prohloubí spirálu smrti. Situace může být dokonce až tak vážná, že stránka Bitcoin Obituaries, která hlásá smrt Bitcoinu, bude (na více než třístý pokus) mít konečně pravdu.
To je ale scénář z oblasti, kde se nepravděpodobné začíná měnit na nemožné. Kryptoměny mají již neskutečně rozsáhlou infrastrukturu a obrovské množství společností do něj investovalo obrovské množství peněz. Je tedy velmi nepravděpodobné, že by se nenašlo řešení i takové situace, jako je konec těžby v Číně. Stejně tak vývojáři vložili do této kryptoměny neskutečné množství práce a bylo spáleno tolik energie, že jí celá Česká Republika nespotřebuje za jeden rok. Byla by škoda toto vše zahodit. Byla by také vážně nabourána koncepce kryptoměn jako soběstačného ekonomického systému. Na přežití kryptoměn má prostě v současné době zájem příliš velké množství lidí a institucí, než aby svou existenci zakončily tímto způsobem.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Možná stojíme před nejhorším pádem BTC v historii

O víkendu se pád ceny Bitcoinu výrazně urychlil a rok 2018 se tak zapsal na čtvrté místo v dějinách nejhorších medvědích situací od vzniku první skutečné kryptoměny.
Tato virtuální měna sotva oslavila deset let existence a už zde máme pokles až na 3.475 dolarů. Když vezmeme v úvahu historické maximum ze stejné burzy – Bitstampu – na hodnotě 19.666 dolarů, dostáváme se na volný pád o obřích 82%!
Tento pád je ze stejného soudku jako propad z roku 2011 (z 30 na 2 dolary) a z let 2013 – 2015 po krachu Mt. Goxu (z 1.163 na 152 dolarů). Co se týká dolarové hodnoty letošního krachu, nemůže s ním žádná předchozí situace soutěžit – trh od minulého prosince ztratil asi 700 miliard dolarů! Jedná se nyní o jeden ze čtyř největších propadů v historii, ale týden ještě neskončil.
Býci sice sází na to, že vstup institucionálních investorů na trh zažehne novou rally, ale situace se zatím vyvíjí přesně opačně. Viz poznámku na konci článku. Většina finančních manažerů je zatím se vstupem do kryptoměn opatrná, zejména z obav o bezpečnost burz či manipulaci s kurzem a také z nedostatečné legislativy, která jim nedovoluje investovat přímo do mincí, ale musí investovat do regulovaných cenných papírů s digitálními měnami jako podkladovým aktivem.
Tyto výprodeje „skutečně prověří odhodlání klíčových hráčů“, řekl hongkongský obchodník s digitálními měnami Ryan Rabaglia. „Myslím, že k dalšímu vzestupu budeme zoufale potřebovat právě institucionální peníze. Ty pomohou zažehnout jiskru a navrátí důvěru v růst u malých investorů.“
Poznámka překladatele
A nyní pár faktů k poklesům. Dne 10. a 17. prosince loňského roku spustily CBOE a CME konečně obchodování s finančními deriváty na BTC. Byla to neděle, takže je jistě jen shodou náhod, že v pondělí 18. prosince začal sešup jak na skluzavce, který se zastavil až na hranici šesti tisíc dolarů. Abyste rozuměli, finanční futures daly poprvé v historii obchodníkům možnost shortovat kryptoměny, neboli spekulovat na jejich pokles. Do té doby bylo jedinou možností půjčit si BTC od některého HODLera, prodat je, po chvíli nakoupit zpět se ziskem a i s úrokem je vrátit původnímu majiteli. Vydělal tak na tom HODLer i spekulant. Futures ale tuto praktiku extrémně zjednodušují a umožňují tak rychlé spekulace na pokles, což vedlo ke krachu cen směrem k šesti tisícům dolarů.
No a zbytek? Všimli jste si, že minulý týden byl spuštěn ETP produkt Amun AG na švýcarské burze SIX? A co se stalo pak? Nu ano, Bitcoin poklesl o dalších třicet procent, protože tento fond umožnil i derivátové obchody.
Nechci jít až tak daleko, že bych označil deriváty za hrozbu existence života na této planetě, ale příkladů z historie je mnoho. Co například způsobilo poslední velkou finanční krizi z roku 2008? Opět správně: balíčkování špatných hypoték, které neměly být nikdy poskytnuty a následný prodej hypotéčních derivátů krytých příjmy z těchto špatných hypoték. Stačilo malé zvýšení úrokových sazeb a klienti s hypotékou přestali splácet, banky neměly cash flow k financování splátek derivátů a tím pádem došlo k řetězovým krachům.
Lekce z historie je jasná: institucionální investoři mnohem raději spekulují na pokles, pokud mají tu možnost. Vytváří to totiž paniku mezi obyčejnými lidmi a ti pak prodávají a zvyšují zisky instituce z shortování. Je tedy otázkou, zda vstup institucionálních investorů, kteří budou využívat deriváty, bude mít pro trh digitálních měn efekt, za který se všichni modlí. Podle mě ne, pokud nepřijdou na trh první skutečné ETF (Amun zatím nemá moc velký efekt, i když podle prospektu by měl měny nakupovat). Z výše uvedených důvodů se trochu obávám lednového startu platformy Bakkt, která institucionálním investorům umožní mimo jiné i derivátové obchody.
Bitcoin ale není mrtvý, zase vstane z popela. Přes 300 jeho nekrologů už můžete najít na stránce Bitcoin Obituaries a přeci je stále s námi…
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Profitabilita těžby prudce klesla

Pokud klesne cena zlata, odnesou to těžaři. A to samé se děje v případě Bitcoinu.
V minulém týdnu poklesla cena nejdůležitější digitální měny o zhruba 30% a spadla až na třináctiměsíční minimum kolem 4.050$ (Bitstamp). Celková tržní kapitalizace všech kryptoměn klesla na 148 miliard, což je méně než pětina historického maxima z prosince minulého roku.
Rozbroje mezi podporovateli různých verzí Bitcoin Cash jsou nejpravděpodobnějším důvodem, který tento pokles mohl odstartovat. Čtvrtá největší kryptoměna se rozdělila 16. listopadu kvůli dlouhotrvajícím neshodám v komunitě.
Den před rozdělením spustila hongkongská burza OKEX předčasné vypořádání (téměř) splatných futures na Bitcoin Cash a to zřejmě odstartovalo výprodeje.
Tento pokles zanechal spoustu světových těžařů v nezáviděníhodné pozici. Minimálně čtyři modely těžebních zařízení se staly v Číně neprofitabilními, protože spotřebovávají elektřinu za více než 0,4 juanu za hodinu. Spočítal to F2 pool, jeden z největších těžebních poolů na světě.
Těžba kryptoměn se z „takového toho domácího těžení“ vyvinula až na multi-milionový byznys, který provádějí nemalé společnosti a používají k tomu speciálně navržený hardware. Těžaři se obvykle sdružují do poolů (což je mimochodem český vynález) a zvyšují si tak pravděpodobnost výdělku. Berou v úvahu množství faktorů, jako je obtížnost těžby, cena elektřiny, pořizovací cena těžebních zařízení, nájem v halách a podle toho si vybírají mince, které budou těžit. Krásně to ukázalo oddělení BCH od Bitcoinu loni v srpnu, kdy hashrate přecházela od BTC k BCH a zpět jak na běžícím pásu. Důsledkem toho bylo zpoždění těžby BTC a potvrzování transakcí – někdy bylo na vytěžení bloku potřeba až několik hodin, protože se hashrate přesunula na BCH, ale obtížnost těžby BTC se nezměnila (mění se až po 2016 blocích). S nižší hashrate tak vytěžení bloku trvalo mnohem déle než deset minut.
Výplach na kryptoměnovém trhu nyní odsoudil minimálně čtyři zařízení do šrotu. Jsou mezi nimi Antminer S7 a S9 od Bitmain a Avalon Miner 741 od Canaan Creative. Za těchto podmínek se těžba s nimi naprosto nevyplatí. Mějte na paměti, že mluvíme o Číně, kde se odehrává velká většina světové těžby. Například na Ukrajině by se s nimi ještě v pohodě těžit dalo.
Bitmain z Pekingu a Canaan z východočínského pobřežního města Hangzhou jsou dva největší výrobci těžebních zařízení a zároveň také těžaři. Obě tyto společnosti i jejich menší rival Ebang International v nedávné době oznámili primární úpis akcií (IPO) na burze v Hong Kongu.
Jejich vyhlídky na úspěšný úpis během medvědího trhu však nevypadají příliš nadějně. Trh totiž za posledních 11 měsíců zhubnul o zhruba 700 miliard dolarů. Canaan minulý týden oznámil, že se svým IPO ještě počká, ačkoli ho připravovali asi šest měsíců.
Pokles z tohoto týdne ale má mnohem více obětí. Společnost Suanlitou z Hong Kongu, která pronajímá těžební zařízení, oznámila, že v posledním týdnu není schopná pokrýt ani elektřinu na běh Antmineru T9, který je nejžádanějším zařízením na jejich platformě a který by měl být za plného nasazení ještě rentabilní. Nenašlo se dost zájemců o pronájem.
V Číně se nacházejí největší těžební farmy světa, a to hlavně díky levné elektřině z uhlí například v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko. V centrální Číně se zase nachází množství vodních elektráren, které mohou farmy také napájet levnou elektřinou.
Skupina čínských těžařů, která si nepřála zveřejnit jméno kvůli obavám z vládních represí, údajně vyřadila již 20.000 těžebních strojů, což je asi deset procent jejich portfolia. Už se přestaly vyplácet.
Jejich problémy jsou ovšem příležitostí pro jiné. Jack Liao, který provozuje těžební farmu Lightning Asic nedaleko Shenzenu řekl, že v posledních dnech koupil asi 50 tisíc strojů z druhé ruky. Asi 70% z nich byly Antminery S9, které normálně stojí asi 3.000$, ale Jack je pořídil za pouhých 500$.
Liao plánuje tyto stroje poslat do zemí, kde je nižší cena elektřiny, jako jsou Rusko a Venezuela. Díky tomu může i při současných cenách BTC dále vydělávat. Počítá totiž s tím, že medvědí trh bude přetrvávat i v dalších měsících a že cena BTC může klesnout až ke dvěma tisícům dolarů. „Mnoho těžařů to nepřežije“, řekl v rozhovoru pro South China Morning Post.
Jak vážná je situace se můžeme přesvědčit na grafu hashrate pro Bitcoin – v poslední době jsme zaznamenali pokles z maxim okolo 60 terahashů až na 35 a den ještě nekončí. Je možné, že než se přepočítá obtížnost těžby, budou díky tomu bitcoinové platby extrémně pomalé…
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

První krypto ETF je na světě!

První kryptoměnový burzovně obchodovaný fond (ETF) v historii byl schválen švýcarskými úřady a započne obchodování příští týden na švýcarské burze SIX, která je čtvrtou největší burzou v Evropě s tržní kapitalizací 1,6 bilionu (1600 miliard) dolarů.
Investiční koš
Tento fond byl založen kryptoměnovým startupem Amun AG a bude takzvaným indexovým fondem, což znamená, že bude kupovat koš měn, nikoli jednotlivé kryptoměny. Hany Rashwan, jeden ze zakladatelů a ředitel Amun AG řekl:
„ETP (Exchange Traded Product – produkt obchodovaný na burze, pozn.překl.) Amun dá institucionálním investorům, kteří mohou investovat jen do regulovaných produktů, nebo si nechtějí zřizovat institucionální úschovu kryptoměn, možnost získat pozici v digitálních měnách. Tuto možnost dostanou také malí investoři, kteří nemají přístup na kryptoměnové burzy kvůli místním regulatorním omezením.“
Fond umožní tradičním investorům nepřímo držet koš nejdůležitějších kryptoměn. Tento koš bude obsahovat Bitcoin, XRP, Ethereum, Bitcoin Cash (verzi ABC, tedy tu původní) a Litecoin.
Rozhodnutí zřídit kryptoměnový ETF rozhodně nebylo přijato bez přemýšlení. Podle Hanyho vyjádření:
„Po prozkoumání půdy na 23 burzách několika zemí světa bylo jako nejvhodnější vybráno právě Švýcarsko.“
Hany dále uvedl, že po spuštění tohoto fondu bude následovat „několik dalších produktů“ v dalších částech světa.
Nákup indexu
ETF, o kterém se zde bavíme, umožní investorům tzv. „kupovat trh“, neboli investovat do kryptoměnového trhu jako celku, místo aby si museli lámat hlavu s výběrem jednotlivých měn. Bude tedy fungovat podobně, jako indexové fondy, které nakupují akcie ve složení, jaké má akciový index, například Dow Jones Industrial Average, Standard and Poors 500 atd. Nákup jednotlivých měn bude ovšem také brzy umožněn.
Když zákazníci do fondu investují, na trhu bude nakoupeno množství kryptoměn odpovídající výši jejich investice a tyto kryptoměny bude mít v úschově správce, kterého musí každý fond mít. Jakmile bude zákazník chtít vybrat své zisky, bude mu vydána částka odpovídající jeho podílu na současné ceně koše kryptoměn v daný den – v podstatě stejný princip, jako má kterýkoli jiný investiční fond, tedy podílové listy. Nový fond bude obchodován pod zkratkou (tickerem) HOLD. (Ačkoli HODL by se zdálo vhodnější…)
Poznámka k překladu: Tato zpráva je vpravdě přelomová a dá se čekat, že pokud si SEC nepohne se schvalováním amerických fondů, může se stát, že američtí investoři začnou nakupovat právě přes tento ETF. Je také možné, že SEC při svém rozhodování vezme právě tento fond v úvahu a to převáží její rozhodnutí směrem ke schválení. Možná se právě teď začala psát budoucnost digitálních měn…
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Kryptomasakr – kolikátý už?

Ve středu se cena BTC zřítila pod 5.400$, což je nejnižší hodnota letošního roku. Digitální měna klesla o více než deset procent během několika desítek minut.
Spolu s Bitcoinem nevyhnutelně zaznamenal ztráty celý kryptoměnový trh a celková tržní kapitalizace klesla z 210 na 180 miliard dolarů.
Analytici si náhlý pokles ceny vysvětlují jednak technickými faktory (kříž smrti na třídenním  grafu) a jednak dnešním hard forkem Bitcoin Cash, který na trhy vnáší velkou nejistotu.
FUD okolo hard forku Bitcoin Cash
Mnoho analytiků zdůrazňuje, že kolem dnešního rozdělení BCH panuje velká nejistota. A to má dopad na trhy, protože BCH je v současnosti čtvrtá největší kryptoměna. Craig Wright a Roger Ver jsou oba velcí zastánci Bitcoin Cash, ale v této situaci podporují každý jednu větev hard forku.
„Konečným výsledkem bude bezesporu rozdělení měny na dvě různé verze, které vzniknou tento čtvrtek,“ řekl Business Insideru Mati Greenspan, analytik eToro.
„Kolem Bitcoin Cash se nyní vyrojila spousta nejistoty a pochyb,“ říká k tomu spoluzakladatel kryptoměnové analytické platformy TheTIE.io Joshua Frank: „Zdá se, že na trhu je zmatek, nikdo neví, zda zvítězí BCHABC (původní Bitcoin Cash), nebo BCHSV (nový Bitcoin Cash – Satoshiho vize).“
Tyto zmatky byly jasně patrné na Twitteru. Proměnlivost sentimentu byla u BCH v posledních dnech asi třikrát vyšší, než u ostatních velkých měn. Počet tweetů o BCH se zvýšil o 217% oproti dvacetidennímu průměru.
Díky této nejistotě, kterou obchodníci po Twitteru šíří, se krátkodobý i dlouhodobý výhled na tuto měnu dostaly do negativního teritoria. Bude zajímavé sledovat, jak se sentiment okolo BCHABC a BCHSV změní a jak se vyvine adopce obou měn mezi těžaři v následujících 48 hodinách. To bude mít na budoucí ceny nemalý dopad.
Technická analýza
Analytik Frank zdůrazňoval náladu na trhu, ale ostatní si myslí, že za propadem ceny BTC stojí spíše technické faktory.
„Myslím si, že tento propad je v zásadě technický,“ řekl Mati Greenspan.
Eric Ervin, ředitel Blockforce Capital to vidí podobně:
„Včerejší propad byl způsoben výhradně technickými faktory. Úroveň supportu 6.000$ by neměla být podceňována. Tato cena držela pevně navzdory medvědímu trhu. Spousta investorů pod tuto cenu umísťovala svoje stop-lossy, takže když byla prolomena, byly všechny tyto příkazy spuštěny a cena díky tomu dál klesla. Na druhou stranu je to i dobrá zpráva, protože tento propad pomůže dotlačit cenu až na dno, kde se může konečně obrátit a začít růst.“
Dvojí protivítr
Tim Enneking, ředitel Digital Capital Management si myslí, že včerejší situace na trhu byla způsobena kombinací technických faktorů a situací okolo Bitcoin Cash.
„Trhy byly hrozně rozvláčné a hard fork BCH jim prostě posloužil jako katalyzátor pro pokles, který se tak jako tak už dlouho chystal.
Joe DiPasquale, ředitel kryptoměnového fondu BitBull Capital má podobný názor:
„Dnešní pokles ceny BTC je výsledkem jak hard forku BCH, tak dlouhodobého tlaku medvědů na šestitisícovou hranici podpory. Během posledních měsíců byla tato cena opakovaně testována a tvrdošíjně se vracela zase zpět – ale každý další návrat byl na nižší a nižší lokální maximum. Spousta analytiků viděla tuto úroveň jako neprolomitelnou, ale čím více byla testována, tím pravděpodobnější byl průlom.
DiPasquale zdůraznil, že FUD, který někteří obchodníci šířili, posloužil jako spouštěč tohoto poklesu. Dodal ještě, že spousta účastníků trhu teď počká a uvidí, jak se situace vyvine.
Dodejme ještě, že mnozí techničtí analytici očekávají pokles k úrovni až někde kolem 4.900$, kde se nachází skrytá mezera. Pokud má cena BTC znovu zaútočit na historická maxima, pak musí podle nich tuto mezeru nevyhnutelně vyplnit.
Na trzích digitálních měn se navíc začal objevovat technický vzor, který dostal jméno Bart – podle tvaru hlavy stejnojmenné oblíbené postavičky. Je tedy možné, že po chvíli přešlapování na místě vystřelí cena BTC stejně rychle zase nahoru, aby tento vzorec dokončila.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Čeká nás vánoční rally?

Jak se blíží rok 2019, začínají se analytici předhánět v předpovědích, kam se kryptoměnový trh vydá v nejbližších týdnech a měsících. Ačkoli stále panuje medvědí nálada, spousta odborníků již vyjádřila názor, že kryptoměnové peklo již co nevidět skončí.
Trh žije očekáváním „vánoční“ rally
Ačkoli medvědi ve čtvrtek ráno opět převzali vládu nad trhem, množství zpráv od analytiků tvrdí, že se začíná rýsovat býčí obrázek jak pro Bitcoin, tak pro jeho kryptoměnové bratry a sestry.
Vildana Hajric z agentury Bloomberg tvrdí, že indikátor MACD na Bloomberg Galaxy Crypto Index (BCGI), který spravuje sám Mike Novogratz, vstoupil do první pozitivní divergence za poslední měsíc. Jeden indikátor by sice neměl být základem investičního rozhodnutí, ale v minulosti byl přechod MACD na BCGI z negativní do pozitivní divergence předzvěstí bitcoinových rally.
Tato analýza je v souladu s předchozí předpovědí stejné analytičky – podle ní i  Directional Movement Index (DMI) ukazuje na růst Bitcoinu. Konkrétně DMI, jež je oblíbeným indikátorem síly trendu obchodovaných aktiv, vstoupil stejně jako MACD do býčí fáze.
Dlouholetý kryptoměnový investor Mati Greenspan, senior analytik firmy eToro souhlasí s touto analýzou a dodává, že „technické ukazatele vypadají skvěle“, což může být předzvěstí dalšího kryptoměnového šílenství.
Greenspan dále poznamenal, že ačkoli jsou technické ukazatele jen částí obrazu, tak „fundamentální ukazatele vypadují taktéž skvěle“. To je sice poněkud vágní komentář, ale pravděpodobně tím myslel spuštění platformy Bakkt pod křídly Intercontinental Exchange, ke kterému dojde již 12. prosince tohoto roku. Bakkt jako první v historii nabídne finanční futures znějící na fyzické dodání podkladového aktiva v době splatnosti kontraktu. Tato platforma má navíc podléhat regulaci, takže na ní budou moci obchodovat i institucionální investoři.
Greenspan by také mohl narážet na přirozený růst celého krypto trhu. MetaMask například nedávno překonal hranici 1,3 milionu uživatelů, čímž potvrzuje, že Ethereum zůstává zajímavým projektem, navzdory rozbouřeným vodám digitálních trhů.
Podle průzkumu Alexe Krugera to zase vypadá, že institucionální investoři se na obchodování s digitálními měnami vysloveně těší a že jedinou brzdou jejich vstupu je málo vyspělé a neregulované prostředí. Podle výpočtů Krugera by na trh od velkých jmen Wall Street mohlo přitéci asi 5,9 miliardy dolarů.
Kdybychom měli shrnout očekávání trhu do jedné věty, nejlépe by to vystihl komentář Matiho Greenspana založený na dlouhých letech jeho působení na kapitálových trzích:
„Kryptoměnový trh vykazuje všechny známky nadcházející vánoční rally.“
Greenspanovo volání po „vánoční rally“ přichází jen několik dní poté, co známý obchodník s digitálními aktivy Rand poukázal na fakt, že z technického hlediska se cena BTC dostala ze sevření gigantického trojúhelníku, který určoval její hranice posledních několik měsíců. To je podle Randa velmi důležitý vývoj. Nakonec i on dochází k závěru, že trh digitálních měn může konečně vykazovat známky obratu trendu. Bude to tak ale skutečně? Možná, prosté ohlédnutí za vývojem posledních let by tomu nasvědčovalo.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Sto nebo milion?: Odvážné předpovědi ceny BTC

Žádná debata není jako ta o Bitcoinu. Jeden roh okupují zapřisáhlí fanatici, kteří se dušují, že BTC bude jednou rezervní měnou a digitálním zlatem. Ve druhém rohu jsou naopak tradicionalisté, kteří kydají hnůj na představu, že by technologie jako je tato mohla někdy představovat hrozbu pro současný finanční systém.
V současnosti se cena Bitcoinu pohybuje kolem úrovně 6.400$ a je stabilní už tak dlouho, že ho někteří lidé v žertu nazývají stablecoinem. Zde je několik více či méně odvážných předpovědí ceny této digitální měny v různých časových horizontech.
Každý jistě zná bratry Tylera a Camerona Winklevossovy, kteří se do podvědomí veřejnosti zapsali hlavně svým sporem o autorství Facebooku, kdy na Marku Zuckerbergovi vysoudili odškodné ve výši 65 milionů dolarů. Za ty si bratři nakoupili, mimo jiné, hromadu Bitcoinů a od té doby hlásají, že je Bitcoin novým digitálním zlatem. V únoru tohoto roku, když se cena začala propadat, předpověděli, že by se mohla jednou dostat až na 320.000$.
Ve stejném rohu ringu, jako jsou Winklevossovci, bojují i známý moderátor stanice CNBC Jim Cramer a guru internetové bezpečnosti John McAfee. Oba dva tvrdí, že se cena jednoho dne dostane až na jeden milion dolarů. McAfeeho prohlášení je ale přeci jen trochu znepokojivější, protože se s ním pojí nemalé riziko, pokud se cena BTC nedostane na tuto úroveň do konce roku 2020. Pak totiž bude muset sníst svou „mužskou pýchu“. Dodejme, že tato sázka původně zněla na cenu půl milionu dolarů, ale McAfee ji později zdvojnásobil!
Dalším bitcoinovým optimistou je bezesporu hlavní analytik společnosti Fundstrat Global Advisors Tommy Lee, který si myslí, že cena bude atakovat hranici 25.000$ již koncem letošního roku a 125.000$ do konce roku 2022. Dalším je Tim Draper z Draper Associates, kalifornského fondu rizikového kapitálu, který kdysi koupil všechny BTC, které byly zabaveny na nechvalně proslulém internetovém tržišti Silk Road. Draper si myslí, že do konce roku 2022 bude Bitcoin na hodnotě 250.000$.
Ve druhém rohu našeho pomyslného ringu jsou neméně slavná jména. Jedním z nich je Joseph Stiglitz, laureát „Nobelovy ceny za ekonomii“ z roku 2001 a druhým ekonom a šachový velmistr Kenneth Rogoff. Oba dva pomlouvají Bitcoin kudy chodí. Oba se nechali slyšet, že do konce roku 2028 bude mít Bitcoin hodnotu pouhých sto dolarů. Stiglitz si to podle rozhovoru pro Financial Times z letošního července myslí proto, že dojde k nadměrné regulaci, která ho udusí. A to zejména kvůli obavám z praní špinavých peněz.
Nicméně po divokém konci roku 2017 a začátku roku letošního se cena BTC pohybuje celkem stabilně mezi šesti a osmi tisíci dolarů. Volatilita jeho ceny je na historických minimech, a tudíž není nemožné, že se nenaplní ani jedna z těchto předpovědí.
Jistě jste i na našem serveru zaznamenali článek s „předpovědí“ ceny pro rok 2025, která není ani tak předpovědí v tradičním slova smyslu, jako spíše analýzou toho, jaká by musela v tu dobu cena být, aby mohl Bitcoin být podstatnou součástí světové ekonomiky. Zde je ještě další článek, který z pohledu ekonomické teorie ukazuje cenu BTC potřebnou pro to, aby v současnosti obsloužil 1% světového HDP.
Jedno je ovšem téměř jisté: cena se skutečně bude zřejmě v příštích letech pohybovat mezi stovkou a jedním milionem dolarů.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Bakkt povede obrození Bitcoinu

Alex Krüger, známý obchodník s digitálními měnami a technický analytik řekl, že Bakkt povede obrození Bitcoinu, a to již v letošním roce a v prvním kvartálu roku příštího. Nicméně také uvedl, že zamítnutí žádostí o zřízení ETF ze strany společností VanEck, SolidX a Chicago Board of Exchange (CBOE) povede k pádu ceny BTC k supportu na hladině 6.000$, v nejhorším případě možná dokonce až ke 4.000$.
„Možný výhled pro cenu BTC: Na začátku roku 2019 dojde k býčímu scénáři vlivem spuštění Bakktu a obnovené možnosti schválení ETF ze strany SEC. ETF budou zamítnuty 27. února 2019, následkem čehož dojde k poklesu ceny až ke 4.000$. Slabí obchodníci zpanikaří a prodají. V roce 2020 přijde další půlení odměny za těžbu BTC. V očekávání tohoto kroku bude zbytek roku 2019 a rok 2020 ve znamení dlouhodobého býčího trendu“.
Optimismus ohledně žádostí o schválení ETF
Bakkt bude regulovaná platforma pro obchodování kryptoměn a futures na ně, již zakládá InterContinental Exchange, mimo jiné vlastník newyorské akciové burzy. V současnosti nastavují ekosystém, který umožní jak malým, tak institucionálním obchodníkům investovat do digitálních měn. Hlavním přínosem bude dostatečná ochrana investora díky tomu, že platforma bude podléhat regulaci státních úřadů.
Bakkt by měl 12. prosince jako první spustit obchodování s kryptoměnovými futures, které budou znít na fyzickou dodávku podkladového aktiva (tj. BTC). Nedávno americký regulátor SEC zamítl žádosti devíti ETF kvůli tomu, že velikost trhu finančních futures na kryptoměny není dostatečná a že tento trh není dost likvidní, aby na něm mohl působit ETF fond.
Díky několika faktorům se v poslední době zvýšilo očekávání trhu, že znovu otevřené žádosti budou ze strany SEC schváleny. Mezi tyto faktory patří hlavně fakt, že poskytovatel finančních futures CBOE je zainteresován v ETF VanEck – firmě, které byl schválen provoz již asi dvou stovek těchto fondů.
Během následujících dvou až tří měsíců bude cena BTC zpět na hlavních úrovních rezistence, hlavně díky entusiasmu, který provází otevření Bakktu a možné schválení ETF fondů VanEck a SolidX. Alespoň si to myslí výše zmíněný Alex Krüger.
Již od srpna se Bitcoinu nedaří dostat z oblasti mezi šesti a sedmi tisíci dolary, hlavně kvůli nízkým objemům a malé obchodní aktivitě, které jsou na méně než čtvrtině svých nejvyšších historických hodnot.
Trh proto nyní potřebuje pádný důvod k růstu, aby mohl začít alespoň krátkodobou rally. Bakkt a ETF fondy by tímto důvodem klidně mohly být.
Krüger však serveru CCN jasně řekl, že šance na schválení zmíněných kryptoměnových ETF zůstává velmi nízká, hlavně kvůli tomu obavám SEC v souvislosti se současným stavem kryptoměnových trhů.
Pokud po spuštění Bakktu dojde ke zvýšení objemu obchodů na násobky dnešního stavu, může se stát, že SEC žádosti o ETF konečně schválí. Problém je, že pravděpodobnost přilákání objemu obchodů převyšujícím násobně současné stavy se Bakktu během dvou měsíců činnosti těžko může podařit. Znamenalo by to totiž přilákat denní objem obchodů ve výši minimálně několika miliard dolarů.
Je nějaká šance, že zamítnutí ETF Bitcoinu neublíží?
Zprávy o založení Bakktu, oznámení Goldman Sachs o založení obchodní platformy na bitcoinové futures, založení Fidelity Digital Assets – silně pozitivní zprávy z několika posledních měsíců, které stejně neměly na cenu BTC skoro žádný vliv. Možnost, že ani zamítnutí žádostí o ETF nebude mít vliv na cenu, tudíž stále existuje, jakkoli je nízká. To však závisí na tržním sentimentu, který bude mezi investory a v médiích v následujících měsících panovat.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Cena BTC drží i po zavření kanadské burzy

Cena Bitcoinu i ostatních kryptoměn si drží svou úroveň i poté, co včera (29.10.) došlo k uzavření menší kanadské burzy MapleChange. Ta na Twitteru oznámila, že se v jejích systémech našla chyba, která umožnila krádež všech 913 BTC v hodnotě asi 130 milionů korun, které se na burze nacházely.
MapleChange ujistila uživatele, že provede důkladné vyšetření celé události, ale varovala, že nemusí být schopná ukradené Bitcoiny získat zpět, ani vyplatit zákazníky. Webová stránka burzy je nyní offline, stejně jako její účet na Twitteru.
Cena BTC se v reakci na tuto zprávu pohnula jen decentně směrem dolů a posledních 24 hodin se opět odehrává v bočním trendu z posledních dní.
Cena nejznámější kryptoměny byla v posledních měsících nestandardně stabilní, protože investoři i spekulanti čekají na rozhodnutí regulátorů, známky rostoucí adopce kryptoměn i na zájem ze strany velkých investičních bank.
Napadení kryptoměnových burz není v digitálních vodách nic nového navzdory všem pokusům o lepší regulaci a ochranu uživatelů a investorů. Ve Spojeném Království, kde byly kryptoměny označeny za „divoký západ“, slíbila vláda zlepšení ochrany uživatelů tím, že směnárny a jiné bitcoinové společnosti bude regulovat místní regulátor finančního trhu Financial Conduct Authority, jež v současnosti reguluje například bankovní prostředí v zemi.
Ačkoli nejsou krádeže na burzách nic výjimečného, malá velikost burzy MapleChange naštěstí omezila reakci trhu na tuto událost. Twitterový účet burzy, který je nyní vypnutý, měl méně než dva tisíce následovníků, což je naprosté minimum například ve srovnání s 880 000 uživateli, kteří sledují největší kryptoměnovou burzu Binance.
Známí experti na digitální měny a lídři kryptoměnového průmyslu v reakci na tehdy ještě nepotvrzenou krádež neváhali uživatele okamžitě varovat, aby nedávali své peníze na malé neznámé burzy. Changpeng Zhao, ředitel největší burzy podle objemu obchodů Binance radí svým zákazníkům, aby nepoužívali burzy, které nabízí cold peněženky. Existují totiž teorie, že MapleChange mohla udělat takzvaný „exit scam“. Ten spočívá v převedení na offline peněženky a pak se prohlásí, že byla burza napadena a Bitcoiny ukradeny.
Mnoho expertů již tradičně opakuje mantru: „Pokud nemáte pod kontrolou své soukromé klíče, pak to není váš Bitcoin.“ To je poučka, která má lidi varovat, že když mají své BTC u třetí strany, těžko se dokazuje jejich vlastnictví.
MapleChange také vyvolává vzpomínky na skandál s krachem kdysi světoznámé burzy Mt. Gox, která zažila největší krádež digitálních měn v jejich desetileté historii.
V únoru roku 2014 oznámila burza Mt. Gox, že se ztratilo 750 000 BTC ze zákaznických účtů a dalších 100 000 BTC, které byly ve vlastnictví samotné burzy. V té době šlo o 7% všech existujících Bitcoinů, které tehdy měly cenu 473 milionů dolarů. Jistě namítnete, že nedávná krádež NEM v hodnotě 523 milionů dolarů byla větší. Zvažte ale, jakou cenu mají ukradené BTC v současné době.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Tether spálil 500 milionů mincí

Tether, mateřská organizace stejnojmenného stablecoinu (USDT) si už nějakou dobu prochází poměrně vážnou krizí. Ve středu 24.10. společnost na svém twitterovém účtu ohlásila spálení pěti set milionů mincí USDT. V posledních několika týdnech jsme byli svědky odlivu mincí do Pokladnice USDT, což je oficiální adresa, ze které se mince emitují a kde se pálí. Většina mincí byla stažena z oběhu minulý týden, kdy USDT ztratil svou návaznost 1:1 na americký dolar a objevily se pochybnosti, jestli Tether stále má přístup k bankovním službám. V důsledku toho došlo k velkému odlivu peněz z USDT převážně do BTC. Z toho důvodu také cena BTC 15.10. vystřelila nahoru, zejména na Bitfinexu, který má ke společnosti Tether velmi blízko.
Od 14.10., kdy se USDT propadl až k 0,85$ byla z Bitfinexu přesunuta částka 630 milionů USDT do Pokladnice, a to ve třech různých transakcích. K první došlo právě 14.10. a bylo přesunuto 200 milionů, další proběhla 16.10. ve stejném objemu a tři dni na to ještě poslední ve výši 230 milionů USDT.
Díky těmto obřím transakcím zmizelo podstatné množství této digitální měny z oběhu a tržní kapitalizace USDT se tak snížila o čtvrtinu na cca 1,8 miliardy dolarů. Mince v hodnotě 500 milionů dolarů byly podle společnosti spáleny. V oficiálním prohlášení Tether uvádí:
„Za poslední týden společnost stáhla značné množství mincí z oběhu. V souvislosti s tím Tether spálí 500 milionů USDT, které se právě nacházejí v Pokladnici a zbylé mince (nyní asi 466 milionů USDT) v Pokladnici použije pro účely dalších emisí. Proces vydávání a spalování mincí je podrobně popsán ve white paperu USDT a může být monitorován na OMNI blockchainu přes zůstatky a transakce na adrese Pokladnice.“
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Fidelity a Bitcoin

Jistě jste zaznamenali, že minulý týden oznámila investiční společnost Fidelity, že bude poskytovat svým institucionálním zákazníkům služby úschovy kryptoměn. V našem dnešním článku se dozvíte, proč je pro trh BTC vstup Fidelity Investment velmi pozitivním znamením. Určitý obrázek si můžete udělat již ze základních čísel: 27 milionů zákazníků a 7,2 bilionu dolarů, které Fidelity spravuje.
Fidelity oznamuje Fidelity Digital Assets.
Jak již bylo řečeno, Fidelity v současné době spravuje aktiva v hodnotě 7,2 bilionů dolarů (pro šťouraly: 7200 miliard). Díky tomu je v současnosti čtvrtým největším správcem aktiv na světě. Ve Spojených Státech je lídrem zejména v oblasti spoření na důchod pro fyzické osoby.
Fidelity se již v minulých letech velmi zajímala o digitální měny. Podle serveru Bitcoinist byla tato společnost jednou z prvních institucí, která na svých stránkách začala sledovat cenu BTC, a to již před více než rokem. V té době také začali hledat vhodného manažera pro nový kryptoměnový fond. Letos v září pak ředitelka Fidelity Abigail Johnson oznámila, že služby v oblasti digitálních měn jsou na cestě.
Johnson trhy nezklamala. Fidelity pro tyto účely založila samostatný investiční fond nazvaný Fidelity Digital Assets, který se bude soustředit výhradně na investice v oblasti kryptoměn. Jedním z prvních zákazníků služeb v oblasti úschovy digitálních měn se nestal nikdo menší než Galaxy Digital Fund miliardáře Mika Novogratze.
Pocta bitcoinovým pionýrům
Ve svém písemném oznámení Fidelity také překvapila svou znalostí počátků celé bitcoinové revoluce. Vzdala hold prvním, kdo se na tomto poli angažovali a označila digitální měny za „evoluci v oblasti digitálních peněz.“
„Jsem příjemně překvapen tím, že světoznámá finanční instituce jako je Fidelity vzdala hold práci, kterou pro Bitcoin udělali například Adam Back, David Chaum, Wei Dai, Nick Szabo, nebo Hal Finney,“ uvedl bitcoinový ekonom Tuur Demeester. „Ukazuje to vyzrálost a skutečnou oddanost bitcoinovému projektu.“
„Co to asi znamená pro infrastrukturu?“, zeptal se řečnicky komentátor Nic Carter. Narážel tím na fakt, že bitcoinová síť je nejvyspělejším kryptoměnovým ekosystémem současnosti. Dokonce tak vyspělým, že i licencované banky zvažují vstup do ringu. „Fidelity to dělá správně: bylo to uznalé pokývnutí hlavou směrem k nadšencům a také předchůdcům Bitcoinu,“ dodal.
„Abby (myšlena Abigail Johnson, ředitelka Fidelity, pozn.překl.) je mou nejoblíbenější ředitelkou v oblasti bankovnictví,“ uvádí na Twitteru Bill Barhydt, ředitel společnosti Abra. Chválí ji za to, že začala těžit Bitcoin v době, kdy o něm hlavní proud neměl ani páru. Osahala si tak tuto digitální měnu již v roce 2015.
Velká překážka padla
Se svými 27 miliony zákazníků není Fidelity žádná lehká váha. Ředitel Shapeshift Eric Voorhees k tomu ještě dodává, že díky tomu se na každého zákazníka nedostane ani celý Bitcoin, kterých je podle protokolu konečné množství, a to 21 milionů.
„Nebude možné, aby každý z 27 milionů zákazníků Fidelity vlastnil jeden celý Bitcoin, protože těch nikdy tolik nebude,“ napsal Voorhees. „Proto mají Bitcoiny cenu, která se počítá v tisících dolarů, zatímco dolar má hodnotu pouze jednoho dolaru. A to ještě jen do příštího roku, kdy jeho hodnota bude 97 centů (dodal v narážce na inflaci). Spořte chytře.“
Další manažer, ředitel Bitwise Asset Management Hunter Horsley uvedl pro Bitcoinist, že toto je velmi důležitý okamžik pro tuto novou třídu aktiv:
„Pro mnoho institucionálních investorů znamená důvěryhodný správce, jako například Fidelity, odstranění obrovské překážky investic do digitálních aktiv. Myslím, že v budoucnosti budeme na rok 2018, a zvláště na tento okamžik, nazírat jako na chvíli, kdy skutečně vznikla nová třída aktiv.“
Bruce Elliot, prezident ICOx Innovations dodal, že tyto nové možnost úschovy, se kterými přišla Fidelity, Nasdaq i nová platforma Bakkt, dodají kryptoměnovým trhům legitimitu v očích velkých institucionálních investorů:
„Nasdaq a Fidelity jsou jedněmi z nejrespektovanějších značek v oblasti finančnictví. To je signál, že jak finanční trhy, tak regulátoři začínají chápat kryptoměny a nevnímají je jako nebezpečí.
Ostatní, jako Ben Waters z IOST jsou zatím opatrně optimističtí a varují před kopírováním chyb současného finančního systému do toho nového:
„Instituce jako Nasdaq a Fidelity jsou pro oblast kryptoměn velmi dobré, pokud nedojde k replikování toho špatného, co dnešní finanční systém obsahuje – například systému částečných rezerv v centrálním bankovnictví. Z historického hlediska byly bankovní systémy vždy vytvořeny tak, aby bohatí bohatli ještě více, a to na úkor chyb v systému, díky nimž se tento systém jednou musí zhroutit.“
Akbar Thobhani, ředitel SFOX, který právě vybral 22 milionů dolarů na vybudování investiční platformy pro institucionální investory říká:
„Oznámení Nasdaqu a Fidelity ukazují, že kryptoměny se zatím ani zdaleka nechystají do hrobu. Fidelity Digital Assets Services se soustředí na úschovu a správu digitálních aktiv pro institucionální investory. Ukazuje to nadšení jejich klientů a zájem, který o kryptoměny mají. V současné době ale stojíme na prahu nového věku, protože Fidelity umožní i běžným lidem vybrat si kryptoměnové produkty například do svého důchodového portfolia.
Ředitel CoinList Andy Bromberg vidí současný stav hlavně z hlediska důvěry: „Očekáváme, že tyto události zvýší důvěru regulátora v tyto trhy a pomůže posunout právní rámec dále.“
Závěr
Institucionální investoři si nemohou dovolit nechat peníze svých klientů na neregulovaných burzách, mezi kterými jsou samozřejmě i světoznámá jména jako Binance, Coinbase atd. Není to jen otázka nebezpečí ze strany hackerů. Jde o to, že by tím vystavili peníze klientů riziku, což by bylo proti zákonům. Institucionální investoři tedy potřebují regulovanou instituci, která bude mít v úschově aktiva, která nakoupí v množstvích větších než malých. „Custody“ spousta lidí překládá jako „správu“ aktiv, ale jde o jejich bezpečné uložení. Správa by znamenala spíše aktivní řízení těchto aktiv, ale úschova je pasivní ukládání. Nakládání s nakoupenými kryptoměnami se bude řídit pokyny jejich vlastníků, tedy firem jako jsou Goldman Sachs, nebo JP Morgan. To je důvod, proč je toto oznámení tak důležité. Bez regulovaných služeb úschovy prostě velké firmy nemohou legálně vstoupit na kryptoměnový trh.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Vývojář dokázal poslat BTC bez internetu

Díky partnerství mezi výrobcem antén goTenna a peněženkou Samourai, která umožňuje offline transakce v BTC síti, dokázal novozélandský vývojář poslat Bitcoiny na vzdálenost několika kilometrů bez použití internetu.
GoTenna vyrábí malé přenosné anténky, které díky spárování s mobilem dokáží přenést signál do jiného mobilu. To se výrazně hodí pro komunikaci v oblastech bez signálu, v případě rozsáhlých katastrof, nebo pokud přijde celosvětová zombie apokalypsa.
Rigel Walshe detailně popisuje svůj kousek v celé sérii tweetů. Použil nejzákladnější mobilní telefon s Androidem za 27 dolarů a čtyři goTenny, díky čemuž byl schopen prodloužit dosah svého mobilního telefonu na vzdálenost 12,6 kilometrů a poslat tak offline transakci přes peněženku Samourai. To vše bez přístupu k internetu a mobilnímu signálu.
A takhle to udělal
Walshe pracuje v Aucklandu na Novém Zélandu, takže použil Google Mapy, aby vybral vhodnou trasu pro signál právě tam. Při tom bylo nutné respektovat maximální dosah antén goTenna, který výrobce uvádí na hodnotě 6,4km. Walshe k tomu říká, že v místě je poměrně kopcovitá krajina, takže bylo nutné najít vysoko položené body, aby signál nemusel procházet skrz budovy a stromy, což by omezilo dosah zařízení.
Následně Walshe spároval své zařízení s první anténou a další antény na cestě sloužily jako retranslační stanice. Na druhé straně čekala jeho přítelkyně, která též své zařízení spárovala s poslední anténou a čekala na příchozí transakci, kterou Walshe poslal. K vlastnímu přenosu BTC nebylo třeba internetového připojení, protože transakce se díky signálu zapsala offline v peněžence Samourai, která jí posléze propsala do blockchainu. K vlastnímu poslání BTC z jedné peněženky do jiné tedy nebyl internet potřeba, k zapsání transakce do blockchainu už následně logicky ano. Navíc k ověření, že transakce skutečně v blockchainu je, bylo třeba internetu také.
Vývojář dokázal transakci úspěšně dokončit na dvou ze tří vybraných míst. Třetí se nepodařila kvůli tomu, že jedna z antén byla zřejmě už mimo dosah signálu. Velké poučení pro Walshe bylo, že ačkoli lze transakci poslat bez použití internetu, druhá strana nemůže vědět, jestli transakce skutečně dorazila, protože si to nemůže zkontrolovat na blockchainu. Díky tomu musel čekat na zprávu od své přítelkyně, která mu poté dala vědět, jestli je jeho transakce skutečně zapsaná v síti. Zdůraznil však, že analogová zpráva potvrzující proběhnuvší transakci by pro síť byla obrovským krokem vpřed.
„Kdyby se tato technika použila během nějaké katastrofy, jako byl hurikán Katrina, v nepřátelském prostředí jako jsou věznice či válečné zóny, nebudou lidé schopni přímé komunikace, která by jim potvrdila, že transakce je zapsaná v blockchainu. GoTenna je totiž pasívní systém. Potvrzující zpráva by v tomto případě jednoznačně snížila riziko, že lidé bez netu si nemohou na blockchainu ověřit, že transakce skutečně dorazila.“
A dál?
Ačkoli je tento experiment považován za nemalý úspěch, transakce mimo internet mají před sebou ještě velmi dlouhou cestu, než se dostanou mezi lidi a budou hromadně používané. Samotný Walsheho systém je poněkud těžkopádný, protože vyžaduje mezi dvěma body nasazení počtu retranslačních zařízení podle délky trasy a jejich dosahu, podle členitosti terénu atd.
Pro celou bitcoinovou komunitu je ovšem tento experiment s offline transakcemi velmi zajímavým krokem kupředu. Jak sám Walshe uvádí: „požadavek na přístup k internetu byl už od počátku silným argumentem bitcoinových kritiků proti Bitcoinu“. Pro Bitcoin je velmi důležité provádět takovéto pokusy, protože ty ukazují, jak kreativně lze tuto technologii využívat a že je možné se posunout až za hranice, které někteří lidé považovali za neprolomitelné.
Když se Bitcoin Magazine ptal Walsheho, jak by měli ostatní vývojáři s výsledky jeho experimentu naložit, tak odpověděl: „Další lidé snad zvednou mojí hozenou rukavici a pokusí se můj rekord dále zlepšit“. Není to ostatně poprvé, kdy v prostředí blockchainu někdo zavádí novou technologii nejprve prakticky pomocí hry. „Je to velmi náročná a drahá hra, protože nastavení infrastruktury bylo na celé věci nejtěžší“, uvádí Walshe. Navzdory všem obtížím chce Walshe podle svých slov „zkoušet možnosti této technologie i nadále, tentokrát v obtížnějším terénu“.
Walshe doufá, že ostatní vývojáři v této věci také pomohou. „Když například zkombinujete goTennu a drony, můžete dosáhnout velmi zajímavých výsledků.“
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Nedůvěra v Tether vyhnala cenu BTC dočasně nahoru

Podle tweetu na oficiálním účtu kryptoměnové směnárny KuCoin bylo údajně dočasně zastaveno obchodování digitálních měn na páru s Tetherem (USDT). Připomeňme, že Tether je stablecoin, který má mít v úschově přesně stejné množství dolarů, kolik vydali USDT a díky tomu se jeho cena má pohybovat velice blízko 1$.
Nezdá se, že by k tomuto kroku byl nějaký zvláštní důvod – spíše to vypadá na jedno z opatření kvůli údržbě systému, které KuCoin činí pravidelně.
Podle zprávy na oficiálních stránkách KuCoinu skutečně k údržbovým pracím dochází. Jde hlavně o update peněženek, které uchovávají USDT a to kvůli bezpečnosti. Opatření se mají týkat možností infiltrace třetích stran a dalších nekalých praktik.
Problémem, který spustil bleskové zvýšení ceny BTC je hlavně to, že v prohlášení se uvádí, že do skončení údržby nebudou umožněny výběry v USDT, ani obchodování na měnových párech s ním, na což je trh značně citlivý.
Ačkoli se zdá, že nejde o nic světoborného, spousta lidí na Twitteru si myslí, že Tether může být na hraně kolapsu. Připomeňme, že v posledním roce panují pochyby, jestli jsou všechny USDT skutečně kryty dolary v držení vydavatele této kryptoměny.
Faktem zůstává, že v poslední době se kurs Tetheru pohyboval poslušně mezi 0,99-1,01$, jak se na stablecoin sluší. V době psaní článku byl však na 0,96$, což se nemusí zdát jako velký rozdíl, ale ve světě stablecoinů je to brutální propad.
Oznámení KuCoin ale způsobilo paniku na trzích, zejména na Bitfinexu, a spustilo převody Tetheru do BTC a tím nárazově došlo ke zvyšování ceny. V jednu chvíli se rozdíl mezi cenou BTC na Bitstampu a Bitfinexu dostal až nad 400$. Tato situace nemá s BTC nic společného, takže jakmile odezní tyto problémy a trh se uklidní, cena BTC se opět stabilizuje.
Cena BTC na Bitstampu
Cena BTC na Bitfinexu
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Může Bitcoin ohrozit Ethereum v oblasti chytrých kontraktů?

RSK je první open source platforma pro spouštění chytrých kontraktů na Bitcoinu. Je obousměrně navázaná na blockchain BTC, takže například těžaři mohou získat dodatečné odměny za provádění chytrých kontraktů. Cílem RSK je právě zavedení chytrých kontraktů na Bitcoinu, téměř okamžité platby a vyšší škálovatelnost.
Společnost uvádí, že bezpečnost je hlavní prioritou jejich snažení a díky druhotnému zapojení těžařů nebude moci docházet ke dvojímu utrácení, ani k odvolání již proběhlých transakcí.
RSK je mnohem lépe škálovatelný systém než samotný Bitcoin. Podle tvůrců umožní až sto transakcí za sekundu (v současnosti můžeme zpracovat jen asi 7), aniž by byla obětována decentralizace sítě. Zde se samozřejmě nabízí srovnání s Lightning Network, která jich dokáže zprostředkovat mnohonásobně více, a ještě k tomu je na prahu zavedení do praxe. Výsledky z testování na testnetu jsou velmi zajímavé.
Od vytvoření BTC probíhal závod o co nejrychlejší platby v síti a jejich konfirmace. RSK zavádí nové protokoly DECOR a GHOST, které by měly umožnit platby během 10 vteřin a zlepšit tak využitelnost plateb Bitcoiny v reálném světě. Srovnejte opět s Lightning Network, kde platby probíhají okamžitě, jen je nutné mít otevřený platební kanál s protistranou.
Srovnání s Ethereem
Vím, že otázka v nadpisu může znít hloupě, ale na následujících řádcích do sebe vše zapadne. Co se týká vyzyvatelů Etherea, většinou slyšíme o EOSu, Stellaru, NEO, nebo IOTĚ. Jako nejdůležitější vlastnost je vždy uváděna škálovatelnost. Budováním vlastních platforem na zelené louce mohou tyto měny obejít některé limity, díky kterým se převody přes Ethereum hýbou rychlostí závodního hlemýždě.
Ethereum však i přes tato omezení zůstává nadále oblíbeným nástrojem vývojářů. Ethereum je králem ICO – podle dat z ICO Watch je ETH preferovanou volbou v 82,6 % případů. Další je NEO s 0,29 % a EOS s 0,15 %. Můžete se na ta čísla dívat, jak chcete, ale to nezmění nic na faktu, že pod palcem to tady má Ethereum.
ICO se přizpůsobují
Povaha primárních emisí digitálních měn se změnila. Není tomu tak proto, že by vyschnuly zdroje – za prvních 9 měsíců tohoto roku bylo v ICO protočeno 6 miliard dolarů, což je asi o 75 % více, než bylo vybráno loni. Většinu z tohoto objemu si nárokují ICO EOSu, Telegramu a tZero. Stále je tu však do konce roku prostor pro další a další projekty.
Ti, kteří se na ICO specializují tvrdí, že trh vyspěl a že průměrná emise je dnes mnohem větší než minulý rok. K tomu je nutné připočíst fakt, že mnohem více projektů to dotáhne od pouhého white paperu až do fáze funkční beta verze.
Dá se ovšem říci, že ICO už nejsou tou určující veličinou, kterou byly ještě v roce 2017. Podle jedné teorie byly ICO projekty jedněmi z největších prodejců Etherea, když začala jeho cena klesat. V těchto projektech se vesele utrácelo za vývoj, ale zároveň klesala cena jejich tokenů, tak jim nic jiného nezbývalo, aby udrželi projekty při životě.
Ať si kdo chce co chce říká, i přes množství podvodů ICO zůstávají jednou z nejlepších možností, jak získat kapitál na rozjezd projektu. Je to rozhodně lepší než postupovat podíly ve firmě dalším investorům.
Jak trh kryptoměn postupně vyzrává, dá se čekat, že jak startupy, tak zavedené společnosti budou chtít získávat čím dál více kapitálu přes ICO.
Jak do toho zapadá Bitcoin?
Scott Yoon vede společnost Temco a pod jeho vedením vzniká RSK Bitcoin blockchain. RSK je postranní řetězec, který by měl mít pevné vazby na hlavní řetězec BTC odsouhlasený těžaři. To by nám dalo daleko větší možnosti škálování, i když za cenu malého snížení bezpečnosti.
Ačkoli je RSK stále předmětem vývoje, můžeme již zaslechnout pár siláckých prohlášení. Podle Scotta Yoona je největší rozdíl mezi RSK a Ethereem ve škálovatelnosti. Tvrdí, že Ethereum nikdy nebude schopno ustát masové nasazení produktů, které se váží na reálný svět. Může se samozřejmě jednat o mnoho povyku pro nic, když uvážíme, v jaké fázi vývoje se RSK nachází. Jejich cílem je podpora dodavatelských řetězců – například sledování toku potravin od pěstitelů až ke spotřebiteli.
Blockchainové aplikace pro sledování dodavatelských řetězců mají velmi slibný potenciál prakticky pro všechny. Předpisy na ochranu proti praní špinavých peněz (AML) a požadavky na znalost vlastních zákazníků (KYC) nejsou v tomto případě relevantní, takže by regulátor trhu neměl mít žádné námitky.
ICO mají stále velký potenciál
Yoon je ohledně získávání kapitálu přes ICO optimistou. Podle něj bude 40 % kapitálu získáváno právě touto formou. Proč bychom jinak plýtvali zdroji na vývoj nástrojů pro mrtvý trh? Pokud je jeho predikce třeba jen vzdáleně přesná, můžeme se dočkat trhu o desetinásobné velikosti, než je dnešních šest miliard dolarů. Skutečná otázka tedy nezní, jestli vyhraje Bitcoin, nebo Ethereum, ale kolik kapitálu získají investoři přes každý z těchto blockchainů.
 
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Kdy se vydáme k nebi?

Dnes vám přinášíme překlad zajímavého rozboru důvodů, proč se ještě Bitcoin nevydal vzhůru a proč by tak mohl v nejbližších týdnech učinit. V současnosti zažíváme táhlý stranový pohyb a na trhu nejsou peníze, což vede k nízkému objemu obchodů. Ve vzduchu visí hromada možných spouštěčů býčího trendu, ale na trhu vládne pevnou rukou nejistota. Díky tomu začíná být problém předvídat, kdy máte své těžce naspořené penízky vrhnout na trh.
Má amatérská rada zní: nesnažte se dokonale časovat trh. Jistě, existuje možnost, že Bitcoin poklesne ještě více, snad až ke 4.500$, ale z historie víme, co se obvykle stane v posledním kvartálu roku – silná nárůst, který přináší kulaté penízky. To se neděje jen na kryptoměnových trzích, ale i na trzích tradičních finančních aktiv, jako jsou komodity, nebo fiat měny.
Jak to vypadá?
Jak je vidět na grafu z coin360.io výše, nezaznamenaly digitální měny v posledním měsíci velké změny, samozřejmě kromě XRP. Celková zpráva z tohoto grafu je však poměrně neveselá, truchlivá. Dlouhodobý trend je stále zřetelně medvědí a větší pravděpodobnost dává trh dalšímu poklesu. Poklidné vznášení ceny na současné hladině je minimálně z krátkodobého hlediska poměrně povzbuzující.
Index volatility Bitcoinu, který ukazuje velikost kolísání ceny této kryptoměny pomocí standardních odchylek, se za posledních 30 dní velmi uklidnil. To je důkaz, že se kolísavost ceny BTC letos oproti předchozím rokům poměrně snížila. Zajímavé je, že tento trend lze asi připsat na vrub obchodování s bitcoinovými futures, které začalo v prosinci minulého roku. Stalo se tak navzdory všeobecnému očekávání. Když se podíváme na historii ceny, období nízké volatility můžeme označit za dobrý odrazový můstek pro vstup na trh (samozřejmě pro dlouhodobější investory, pozn.překl.). Vysoká volatilita je pak typická jak pro medvědí, tak pro býčí trh.
Podle zprávy z Hacked „Bitcoin může v následujících týdnech vyslat silný býčí signál v případě, že cena prorazí trojúhelníkový vzor směrem nahoru. V současnosti se nicméně stále pohybuje uvnitř. Úroveň 6.500$ je opět ve středu pozornosti, když se cena zotavila bez testování supportu na hladině 6.275$ (…)“.
Cena BTC na Bitfinexu dosáhla lokálního maxima 6.649$ a stoupla o 1,3% za 24 hodin. V posledních dnech se cena pohybuje v úzkém pásmu asi 200$.
Abychom lépe porozuměli cenovým výkyvům a dynamice, bude dobré se podívat na vývoj v posledních dnech a na základě toho zkusit odhadnout, co byly hlavní důvody prudkého růstu ceny loni na podzim. Mé závěry nebudou pro mnohé zas tak překvapivé. Faktorů, které mohou přinést násobné zisky, není zase tolik.
Co určuje adopci kryptoměn?
Ze všeho nejdříve musíme uvést, že cena roste jen s obchodovaným množstvím. To znamená, že čím větší jsou obchodní objemy, tím vyšší je šance na rekordní ceny. Vysoké objemy jsou také typické pro obchodování institucionálních investorů a velkých ryb (tzv. chytré peníze). Jelikož se na trzích pohybují spekulanti a boti, je potřeba, aby na trh přitekly od velkých ryb spousty peněz, které zboří jejich vzorce chování. Třeba když se chystá býčí trend, můžeme si všimnout brutální likvidace krátkých pozic medvědích spekulantů, tzv. „short squeeze“, neboli vytlačení spekulantů na pokles. Musíme tedy hledat důvody, proč by měly chytré peníze vstoupit na trh.
Ze všeho nejdříve ale uvedu biologickou analogii adopce digitálních měn. Zkusíme si makro trend ceny BTC porovnat s růstem bakterií. Tři fáze růstu počtu bakterií totiž dávají podobný obrázek, jako níže uvedený trend ceny BTC. Data jsou zobrazena v logaritmickém měřítku!
První fází je aklimatizace na nové prostředí v Petriho misce, poté dojde k exponenciálnímu růstu množství bakterií a poslední fáze je stagnace ve chvíli, kdy bakterie vyčerpají všechny zdroje v Petriho misce a nemají se už kam rozpínat. Kdybychom je tak nechali, dojde ještě ke čtvrté fázi – vymírání – ke kterému dojde, pokud nejsou dodány další živiny. Kdybychom kolonii přemístili do větší misky, proces by znovu začal fází jedna.
Není těžké tuto úvahu aplikovat na celkový trend Bitcoinu – čím více peněž na trh proudí, tím více roste cena a tím také roste tržní kapitalizace, stejně jako kolonie bakterií. Tato úvaha, ač z vědeckého hlediska zajímavá, však nezodpovídá položenou otázku. Co by mohlo spustit býčí trend? Jako první a nejvíce zřejmá odpověď se jistě nabízí regulace. Druhou možnou odpovědí je tradiční očekávání růstu a tou třetí obvyklé pobláznění za laskavého přispění masových médií.
ETF
Americký regulátor SEC si žádá komentáře od odborné i široké veřejnosti, které jí pomohou s rozhodováním o povolení prvního bitcoinového ETF. Hlídací pes finančních trhů publikoval výzvu, ve které si žádá komentáře jak ve prospěch, tak v neprospěch povolení nového druhu ETF. SEC zatím k velkému rozladění kryptoměnové komunity všechny žádosti zamítla, naposledy letos v srpnu. Důvodem byly obavy o likviditu trhu, ovlivňování ceny a také fakt, že některé fondy chtěly využívat futures místo podkladového aktiva, kterým je Bitcoin.
Server Hacked k tomu uvádí:
„V návaznosti na zamítnutí několika žádostí, včetně té pro ETF bratří Winklevossových, se Komise rozhodla pro přezkum svého vlastního rozhodnutí. Členka Komise Hester Pierce, která je velkou zastánkyní bitcoinových ETF, uvedla v nedávné minulosti, že Komise přezkoumá „námitky zaměstnanců“ a tento proces již začal.“
Hester Pierce Komisi nedávno kritizovala proto, že zamítla žádosti o založení ETF kvůli obavám o stav kryptoměnových trhů, a ne kvůli nedostatkům samotných žádostí. Podle Pierce to představuje překročení mandátu a pravomocí SEC.
Hester Pierce je ale bohužel v Komisi v menšině, a tak bychom neměli očekávat, že se SEC bude ke kryptoměnám stavět jako k jiným finančním aktivům.
Tradiční finanční trhy
Načasování možná nemohlo být lepší, protože na tradičních finančních trzích se začínají objevovat známky prasknutí bubliny. Díky tomu může dojít k přílivu značných částek na kryptoměnové trhy. V době psaní článku se širší akciový index Nasdaq 500 pohybuje kolem 2.900 bodů a Nasdaq Composite kolem 7.900 bodů. Většina sektorů uzavřela páteční obchodování se ztrátami, a to hlavně technologické společnosti a nové komunikační služby. VIX, index volatility podobný zmíněnému indexu volatility BTC, ve čtvrtek vystřelil nahoru o 32 % na nejvyšší hodnotu od července tohoto roku. Týden pak uzavřel na 14.22 bodu, stále jestě o 22 % výše. VIX obvykle roste v dobách, kdy S&P 500 padá.
Ve čtvrtek také vzrostl výnos desetiletých amerických vládních dluhopisů na nejvyšší hodnotu od roku 2011 – 3,202 %. Výnosy z krátkodobých vládních dluhopisů rostly také a dvouletý dluhopis dokonce zaznamenal nejvyšší výnos za uplynulé desetiletí. To prodraží americký státní dluh. Mějte také na paměti, že cena dluhopisů se pohybuje opačně, než jejich výnos – cena dluhopisů tedy klesala.
Co sleduji s velkým zaujetím jsou současné obchodní rozhovory mezi Čínou a USA. Americký prezident Donald Trump schválil cla na další čínské produkty v celkové hodnotě 200 milionů dolarů. Plnohodnotná obchodní válka mezi dvěma největšími ekonomikami světa finančním trhům v žádném případě neprospěje, protože ceny zboží vzrostou jak v amerických dolarech, tak v čínských Juanech.
Mediální humbuk a jeho cykly
S nízkým objemem na kryptoměnových trzích (samozřejmě nepočítám falešné objemy, které některé burzy vytváří) není překvapivé, že dobré zprávy tu a tam mohou rozvlnit poklidné vody. Speciálně v případech, kdy postupují ruku v ruce institucionální investoři a média jako Bloomberg a jemu podobná. Kdykoli uvidíte „bombastické zprávy“ přejaté tradičními médii, měli byste se jednoznačně podívat na tržní grafy. Všimnete si, že na trh začnou proudit „hloupé peníze“, tedy peníze drobných střadatelů. A v tu chvíli víte, že se topí pod kotlem, protože institucionální investoři už mají v klidu nakoupeno.
Jak dlouho bude ještě tento hrozný medvědí trend trvat? Dokud se velké ryby nerozhodnou do toho jít. Trpělivě čekejte a využijte příležitosti k nakupování a průměrování nákupní ceny. Jakmile přijde čas, začněte přesouvat své peníze na burzy a nezmeškejte nejlepší den na nákupy.
Hodně štěstí!
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Bakkt bude mít konkurenci

Nová kryptoměnová platforma Bakkt, která by měla být spuštěna v listopadu, bude zřejmě měnit zažité kryptoměnové pořádky. Bakkt by měl být vstupní branou na trhy digitálních měn pro bohaté institucionální investory. Těm může nabídnout bezpečný způsob investování do Bitcoinu i altcoinů tím, že poskytne jak burzovní služby, tak úschovu nakoupených mincí. Bakkt se navíc snaží přizpůsobit již existujícím pravidlům finančních trhů, namísto jejich změny pro účely kryptoměn, kterýžto přístup zatím stojí za neschválením četných žádostí o provoz ETF.
Více je lépe
Podle nejnovějších zpráv však není Bakkt jedinou firmou, která se snaží usnadnit vstup na trh drobným i institucionálním investorům. Podle důvěryhodných zdrojů se jiná skupina gigantů z Wall Street snaží spustit podobnou kryptoměnovou platformu jménem ErisX. Mezi jejími investory figuruje například firma TD Ameritrade, což je obří brokerská společnost z Wall Street. Dodejme, že za Bakktem stojí také zvučná jména, jako například Intercontinental Exchange (vlastník newyorské akciové burzy), Microsoft, nebo Starbucks.
Futures na Ethereum
ErisX bude pod vedením Thomase Chippase usilovat o spuštění futures na fyzicky doručované měny, jako je Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum a Litecoin. O tom detailněji níže. Ředitel burzy se nechal slyšet, že plánuje ostrý start spotového obchodování (tj. běžné burzovní obchody) ve druhém kvartálu roku 2019. Bakkt by měl být spuštěn již letos v listopadu.
Podle nejrozšířenějších názorů to nevypadá, že by byl nedostatek lidí, co by chtěli s digitálními měnami obchodovat. Stejně tak na spuštění čeká spousta nadějných projektů jako jsou Bakkt a ErisX. Jejich výhodou pak bude zařazení pod již existující regulační rámec, takže budou moci na rozdíl od ETF skutečně své služby spustit.
Dovětek překladatele
Minulý prosinec byly spuštěny bitcoinové futures Chicago Board of Exchange (CBOE) a Chicago Mercantile Exchange (CME), což dalo investorům možnost shortování, tedy spekulace na pokles ceny. Troufnu si tvrdit, že tato možnost nemalou měrou přispěla k poklesu cen Bitcoinu a s ním i celého kryptoměnového trhu. Tyto futures se ale vypořádávají finančně, což znamená následující:
Uzavřeme dohodu, že za tři měsíce od tebe koupím sto BTC za cenu 6.500$ – to znamená, že v současnosti na burze od tebe koupím futures kontrakty na požadované množství BTC za 6.500$*100BTC = 650.000$ a budeme čekat tři měsíce. Tento kontrakt je závazný. Za tři měsíce ale nedojde k fyzickému dodání, nýbrž k opačné transakci. Když bude cena na trhu 7.000$, tak já jako kupující za 6.500$ prodám svoje kontrakty za současnou cenu, která se bude na futures trhu pohybovat kolem té spotové. Budu tak mít zisk 500$ krát 100BTC = 50.000$. Když bych tedy nyní koupil svoje BTC na spotovém trhu za 7.000$, tak budou moje náklady na koupi jedné mince po započítání zisku z futures kontraktů ve výši 6.500$. Kdyby cena na trhu poklesla na 6.000$, tak bych naopak kontrakty prodal za cca 6.000$ a měl ztrátu 500$ krát 100BTC. Jakmile bych nakoupil BTC na trhu za 6.000$ a započítal ztrátu 500$ na kus, tak bych se opět dostal na cenu, kterou jsem si zafixoval před třemi měsíci. Kupující i prodávající tak tři měsíce předem přesně vědí, jakou cenu za BTC zaplatí v budoucnosti. Nemůže to dopadnout jinak, než že náklady na nákup BTC budou ve výši 6.500$, respektive že prodávající dostane za své BTC 6.500$ (mínus transakční poplatky).
Tento příklad ale ukazuje finanční vypořádání, ke kterému dochází na zavedených futures trzích asi v 95% případů. Zbylých 5% případů končí fyzickým dodáním aktiva. To znamená, že bych po třech měsících neuzavřel futures kontrakt, ale dostal bych od protistrany 100BTC, za které jsem zaplatil 6.500$ za kus – tři měsíce předem dohodnutou cenu. A přesně toto budou Bakkt a ErisX umožňovat – domluvit se skrz nákupy a prodeje futures celé měsíce předem na ceně, za kterou poté BTC koupím, nebo prodám.
Vzhledem k tomu, že zde budou měnit majitele skutečné BTC, bude zřejmě dopad na trh mnohem větší, než v případě futures CME a CBOE. Minulý rok dostali obchodníci k Vánocům konečně možnost jednoduše spekulovat na pokles ceny BTC – otázkou je, jestli tedy budou institucionální investoři kupovat, nebo opět prodávat. Vzhledem k tomu, že obě platformy budou i běžnými burzami a budou poskytovat služby úschovy digitálních měn, může skutečně dojít k velkému přílivu peněz na kryptoměnové trhy, který bude znamenat nárůst ceny digitálních aktiv. Až budoucnost nám odhalí, jak jsme se trefili.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Tom Lee: Cena BTC obrací

Během roku 2018 zaznamenávala cena Bitcoinu stále nižší úrovně lokálních maxim, když postupně testovala supporty na hladinách 10.000$, 8.000$ a 7.000$. Podle analytika společnosti Fundstrat Toma Leeho je udržitelná až hladina šest tisíc dolarů. Tommy Lee díky několikanásobnému odrazu ceny od této hladiny nabývá optimismu do budoucna.
Již na začátku letošního roku zdůrazňovala jeho mateřská společnost ve své analýze, že šest tisíc dolarů je ze střednědobého hlediska velmi silný support, protože zde leží bod zlomu v ziskovosti těžby této kryptoměny. To znamená, že při dnešních cenách elektřiny mají těžaři alespoň nějaký zisk, pokud se cena digitální měny pohybuje nad touto hladinou. V rozhovoru pro agenturu Bloomberg Lee vysvětluje, že Bitcoin se na 6.000$ udrží ze dvou důvodů, které mohou cenu do konce roku výrazně posunout nahoru.
„Šest tisíc dolarů je daleko důležitější úroveň, než si většina lidí myslí. Již v dřívější letošní analýze jsme upozornili na to, že pro těžaře je tato cena důležitá z hlediska ziskovosti, takže by měla vydržet. To, že se tak zatím děje, je velmi dobrá zpráva. Do konce roku by měly proběhnout události, které navzdory snižujícím se vrcholům na grafu zajistí, že se cenový vývoj obrátí.“
A jaké události to jsou?
Podle Leeho přispějí k rychlému růstu ceny BTC do konce letošního roku dva důležité faktory: zlepšující se infrastruktura na kryptoměnových trzích a strach z promeškané příležitosti (FOMO) v řadách institucionálních investorů.
V několika posledních měsících slýcháme stále častěji o nové platformě Bakkt, kterou společně založily Intercontinental Exchange (mateřská společnost Newyorské burzy), kavárenský řetězec Starbucks a softwarový gigant Microsoft. Bakkt by měl být primárně zaměřen na to, aby vyhověl případné budoucí regulaci kryptoměnových trhů a bude poskytovat hlavně důvěryhodné služby v oblasti úschovy digitálních měn pro velké a institucionální investory. Díky tomu si Lee myslí, že budou velké investiční banky moci konečně vstoupit na digitální trhy a začít nakupovat.
Ovšem Lee zároveň ve shodě s miliardářem Mikem Novogratzem dodává, že než se na trhy hromadně vrhnou institucionální investoři, bude muset cena BTC překonat důležité rezistence na hladinách 8.800$ a 10.000$, což otevře potenciál k dalšímu růstu k historickým maximům, případně i výše.
„Myslím, že je zde pár faktorů. Za prvé Intercontinental Exchange spustí novou platformu Bakkt. Bude to totiž jedna z prvních opravdu regulovaných burz. Myslím, že ve velkých investičních bankách již probíhají přípravné práce na vývoji produktů, které tuto platformu budou umět plně využít. Institucionální investoři už se třesou na to, aby se zúčastnily tohoto fenoménu,“ dodal Lee.
Jak pro Bitcoin dopadne rok 2018?
Na začátku letošního roku Lee znovu potvrdil svůj výhled pro konec letošního roku na hladině 25.000$. Nicméně jak se konec roku rychle blíží a Bitcoin nervózně přešlapuje na místě, nevypadá to na překonání historických maxim dříve než v roce následujícím.
Každopádně jelikož si Bitcoin už od července stabilně udržuje hodnotu nad šesti tisíci dolary (jen s několika rychlými excesy pod ní), je možné, že v listopadu a prosinci zažijeme další rychlý výstup, stejně jako loni. V těchto měsících totiž kryptoměnové trhy obvykle zažívají vysoké růsty.
Na obrázku níže je vidět svírající se nůžky obřího trojúhelníku, který nám říká, že nejpozději do poloviny listopadu se bude Bitcoin muset rozhodnout, kterým směrem se vydá. Trojúhelník je sice formace potvrzující trend, ale vzhledem k udržení kriticky důležité hladiny 6.000$ vypadá pravděpodobnější ten scénář, kdy cena vyrazí nahoru jako chrt.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Investice do BTC zůstávají stabilní

Podle studie firmy Chainalysis publikované včera (24. září) zůstávají investiční a spekulativní pozice v BTC přes léto prakticky beze změny. Data pro studii sesbírala firma na trzích a agregovala je metodou ne nepodobnou rozdělení fiat peněz na měnové agregáty M1-M4 (někdy se přidává i M5). Konkrétně studie rozdělila mince podle toho, jak jsou aktivní, od těch nejlikvidnějších, které se používají pro spekulace a transakce, jako je například nákup zboží, přes méně likvidní (držené na investici) až po zcela nelikvidní (ztracené, nebo ještě nevytěžené). Pak analytici tyto kategorie přiřadili měnovým agregátům.
Podle studie vykázaly tyto měnové agregáty „extrémní stabilitu“ přes celé léto. To ukazuje, že spekulativně držené BTC byly od května do srpna zastoupené zhruba 22 procenty a BTC držené na investici (HODL) tvořily kolem třiceti procent celé peněžní zásoby.
Firma Chainalysis z toho vyvozuje, že trh digitálních měn (nebo alespoň BTC) postupně vyzrává a přestává být náchylný k nečekaným zprávám (ty nejsilnější nečekané negativní zprávy se nazývají černé labutě). Podle studie již tedy cenotvorné zprávy z trhu nezpůsobují tak vysokou volatilitu kurzu BTC. „Namísto toho se zdá, že si trh prošel po vstupu tolika nových investorů jistou kalibrací. Tito uživatelé mají totiž velmi rozdílné důvody držby BTC, jiná očekávání a důvěru než lidé, kteří na trh vstoupili před rokem 2017“, uvádí dále studie.
Svoje pozice udržovali v nezměněné podobě jak dlouhodobí investoři, tak spekulanti. To může naznačovat, že k výraznějšímu pohybu trhu budou nyní potřeba „silnější“ zprávy, jako například restriktivnější regulace, nebo zásadní technologické novinky.
Chainalysis ještě dodává, že bitcoinový trh si udržuje růst počtu uživatelů nezávisle na tom, že je od prosince minulého roku v medvědím trendu. Z toho lze vyvodit, že problém s adopcí digitálních měn může být velmi záhy vyřešen.
V červnu vydala Chainalysis jinou studii, která ukazuje, že v první polovině roku došlo k jistému posunu od dlouhodobé držby ke spekulativní držbě Bitcoinů. Podle ní od prosince 2017 došlo ke zvýšení počtu BTC v rukou denních obchodníků na 5,1 milionů mincí, což skoro dorovnává počet mincí v rukou dlouhodobých HODLerů, tj. těch, kdo mince drží déle než jeden rok. Ti mají ve svém vlastnictví asi 6 milionů Bitcoinů.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Mezinárodní standardy ochrany proti praní špinavých peněz budou hotové v říjnu

Financial Action Task Force (FATF) uvedla 19. září pro deník Financial Times, že brzy dokončí práci na globálních pravidlech ochrany proti praní špinavých peněz (AML) v oblasti digitálních měn.
FATF je mezinárodní organizace založená již v roce 1989 jako iniciativa zemí skupiny G7. Jejím cílem mělo být ustanovení politik a standardů boje proti praní špinavých peněz. Později se působnost agentury rozšířila o opatření proti financování teroristických aktivit. V současnosti má FATF 37 členských zemí a dvě regionální členské organizace. Česká Republika mezi nimi není.
Prezident agentury Marshall Billingslea očekává, že na plenárním zasedání v říjnu tohoto roku dojde ke schválení sady standardů AML, které sjednotí praxi v členských zemích. Na stejném zasedání bude údajně probíhat diskuse o tom, které z existujících globálních standardů bude vhodné upravit tak, aby zahrnovaly i kryptoměny. Měly by se projednávat i způsoby, jakými členské země budou tyto standardy implementovat. Billingslea také zdůraznil, jak je důležité, aby přijaté standardy měly jednotný formát a koncepci.
Podle Billingslea jsou současné AML standardy pro digitální měny „slepencem nesourodých částí“, který „vytváří zranitelná místa jak v národních, tak v mezinárodních finančních systémech“. Billingslea poznamenal, že navzdory těmto nedostatkům digitální aktiva představují „skvělou příležitost“.
V červnu server Coin Telegraph uvedl, že FATF chce začít vytvářet závazná pravidla pro kryptoměnové burzy ještě ten samý měsíc. Nová pravidla měla představovat upgrade nezávazných regulí, které FATF vydala v roce 2015. Revize by měla upravit pravidla tak, aby vyhovovala současným nárokům na AML a burzy by musely reportovat podezřelou obchodní aktivitu. Cílem revize mělo být, zda současná pravidla lze aplikovat i na zcela nový druh finančních burz včetně těch decentralizovaných.
Na začátku září volal po jednotné legislativě a podrobnější kontrole distribuce kryptoměn již belgický think-tank Bruegel. Ten si myslí, že virtuální podstata digitálních měn limituje možnosti dohledu a regulace. Nekoncepční přístup pak nechává otevřená vrátka k vyhýbání se této regulaci.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Bitcoin je těžce přeprodaný

Technický indikátor ze skupiny oscilátorů Williams Percent Range (%R), který ukazuje překoupenost nebo přeprodanost aktiva, ukazuje obrovskou přeprodanost Bitcoinu. Jak uvedla Olga Kharif z agentury Bloomberg, hodnoty Williams Percent Range (WPR) dosahuje u BTC hodnoty -83%. U tohoto indikátoru jsou hodnoty -100% až -80% chápány jako přeprodanost a -20% až 0% jako překoupenost.
Analytici říkají, že přeprodanost BTC, jak ji ukazuje WPR, může v krátkodobém horizontu vést ke korektivní rally, která má šanci Bitcoin poslat nad důležitou úroveň rezistence na hladině 6.800$ až 6.900$.
Od února se Bitcoin zatím vždy odrazil od důležité hladiny 5.800$ a pak zase vystoupal nahoru, ale každý další cenový vrchol je nižší než ten předchozí. Díky tomu se na třídenním grafu rýsuje obří trojúhelník, což je formace potvrzující trend – a ten je v současnosti stále medvědí.
Bitcoin se stabilizuje
Letošní srpen byl z hlediska stability ceny BTC nejúspěšnější od června minulého roku, když se cena pohybovala mezi 6.000$ – 6.500$. I v září se cena zatím pohybuje právě v tomto rozmezí. Dobrou zprávou je, že aby cena aktiva po 80% korekci začala zase růst, je třeba čas na krátkou stabilizaci na určité individuální hladině. Od devátého září cena pomalu roste ze 6.100$ až na současných plus mínus 6.500$. Je to asi způsobeno korekcí posledního rychlého pádu a také pozitivními zprávami ze sektoru kryptoměn. Například Citigroup, Morgan Stanley a Goldman Sachs vyvíjejí velké úsilí směrem ke spuštění služeb úschovy kryptoměn pro institucionální investory, což se pozitivně odráží na ceně BTC.
Poslední tři větší korekce snížily cenu BTC o 20-40%, k čemuž došlo hlavně kvůli známé vlastnosti této digitální měny rychle, výrazně a bez varování měnit směr. Díky tomu pak na trzích vzniká panika, nebo FOMO (strach, že mi utíká investiční příležitost). Například v dubnu letošního roku se během tří týdnů cena BTC zvedla ze 6.000$ až na 10.000$, což je růst o ohromujících 66%. Díky tomu ovšem v květnu naopak došlo k 50% poklesu.
A co další rally?
Stabilizace ceny, jak ji vidíme nyní, je pro další udržitelný růst velice důležitá. Experti očekávají, že k takové rally dojde ke konci roku 2018, ale musíme vzít v úvahu také výše zmíněný trojúhelník, který bude dovršen kolem poloviny listopadu. Technická analýza nám říká, že poté dojde k průrazu z trojúhelníku směrem dolů, ale spousta analytiků a nadšenců naopak očekává začátek nového růstového trendu. Je třeba říci, že i techničtí analytici očekávají růst, ale až po uzavření skrytého gapu na úrovni kolem 4.900$ – někteří ovšem očekávají pokles ceny až na 3.000$ než bude moci k růstu dojít. Asi se shodneme, že po tak dlouhé korekci jsme už všichni příliš utahaní, než abychom chtěli další pokles. Ke konci roku by ale díky vzniku nových služeb a začátku regulace mohlo dojít k přílivu institucionálního kapitálu, například v důsledku schválení prvního ETF americkým regulátorem.
Loni ještě žádná instituce nenabízela služby úschovy, které jsou pro institucionální investory velmi důležité. Díky těmto službám budou digitální mince těchto investorů v bezpečí (nebo alespoň pojištěné). V září 2018 byla schválena licence na služby úschovy pro americkou společnost BitGo a burzu Coinbase.
Stojíme tedy na prahu zapojení institucionálních investorů a také na začátku nového býčího trendu. Tomuto trendu určitě neuškodí ani další recese světové ekonomiky, ke které musí nevyhnutelně dojít během dalších asi dvou let hlavně proto, že centrální banky přestaly finanční a nemovitostní trhy udržovat na kapačkách kvantitativního uvolňování a úrokové sazby začínají kvůli hrozící inflaci růst. A kam potom drobní střadatelé přesunou své kulaťoučké penízky?
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Prodejci diamantů zkoumají blockchain

Maloobchodní prodejce diamantů z Hongkongu, firma Chow Tai Fook Jewellery Group, chce pomocí technologie blockchainu sledovat diamanty a prokázat tak jednoznačně jejich původ. Ve středu 12. září do uvedl South China Morning Star.
Chow Tai Fook údajně zaregistrovala některé diamanty na blockchainové platformě startupu Everledger, která nyní funguje pod hlavičkou IBM. Tato služba by měla zákazníkům zajistit garanci původu diamantu i jeho autenticity. Jedná se o diamanty prodávané v obchodech s certifikací T-Mark. Certifikát T Mark spatřil světlo světa loni v srpnu a jeho cílem je přiřadit kamenům vyšší kvality sériové číslo, díky kterému pak bude snadno dohledatelná historie daného diamantu.
V současnosti se jedná o pilotní projekt na třech tisícovkách kamenů, které jsou na čtyřech firemních prodejnách. Společnost plánuje tento počet do budoucna rozšířit až na deset tisíc kamenů na deseti prodejnách. Kent Wong, ředitel retailového oddělení uvádí, jak je důležité znát celou historii životního cyklu diamantu:
„Tato iniciativa usnadňuje zákazníkům snadno a lehce organizovat své kameny, ale je to i dlouhodobá investice do znalostí o vlastních diamantech.“
Chow Tai Fook v tomto trendu následuje světové lídry diamantového trhu, kteří již sledování cesty diamantu z dolu až k zákazníkovi pomocí blockchainu zavedli. Například jedna z celosvětově nejznámějších diamantových firem De Beers oznámila, že v květnu tohoto roku sledovala pomocí blockchainové technologie Tracr cestu stovky velmi cenných diamantů z dolu až ke spotřebiteli.
Tento krok, o němž De Beers tvrdí, že ho zavedl jako první ve svém odvětví, byl podniknut proto, aby měl zákazník a veřejnost větší důvěru v produkt. Hlavní starostí takto uvědomělých zákazníků je, aby diamanty nepocházely z dolů, kde se nelidsky zachází s dělníky. De Beers tím také chce zvýšit efektivitu dodavatelského řetězce.
V dubnu tohoto roku se producenti diamantů a zlata domluvili s IBM na vzniku blockchainové platformy, která by sledování zlata a diamantů od dolu až do podoby hotového šperku umožňovala. Iniciativa TrustChain by přesně toto měla splňovat.
Vzhledem k tomu, že na samotných diamantech není žádné označení, které by mohlo diamant spárovat se záznamem v blockchainu, nemyslí si autor překladu, že jde o něco víc než jen marketingový tah producentů těchto drahých komodit. Jak se s původem diamantů šmelí se můžete přesvědčit v mnoha videích na youtube.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Kryptospolečnosti jsou vysoko v žebříčku TOP50 startupů sítě LinkedIn

Profesionální pracovní síť LinkedIn sleduje nejnadějnější startupy ve Spojených Státech a zdá se, že kryptoměnové společnosti se mezi nimi nejen neztratí, ale i rychle rostou. Tento čtvrtek (6.9.2018) vydal LinkedIn svůj žebříček zajímavých startupů pro tento rok. Jedná se o jeden a druhý článek a v každém najdete 25 nejnadějnějších společností vybraných podle čtyř kritérií: růst počtu zaměstnanců, přitažlivost pro potenciální zaměstnance, interakce členů profesionální sítě LinkedIn se společností a jejími zaměstnanci a jak se jim daří zaujmout zaměstnance nejlepších zaměstnavatelů v žebříčku LinkedIn. Aby se startupy do žebříčku dostaly, nesmí být starší než sedm let a musí mít minimálně padesát zaměstnanců.
Kryptoměnové společnosti jsou v TOP 10
Kryptoměnové společnosti jsou v žebříčku rozptýlené mezi (jak se dá očekávat) startupy z oblasti finančně technické a zdatně jim konkurují. Burza Coinbase je na krásném třetím místě, hned za Lyftem, což je konkurent Uberu, a za druhým Halo Top Creamery, která nabízí nízkokalorickou zmrzlinu. V popisu Coinbase LinkedIn uvádí, že jde o kryptoměnovou peněženku a burzu digitálních měn, která obsluhuje přes dvacet milionů zákaznických účtů – dvakrát tolik, než má například bankovní a brokerská skupina Charles Schwab, jejíž akcie jsou součástí velmi významného akciového indexu S&P 500. V současnosti má Coinbase 500 zaměstnanců a doufá, že se toto číslo do konce roku zdvojnásobí.
Hned na sedmé příčce – za obchodní platformou Robinhood (která se nesoustředí na kryptoměny, ale nabízí je) – je světoznámý Ripple. Tento startup má přes sto klientů z řad bank, jako je například španělská Banco Santander, Royal Bank of Canada, nebo karetní společnost American Express. Ripple má nyní 250 zaměstnanců a do příštího roku plánuje 75 dalších. Představitelé Ripple se údajně LinkedInu chlubili, že jim jde hlavně o expanzi a použitelnost této technologie a že to je odlišuje od ostatních krypto startupů, které si jen „hrají na pískovišti“ (pozn. překl.: „playing in the sandbox“ může taktéž znamenat hraní si mimo reálný svět, v testovacím prostředí).
I na nižších příčkách najdeme krypto společnosti
Mimo top desítku uzavírá první polovinu žebříčku kryptoburza bratří Winklevossových Gemini na 25. místě. LinkedIn samozřejmě neopomněl zmínit marné pokusy Winklevossovců spustit bitcoinový ETF, ani pokus o ustavení samoregulačního orgánu pro kryptoměnové trhy. Mezi 150 zaměstnanci Gemini poutá pozornost hlavně jméno nového technického ředitele Roberta Cornishe, kterého bratři přetáhli z NYSE – New Yorské akciové burzy.
Hned za Gemini se umístil ethereový inkubátor ConsenSys, který začíná druhou polovinu žebříčku. Společnost vede spoluzakladatel Etherea Joseph Lubin, který má pod sebou úctyhodných 965 zaměstnanců, což z ConsenSys dělá největší krypto byznys v žebříčku podle počtu zaměstnanců. Na začátku roku se společnosti podařilo dojednat spolupráci s Amazonem Jeffa Bezose a spustit Kaleido, což je soubor služeb založených na blockchainu, který umožňuje podnikům získat software na míru. Funguje pod Amazon Web Services.
Na 47. příčce najdeme fintechovou společnost Axoni, která se zaměřuje na blockchain a technologie distribuovaných účetních knih. Ta byla založena v roce 2013, má 50 zaměstnanců a získala finanční injekci 32 milionů dolarů od takových jmen, jako jsou investiční banka Goldman Sachs a společnosti rizikového kapitálu Nyca Partners a Andreessen Horowitz.
Jak se zdá, kryptoměnové společnosti se mezi ostatními fintech startupy rozhodně neztratí a do budoucna nejspíše můžeme očekávat jejich větší účast v tomto, i podobných žebříčcích.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Goldman Sachs odložili investice do kryptoměn

Skupina Goldman Sachs odložila plánované spuštění kryptoměnové obchodní platformy. Tyto zprávy přinesl Business Insider již včera a ve svém článku citoval zdroje „obeznámené s touto záležitostí“. O záměru banky otevřít do konce června 2018 obchodní platformu zaměřenou na digitální měny původně informovala agentura Bloomberg, která uvedla, že podle jejích zdrojů se chce Goldman Sachs stát „první velkou firmou na Wall Street, která se bude angažovat na kryptoměnových trzích“.
A nakonec nyní v září Business Insider cituje anonymní zdroje, které tvrdí, že banka výrazně snížila tomuto projektu prioritu. Stalo se tak údajně proto, že regulatorní pravidla jsou stále přinejlepším nejasná. Může tak ještě (na poměry kryptoměn) dlouho trvat než se do obchodování digitálních aktiv pustí regulovaná banka, protože většina z těchto aktiv je zcela neregulovaná.
„V současné době jsme se ještě nerozhodli, jakou formou a jaká digitální aktiva budeme nabízet“, uvedl mluvčí Goldman Sachs Michael DuVally pro agenturu Reuters.
Banka však nechce myšlenku na obchodování digitálních aktiv zcela opustit. Jak uvedly zdroje Business Insideru, Goldman Sachs se bude prozatím soustředit na služby bezpečné úschovy digitálních měn, což jí umožní držet velká množství kryptoměn jménem svých klientů a také sledovat vývoj a dynamiku jejich cen.
V květnu uvedla vysoká představitelka Goldman Sachs Rana Yared, že banka „došla k závěru, že Bitcoin není podvod“ a zvažuje kryptoměny přidat do svých obchodních plánů.
Nejvyšší představitelé banky však prozatím zůstávají ohledně digitálních měn skeptičtí. Ředitel Goldman Sachs Lloyd Blankfein jednou řekl, že obchodování s digitálními měnami není pro něj, ale dodal, že je ochoten to ještě jednou uvážit, pokud se kryptoměny více rozšíří.
Zbývá jen dodat, že toto oznámení vyvolalo velkou paniku na trzích, kdy Bitcoin jen během noci ztratil na ceně asi 1.000$ a altcoiny v procentuálním vyjádření ztrácí ještě mnohem více.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Bakkt: Skutečný přínos, nebo jen silný marketing?

Prazvláštní slovo „Bakkt“ jste již určitě zaregistrovali. Možná jste si řekli, že to vypadá na druhý příchod Mesiáše, protože marketing této platformy je až vtíravě intenzivní. V minulém článku jsme si představili nadějný projekt Pundi X, který by měl kryptoměnám pomoci do rukou hlavního proudu. Nyní vám představím další naději: projekt nové kryptoměnové platformy Bakkt, jež by měl být něčím víc, než jen další burzou. Tuto platformu chystá společnost InterContinental Exchange, která má pod svými křídly globální burzy (namátkou třeba NYSE – New Yorskou akciovou burzu), vypořádací centra a další společnosti spjaté s finančními trhy.
Důvod, proč v nadpisu mluvím o marketingu je ten, že Bakkt bude řídit Kelly Loeffler, bývalá dlouholetá ředitelka vnější komunikace v InterContinental Exchange (ICE). Její předchozí výkony v oblasti public relations byly impozantní a proto se ICE rozhodla přeřadit ji do čela nového projektu. Vzhledem k pečlivě dávkovaným zprávám na internetu nezapomněla zjevně Kelly ze své bývalé práce vůbec nic. Kloním se tedy k názoru, že za vysokým očekáváním u této platformy stojí právě chytrá propagace.
Platformu Bakkt vyvíjeli posledních 14 měsíců, a to v přísném utajení, pravděpodobně v reakci na růst ceny digitálních měn loni na podzim. V současnosti stále nemáme příliš mnoho informací, protože ještě nedošlo ke spuštění celého díla, ale již víme o spolupráci s dvěma světově známými společnostmi: Starbucks a Microsoftem. Neznamená to, že Starbucks začne přijímat kryptoměny, jak se všichni těšili, jen bude prostřednictvím Bakkt možné jimi platit a Starbucks tak na oplátku dostane dolary díky směně přes platformu v reálném čase.
Bakkt se bude zaobírat mnoha aspekty digitálních měn. Nejprve bude možná rychlá konverze dolarů na Bitcoiny  (a naopak), později dojde i na službu úschovy a na služby v oblasti maloobchodního přijímání digitálních měn. V podstatě to znamená, že Bakkt uspokojí drtivou většinu požadavků ze strany maloobchodu, drobných investorů, zákazníků, ale také velkých institucionálních investorů. Postupně nabídne kryptoměnové kreditní karty, možnost penzijního spoření v kryptoměnách, platební služby pro maloobchod atd. Jen možnost pákových obchodů Kelly Loeffler zcela vyloučila.
Vzhledem k tomu, co všechno marketingoví odborníci této společnosti naslibovali, může jít o dvakrát lepší náhradu zatím zamítnutých ETF. Díky tomu by trhy nemusely přikládat takový význam zamítnutí licencí pro ETF, ke kterému do konce září nevyhnutelně dojde. To je důležité proto, že trh si díky naději na jejich schválení dost cenově polepšil. Zároveň při posledních zprávách o zamítnutí došlo k výraznému poklesu ceny. Podle zpráv o Bakktu by to ale už neměl být tak relevantní faktor, protože Bakkt bude regulovaná burza a bude nabízet i služby institucionálním investorům, kteří se tak budou moci legálně v kryptoměnách angažovat, aniž by potřebovali prostředníka v podobě ETF.
Ale to není vše – Bakkt by mohl též uspíšit kladné stanovisko SEC ohledně schválení bitcoinových ETF, protože sama tato platforma bude znamenat regulované burzovní prostředí a regulovanou službu úschovy kryptoměn! Díky tomu už bude argument SEC, že na BTC trzích dochází k ovlivňování kurzu velkými hráči, naprosto bezpředmětný. Podobný plán měla i burza Coinbase, ale ta vychází ze stále ještě nedůvěryhodného prostředí kryptoměn, zatímco ICE již vlastní jednu velmi renomovanou a těžce regulovanou burzu – NYSE!
Abych to shrnul – Bakkt má potenciál přitáhnout do kryptoměn hlavní proud, protože se bude jednat o styčný bod a jednotný uzel pro drobné investory, kteří budou moci investovat do digitálních měn a spořit v nich, dále pro institucionální investory a maloobchodníky, kteří konečně budou moci snadno akceptovat kryptoměny.
V současnosti jsou digitální měny poblíž konce medvědího cyklu a bylo by proto chytré nakoupit je dříve, než dostanou tuto možnost američtí spotřebitelé a využijí ji. Pak by se totiž mohlo stát, že cena BTC půjde nahoru stejně rychle, jako v minulém roce.
Můj osobní názor je, že díky agresívnímu marketingu si Bakkt určitě svoje místo na slunci najde, ale do té doby zůstávám u BTC, Stellaru, Ioty a Pundi X, jako nejnadějnějších kryptoměn v horizontu příštích let.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Pundi X – Naděje pro kryptoměny?

Pundi X je poměrně nová indonéská společnost, která se soustředí na rozšíření možností plateb v kryptoměnách do běžných obchodů. Záměrem společnosti je usnadnit uživatelům koupi zboží a služeb za digitální měny, a to skrz vlastní stejnojmennou měnu a vlastní software i hardware. Podle jejich vyjádření: „Cílem Pundi X je rozšíření uživatelské základny kryptoměn o další miliardu uživatelů, čehož chceme dosáhnout díky tomu, že uživatelům dáme možnost koupit kryptoměny kdykoli a kdekoli. Platba kryptoměnami by neměla být složitější, než koupě láhve vody“.
Společnost Pundi X plánuje postupně vyrobit a distribuovat statisíce platebních terminálů do obchodů. Díky nim bude možné zaplatit digitálními měnami stejně snadno, jako platební kartou. Obrovská síla tohoto obchodního modelu je v tom, že na terminálu se nedá platit jen Pundi X, ale také mnoha dalšími měnami, díky čemuž může skutečně dojít k obrovskému nárůstu možností plateb v kryptoměnách a tím pádem jejich nákupu uživateli a nárůstu ceny. Pundi X tak může odstranit jednu z velkých slabin současné generace digitálních měn: téměř nulovou možnost s nimi platit v obchodech. V ČR existuje jen asi 200 míst, kde můžete platit kryptoměnami, a to ještě poměrně kostrbatým způsobem. Pundi X ale nabízí kartu XPass, díky které můžete kryptoměny utrácet stejně snadno, jako při platbách jakoukoli jinou kartou.
Díky POS (point-of-sale) terminálu od Pundi X bude i malá trafika schopná přijímat kryptoměny, a to díky nízkým poplatkům za transakce. Zařízení bylo funkční již v době ICO na podzim roku 2017 a nyní se rozjela výroba a distribuce prvních POS.
Vzhledem k nízké ceně Pundi X můžete být u příštího „terna“ v oblasti kryptoměn a připsat si vysoký zisk i kdyby se cena této kryptoměny dostala jen na tisícinu ceny BTC. Hlavní síla společnosti je ale obrovský potenciál přinést platby v kryptoměnách široké veřejnosti. Ta se totiž nejvíce obává právě složitosti nákupu a plateb v digitálních měnách. Pundi X navíc může do své sítě integrovat platby v prakticky jakékoli kryptoměně, nebo tokenu (Pundi X samotný je ERC20 token fungující na blockchainu Etherea – v pozdější fázi ale není vyloučen přesun na vlastní blockchain).
Jak Pundi X funguje?
Zákazníkovi tato společnost přináší tři hlavní výhody
Snadný nákup a prodej kryptoměn prostřednictvím zařízení POS.
Nákupy zboží a služeb přes terminál X POS (tj. maloobchodní platební terminál pro digitální měny)
Kryptoměnové platby mezi uživateli ne nepodobné například PayPalu.
Toho dokáže dosáhnout pomocí několika vychytávek:
Mobilní aplikace – Aplikace pro chytré telefony umožní nákup a prodej BTC, ETH, LTC, XEM a NPXS (token Pundi X) pomocí hotovosti, nebo platební / kreditní karty. Dále aplikace obsahuje kryptoměnovou peněženku s možností uchovávání fiat měn, nebo třeba možnost nákupu energií a dalších služeb přes kryptoměny.
Karta Pundi X – Bude se v podstatě jednat o víceměnovou peněženku na běžné i digitální měny, kterou bude možné objednat přes platformu Pundi X. Samozřejmostí je možnost platit pomocí kryptoměn uložených na kartě, ale i těmi běžnými, jako je dolar, nebo euro. Karta bude umožňovat jak klasické, tak bezkontaktní platby.
Platforma Pundi X – Soubor SW a HW komponent, který umožňuje fungování platebního terminálu X POS. Distribuce do obchodů již v současné době probíhá a bude i nadále pokračovat v závislosti na kapacitách výroby.
Pundi X funguje na blockchainu Etherea a tento token se zatím obchoduje na 13 burzách – a jako u každé nové kryptoměny došlo při uvedení na burzy k výraznému nárůstu ceny následovanému strmým poklesem – cena je teď zhruba stejná, jako v době zalistování na burzu a je tak velice zajímavá z hlediska investování.
S distribucí platebních terminálů začne společnost v jihovýchodní Asii, kde je nižší rozšířenost bankovních služeb. Díky terminálu bude možné přímo kupovat tokeny, nebo jimi platit za zboží a služby. Půjde o chytré zařízení přímo napojené na blockchain Pundi X.
Závěr
Během loňského ICO bylo uvolněno celkem 30% všech tokenů a zbytek bude vyplacen v pravidelném airdropu jednotlivým držitelům. Do konce letošního roku si držitel připíše 7,316% tokenů měsíčně ze zůstatku drženého ve 23:59:59 poslední den měsíce – výplata pak proběhne kolem patnáctého dne měsíce následujícího. Chcete-li token nakoupit, což vzhledem k jeho potenciálu jednoznačně doporučuji, udělejte tak na burze Binance, která automaticky tokeny z airdropu připisuje k zůstatku uživatele v Pundi X. V roce 2019 bude uživatelům stejným způsobem distribuováno 2,11637% měsíčně a v roce 2020 už jen 0,88187% měsíčně. Máte tak šanci nejen profitovat na růstu ceny, ale i rozmnožit své tokeny zdarma.
Máte-li zájem o další informace, navštivte oficiální stránky společnosti. Vše je v angličtině, ale naleznete zde detailní roadmap, white paper a další informace důležité pro investování. Podle mého názoru jde o velmi zajímavý počin s velkým potenciálem růstu a také o obrovskou šanci pro rozšíření ostatních digitálních měn.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Trhy rostou: SEC zreviduje rozhodnutí o zamítnutí ETF

Securities and Exchange Commission (SEC) včera oznámila, že zreviduje své rozhodnutí týkající se bitcoinových ETF, které nedávno zamítla. Podle dat z Coin360 se díky tomu trhy jen zelenají.
Cena Bitcoinu utěšeně roste a již překonala hladinu 6.700$. Za posledních 48 hodin tak růst činí asi 5%. V době psaní tohoto článku se cena už jen vznáší kolem úrovně 6.700$.
srpna klesla cena první kryptoměny ze 6.700$ až pod 6.400$ v důsledku zpráv z Číny, která chce zavést další opatření proti digitálním měnám. Dalším důvodem bylo bezpochyby také rozhodnutí amerického regulátora o zamítnutí várky žádostí o zřízení ETF.
Podle dat z CoinMarketCap jsou Bitcoin a VeChain jediné dvě kryptoměny v TOP20, které za poslední týden získaly na hodnotě. V případě BTC je to ale asi jen 3%, zatímco VeChain stoupl o skoro devět procent.
Celková tržní kapitalizace se trochu zvedla a většinou se pohybuje nad 210 miliardami dolarů. 22 srpna klesla až na 203 miliard, ale to bylo hlavně díky tomu, že altcoiny se nyní pohybují kolem svých letošních minim.
Tento nevýrazný růst trhů je zřejmě důsledkem oznámení amerického regulátora SEC, že přezkoumá své vlastní rozhodnutí, kterým zamítla žádost o vydání licence na provozování bitcoinových ETF. Připomeňme, že Exchange Traded Funds jsou fondy, které nakupují podkladové aktivum, v tomto případě Bitcoin, a poté vydávají své vlastní cenné papíry, jejichž cena se pohybuje v závislosti na ceně nakoupených aktiv. Investoři tak mohou mít zisky (nebo ztráty) z kryptoměn aniž by je museli sami držet, starat se o zabezpečení peněženky, privátní klíče, seedy atd. Navíc díky regulované povaze ETF budou moci podílové listy nakupovat i institucionální investoři, což na oplátku umožní ETF nakoupit další kryptoměny a vyhnat tak cenu nahoru. Důvodem zamítnutí licence pro ETF je podle SEC hlavně neregulovaná povaha Bitcoinu, což velmi usnadňuje manipulaci s trhem. A co si budeme povídat – tento argument není vůbec daleko od pravdy.
Včera oznámil kryptoměnový analytik Brian Kelly, že očekává, že první ETF začne fungovat až v únoru 2019. Podle Kellyho se svět blíží „mílovými kroky“ k uvedení prvního ETF na Bitcoin a nálada na trhu se postupně mění v býčí. Jakmile bude schválena první žádost, dojde zřejmě k rychlému spekulativnímu růstu, který bude následován ústupem na nižší hladiny. Nikoli však zpět k původním hodnotám před oznámením.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Výměna SIM: Jak lze přijít o kryptoměny vinou operátora

Patnáctého srpna letošního roku podal investor Michael Terpin žalobu o 224 milionů dolarů na amerického telefonního operátora AT&T. Uvádí v ní, že telekomunikační gigant poskytl crackerům přístup k jeho telefonnímu číslu, důsledkem čehož ztratil velké množství kryptoměny.
Mechael Terpin je podnikatel původně z Portorika a ředitel společnosti TransformGroup. Je též spoluzakladatelem skupiny BitAngels, která společně investuje kapitál bohatých investorů do začínajících společností.
Terpin tvrdí, že ztratil kryptoměny v hodnotě 24 milionů dolarů kvůli dvěma útokům, které byly provedeny v rozmezí sedmi měsíců. V žalobě, která má 69 stran popisuje dva různé incidenty, a to z 11. června 2017 a ze 7. února tohoto roku. V obou případech AT&T, u kterého byl Terpin od devadesátých let, nedokázala tato společnost ochránit jeho digitální identitu. Nyní tedy Terpin žádá náhradu škody ve výši ztracených 24 milionů dolarů a dalších 200 milionů jako kompenzaci za prožité útrapy.
Výměna SIM karty: co mají telefonní operátoři společného s úsporami v kryptoměnách?
„To, co AT&T udělal, se dá přirovnat k jednání hotelu, který vydá zloději s falešným dokladem klíče od pokoje a sejfu hosta, aby mohl ukrást jeho cennosti“, uvádí se v žalobě. Podle ní se Terpin stal obětí výměny SIM karet, známé také jako únos SIM, nebo podvod s přenosem.
Výměna SIM je proces, při kterém operátor přenese vaše číslo na novou SIM kartu, například když ztratíte telefon. V tomto případě ale dojde k přenosu čísla na SIM, kterou má v držení útočník, a to bez vědomí vlastníka čísla. Jakmile má útočník funkční telefonní číslo majitele kryptoměn na své SIM kartě, může nechat resetovat hesla na burzovních účtech vlastníka a ukrást jeho digitální měny. Někdy se útočníkům dokonce podaří překonat i 2FA autorizaci, jak uvádí magazín Motherboard. Podle jejich vyšetřování je výměna SIM poměrně jednoduchý proces a také dost rozšířený. Účty v kryptoměnách jsou navíc jeho velmi častým cílem.
Taktika takového útoku se může lišit případ od případu. Útočník může kontaktovat například firemního zákazníka s tím, že se tento zákazník stal obětí útoku a pak přesvědčit pracovníka této firmy, aby jim vydal důležitá data, která pak poslouží k výměně SIM při hovoru s operátorem. Podle Motherboardu ale útočníci často využívají nastrčené pracovníky operátora, kteří jsou placeni za provádění nelegálních výměn SIM. Jeden ze zlodějů SIM pod podmínkou anonymity uvedl pro magazín toto:
„Používá je každý … Když řeknete někomu, kdo dělá v telekomunikační společnosti, že díky tomu vydělají dost peněz, tak do toho prostě jdou.“
Anonymní zdroj u operátora Verizon řekl Motherboardu, že byl najat přes Reddit, kde mu byl nabídnut úplatek za výměnu SIM karet. Další pracovník Verizonu zase dostal nabídku „100.000$ během pár měsíců“, pokud bude spolupracovat. Vše, co měl udělat, bylo buď „aktivovat SIM, jakmile bude v práci, nebo dát útočníkovi svoje zaměstnanecké číslo a PIN“.
Ale zpět k Terpinovu případu. Podle rozhovoru mezi pracovníkem AT&T a magazínem Motherboard je systém AT&T navržený tak, že umožňuje některým zaměstnancům obejít bezpečnostní opatření, jako je například potřeba hesla ke změně SIM:
„V systému se dá toto heslo změnit … S novým heslem už nic nestojí v cestě přenosu čísla na novou SIM kartu“.
Jak okradli Terpina?
Jak již bylo zmíněno, Terpin byl okraden dokonce dvakrát – v červnu 2017 a v lednu 2018. V létě 2017 to zjistil, když jeho telefon najednou odmítal fungovat. Od AT&T se pak dozvěděl, že jeho heslo bylo vzdáleně změněno poté, co „došlo k 11 pokusům o zadání v obchodu AT&T“.
Jakmile útočníci získali přístup k Terpinově telefonu, použili jeho osobní informace, včetně informací o hovorech a SMS, k proniknutí na jeho účet na kryptoměnové burze, kde měl nastavenou verifikaci pomocí telefonního čísla. Žaloba nicméně neuvádí, o jaký účet mělo přesně jít. Útočníci také údajně nabourali Terpinův skypový účet, aby se za něj vydávali při pokusu o vylákání kryptoměn z jednoho jeho zákazníka.
AT&T Terpinovo číslo zablokoval teprve poté, co mu útočníci ukradli „značné množství prostředků“. V žalobě je také zmínka o tom, že po schůzce se zástupci AT&T se Terpinovi dostalo ujištění, že jeho účet bude přesunut na vyšší úroveň zabezpečení se zvláštní ochranou, který mají například některé celebrity:
„AT&T také panu Terpinovi řekla, že zavedení lepších ochranných opatření zabrání napříště přenosu čísla na jinou SIM bez jeho výslovného povolení, protože nikdo kromě pana Terpina a jeho ženy nebude znát tajný kód.“
Nicméně o půl roku později se Terpinovi mobil opět vypnul, protože došlo k dalšímu útoku. Podle obžaloby totiž byli útočníci smluveni s pracovníkem AT&T na výměně SIM, a to navzdory zvýšeným bezpečnostním opatřením, která byla zavedena v červnu 2017:
„Jak AT&T později připustil, přenesl zaměstnanec operátora v connecticutském Norwichi číslo na jinou SIM, což bylo přímým porušením povinností zaměstnance společnosti. Operátor tak nedokázal splnit své sliby o vyšším zabezpečení účtu pana Terpina, které mělo být v platnosti od června 2017, aby se takovýmto podvodům zabránilo.“
Tentokrát byly Terpinovi ukradeny kryptoměny v hodnotě 24 milionů dolarů navzdory tomu, že kontaktoval společnost AT&T ihned poté, co jeho telefon přestal fungovat. AT&T údajně jeho žádost nevzal na vědomí, čímž ponechal útočníkům dost času na to, aby tito získali dostatek informací o jeho kryptoměnových účtech a aby přesunuli digitální měny na své adresy. Zástupce žalobce uvádí, že i Terpinova manželka zkoušela volat AT&T, ale její hovor čekal „nekonečně dlouhou dobu“ na spojení s operátorem, respektive jeho oddělením pro řešení podvodů.
Případ Terpin se může stát precedentem v případech nelegální výměny SIM
Žaloba zdůrazňuje problém nelegálních přenosů čísel na jiné SIM karty:
„AT&T neudělal vůbec nic pro to, aby před podvody s přenosem čísla ochránil svých téměř 140 milionů zákazníků. AT&T je tedy přímo zodpovědný za úspěch těchto útoků, protože si je jednoznačně vědom toho, že jeho zákazníci jsou cílem podobných útoků a přijatá bezpečnostní opatření jsou naprosto nedostatečná. AT&T nedělá prakticky nic pro to, aby své zákazníky ochránil před těmito podvody, protože je už příliš velký, než aby ho to zajímalo.“
Když server Gizmodo kontaktoval AT&T kvůli vyjádření, odmítla tato společnost veškerá obvinění s tím, že jsou připraveni obhájit se před soudem:
„Odmítáme tato obvinění a jsme připraveni se bránit soudní cestou.“
Terpin řekl Gizmodu, že tyto podvody běžně dělají „děcka z vejšky, co komunikují přes Discord“. Trvá také na tom, že v jeho případě se na podvodu podílel i zaměstnanec AT&T: „Společným jmenovatelem (těchto podvodů) je, že útočníci měli někoho uvnitř … (Obchodování s kryptoměnami) je bezpečné, dokud někdo nevyzradí vaši digitální identitu“.
Terpin dodal, že kontaktoval též FBI a oddělení Vnitřní bezpečnosti (Homeland security, jimž se podařilo identifikovat zaměstnance AT&T, který se měl na útoku podílet. Terpin se nyní místo klasických operátorů raději začal spoléhat na aplikaci Google Voice.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek

Kampaň #FINDSATOSHI chce odhalit identitu autora Bitcoinu

Crowdfundingová kampaň na BoomStarteru, která má za cíl odhalení skutečné identity Satoshiho Nakamota plánuje získat 4,7 milionu rublů, což je asi 1,6 milionu korun. Již byla vybrána asi polovina potřebné částky. Skupina bitcoinových nadšenců si dala za úkol odhalit identitu neznámého génia. Soukromí detektivové z Japonska, Evropy a Spojených států budou mít za cíl odhalit skutečnou totožnost pisatele white paper prvního skutečně blockchainového projektu.
Více než patnácti stovkám lidí již stálo nalezení tajemného zakladatele za to, aby na něj přispěli. Finanční svět se otřásl v základech, když v roce 2008 člověk, nebo skupina lidí, pod pseudonymem Satoshi Nakamoto publikoval white paper k této kryptoměně. Ve stejném roce otřásl světovými trhy první úder finanční krize, která je známá krachem bank Bear Stearns a Lehman Brothers. Tato krize začala na trzích s hypotékami a postupně se přelila do celosvětové reálné ekonomiky. Výsledkem byly velké problémy bank i jednotlivých zemí. Díky úsporným opatřením přišla o práci spousta lidí a nezávislých zprostředkovatelů na celém světě. Stále méně regulovaný finanční svět potřeboval nový impuls. Datum vydání white paperu k Bitcoinu tak nemohlo být vybráno lépe.
CIA nechce vědět nic o ničem
Myšlenky zapsané ve white paperu byly uskutečněny do puntíku, jen totožnost vynálezce blockchainu je do dnešního dne zahalena tajemstvím. Americká CIA nedávno zodpověděla zvídavý dotaz novináře Daniela Oberhause a svou odpovědí vyvolala více otázek, než odpovědí: „Nemůžeme potvrdit, ani popřít, existenci dokumentů o osobě Satoshiho Nakamota“. Stejně tak CIA odmítla dotaz Oberhausova nadřízeného, který byl zaslán pod hlavičkou zákona o svobodném přístupu k informacím. Takovéto dvojsmyslné odpovědi tajné služby obvykle dávají v situaci, kdy by mohlo dojít k ohrožení národní bezpečnosti, nebo když chtějí ochránit soukromí svého „aktiva“. Od federálního úřadu vyšetřování (FBI) pak Oberhaus raději ani žádnou odpověď nedostal.
#FINDSATOSHI – jaký je smysl této kampaně?
V posledních dnech na sebe podporovatelé kampaně pod hashtagem #findsatoshi strhávají nemálo pozornosti. Stále však chybí vybrat polovinu z plánované částky. Množství médií ovšem tuto iniciativu důsledně propírá. Spousta kritiků ale pochybuje, že odhalení totožnosti Satoshiho Nakamota komunitě nějak prospěje. Jiní zase hledání autora blockchainu kvitují s povděkem. Tito lidé by chtěli, aby Satoshi zlepšil BTC protokol, což považují prakticky za jeho povinnost.
Bylo by samozřejmě vzrušující znát identitu tohoto člověka. Byl to jednotlivec, nebo skupina lidí? Společnost, nebo dokonce vláda? Jakou motivaci měl tvůrce, co ho hnalo kupředu? Jaké byly jeho dlouhodobé cíle?
Nikdo asi netuší, jakým způsobem by odhalení identity tvůrce mohlo ovlivnit kurz BTC. Jedno je jisté – pokud k tomu dojde, můžeme bezpochyby očekávat velké výkyvy ceny. Jsou zde ještě i jiné faktory – kdo má právo tlačit jiného člověka do odhalení jeho identity, tj. něčeho, co očividně udělat nechce? Kdo mu zaručí bezpečnost, pokud k odhalení jeho identity dojde? Popis u crowdfungingové kampaně, ani níže připojené video, žádnou z těchto otázek nezodpovídají.
bitcoinonline.cz
Přečíst článek